Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

Regelsamling för hushållning, planering och byggande.

Boktips: Regelsamling för hushållning, planering och byggande

14 november 2019
En ny bok samlar flera lagar och allmänna råd som är centrala för tillämpningen av PBL.
Medverkande
Carl-Gustaf Hagander, fd tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen
Senaste inslagen
;