Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

  AMA AF 12, AMA AF Konsult 10, AMA AF Köp 08 påverkas alla av att GDPR har införts.

  GDPR påverkar AMA AF

  6 juli 2018
  Personuppgiftslagen PUL har ersatts av den nya dataskyddsförordningen GDPR vilket påverkar hur vi samlar och anger personuppgifter i register och databaser samt även i exempelvis förfrågningsunderlag och avtal. Texterna i AMA AF har därför setts över.
  Medverkande
  Bo Samuelsson, projektledare AMA AF SVensk Byggtjänst
  Läs även
  Senaste inslagen
  ;