Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Unik postterminal får nytt liv

1 juli 2020
Huvudingången till Tomteboda.
Tomteboda postterminal är en av Sveriges största byggnader. Foto: Anders Roth
Postterminalen i Tomteboda i Solna har under ett par år renoverats och omvandlats till nya verksamheter. Byggnaden är unik både till arkitektur och omfång.

Tomteboda postterminal uppfördes under åren 1981-1983 på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. Den var sin tids mest moderna postsorteringsanläggning med hög grad av automatisering. Med sina drygt 100 000 kvadratmeter fördelade på fem huskroppar är Tomteboda en av Sveriges största byggnader. För några år sedan valde dock PostNord att lämna lokalerna och flytta. Ägarna ställdes då inför en stor utmaning. Vad gör man med en sådan enorm byggnad med bitvis väldigt stora våningshöjder?

– Vi ville verkligen tänka kreativt och utanför boxen för att inte göra några misstag och fylla upp byggnaderna med något som inte var den optimala användningen av lokalerna, säger Jerker Victor, utvecklingsansvarig Areim, som tillsammans med Blackstone äger Tomteboda.

Flera alternativ övervägdes

Bland annat övervägde man att göra ett högmodernt logistikcenter av byggnaderna eftersom det centrala läget med absolut närhet till järnväg är väldigt fördelaktigt. Man tittade även på olika kluster, bland annat ett konstkluster som skulle kunna uppfylla olika konstverksamheter och utbildningar.

Jerker Victor Jerker Victor, utvecklingsansvarig Areim.

– Ganska snart insåg vi dock att det finns rätt många statliga myndigheter som sitter i centrala lägen idag och som efter hyresförhandlingar inte har råd att sitta kvar, men som fortsatt vill sitta i bra lokaler i ett bra läge. Vi bestämde oss för att rikta in oss på dem och det har fallit ganska väl ut. Nu har vi fler av den typen av hyresgäster i husen, säger Jerker Victor.

I dag är det uthyrt till 80-85 procent. Bland hyresgästerna finns Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Säpo, Thorengruppen som etablerat fyra olika skolor och Postnord som flyttat tillbaka en enhet.

Spårhallen kvar att lösa

Spårhallen med anknytning till den närliggande bangården har visat sig vara svårare att hitta en lösning för. Hallen som innehåller fyra järnvägsspår har en takkonstruktion av limträbågar och långsidor av betongelement. Gavelsidorna är klädda med gul träpanel och åtta taklanterniner förser hallen med dagsljus.

– Vad gäller spårhallen trodde vi nog att det skulle finnas större intresse vad gäller spårbunden verksamhet i ett så centralt läge men där har vi fått tänka om lite grann. Det finns väldigt många som är intresserade men när det kommer till kritan visar sig behovet inte vara så stort. Det är lite tråkigt tycker jag att man inte kan nyttja spårtrafiken mer och komma fram till centrala lägen och där lasta om till andra typer av transporter. Nu lutar det snarare mot att spårhallen kanske blir citylogistik där det finns ett väldigt stort intresse och behov inte minst på grund av e-handel, säger Jerker Victor.

Bara för att huset är skyddat innebär det inte att det inte finns en väldigt stor flexibilitet i huset

Totalrenovering

Under projektets gång har alla ytor totalrenoverats samt alla tekniska system uppdaterats.

– Vi har exempelvis bytt ut ventilationen eftersom vi inte hade klarat kraven på luftväxling med den gamla. Ett vanligt problem med ventilation är att man inte har tillräckligt med installationsutrymme men här var det inget problem, säger Jerker Victor.

Även styr-, regler-, värme-, kyl- sprinkler- och elsystemen är nya. Samtliga hissar och rulltrappor har renoverats och alla ytor har specialanpassats för hyresgästernas olika verksamheter. De stora våningshöjderna i två av byggnaderna har medfört en större flexibilitet för olika lösningar. Det har gått att skapa olika typer av rumsligheter där vissa ytor är stora, öppna och mer storslagna medan andra kan bli mer rum i rummet genom att man byggt in entresoler.

– Bara för att huset är skyddat innebär det inte att det inte finns en väldigt stor flexibilitet i huset. Däremot ska man inte förstöra de fina betongelementen och pelarna som finns. Det finns ett visst typsnitt och vissa färgskalor sedan tidigare som går genom hela huset som vi försökt bevara och tydliggöra, säger Jerker Victor.

Några delar av innerväggarna är kal betong medan andra är klädda för att förbättra akustiken. Inne i byggnaden har fem meter höga glaspartier monterats för att släppa in ljuset så långt som möjligt.

Attraktiv närmiljö

Även i närområdet kring byggnaderna har man restaurerat. Bland annat har asfalten tagits bort till förmån för högkvalitativ stenbeläggning. Hög- och låg belysning har adderats, rulltrappan till byggnaden har glasats in och planteringarna har rensats upp och kompletterats.

– Vi har planterat mer björkar till de som fanns från början och vi har satsat på cykelparkering och cykelgarage med tvätt och mekstation för att få så många som möjligt att ta cykeln, säger Jerker Victor.

Thoréns business school i Tomteboda postterminal. De stora våningshöjderna medför en större flexibilitet för olika lösningar. Här Thoréns Business school. Foto: Anders Roth

Miljöcertifiering

Målsättningen finns även att Tomteboda ska kunna miljöcertifieras enligt det brittiska certifieringssystemet Breeam in use i nivån Very good eller bättre. En viktig del för att nå dit är den storskaliga solcellsanläggning som är under uppförande på byggnadernas tak. 1465 solcellspaneler har installerats på en takyta om cirka 4000 kvadratmeter. Under ett normalår kommer anläggningen producera drygt 400 000 kilowattimmar. Det motsvarar en genomsnittlig årsförbrukning för 80 villor.

– Vår målsättning är att kunna miljöcertifiera Tomteboda. Solcellsanläggningen kommer inte bara hjälpa oss att nå den här miljöcertifieringen utan även kanske nå en nivå högre än vad vi först hade tänkt oss, säger Jerker Victor.

Totalt sett är Jerker Victor väldigt nöjd över vad projektet resulterat i.

– Det blev ett mycket större projekt än vad vi från början trodde men vi är väldigt nöjda med den produkt vi fått tack vare det.

FAKTA Om projektet

Namn: Tomteboda postterminal

Var: Solna, Stockholm

Fastighetstyp: Kontor, industri och lager

Antal kvadratmeter: 105 000

Antal kubikmeter: 630 000

Byggår: 1981-1983

Vad: Totalrenovering av alla ytor samt en uppdatering av alla tekniska system. Miljöcertifiering BREEAM in use med målsättningsnivå Very good eller bättre. Hyresgästanpassning och fastighetsutveckling pågår löpande.

Byggtid: 2016-pågår

Beställare: Terminal Real Estate Tomteboda

Projektledning: Copilot

Byggentreprenör: Flera olika

Arkitekt: Anna Axberg Olsson BAU – Byrån för Arkitektur och Urbanism

Källa: Areim
Hisschakt i Tomteboda posterminal.
Hisschakt i den centrala huskroppen. Foto: Anders Roth
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne
;