Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nya Tjärna Ängar växer fram

28 oktober 2020
huvudbild1_tja
Tjärna Ängar ligger ungefär tre kilometer nordväst från Borlänges centrum. Foto: Tunabyggen
Det tar tid att förändra ett bostadsområde med socioekonomiska utmaningar, men visst är det möjligt. Det visar Tunabyggens varsamma renovering och utveckling av Tjärna Ängar.

Miljonprogramsområdet Tjärna Ängar i nordvästra Borlänge byggdes 1969 - 1973 och består av omkring 2 500 lägenheter. Här äger det allmännyttiga bostadsbolaget Tunabyggen 36 bostadshus i tre våningar om cirka 27 - 36 lägenheter vardera. Det innebär totalt ungefär 900 lägenheter med runt 2 500 folkbokförda hyresgäster.

I Tjärna Ängar finns stora behov av både förnyelse och förändring. Tunabyggen har en vision för området för 2015 - 2030 som innebär en långsiktig förnyelseprocess med syfte att skapa en levande och trygg stadsdel med hög livskvalité. 

Målsättningen är att Tjärna Ängar ska bli ett bostadsområde som är en integrerad del av Borlänge med fler och bättre mötesplatser, förbättrad/säkrare trafiksituation, bättre inomhusklimat samtidigt som hyrespåverkan ska vara minimal. 

Låg hyreshöjning

Den tekniska livslängden på installationerna i husen hade passerat och ny el och ventilation installerades.

Maria Mårds, t f bygg- och projektchef på Tunabyggen, berättar att de platta taken byttes ut till sadeltak. Man tilläggsisolerade på vindarna och kring utfackningsväggar samt satte in nya fönster.  

– Vi gjorde nya entréer och bytte också balkongfronterna och öppnade upp så att det blev lite ljusare på balkongerna.

Invändigt i lägenheterna renoverades badrummen och hyresgästerna fick tre alternativ att välja på för utförandena. Blandare i köken byttes och nya fläktar installerades.

Standardhöjningen resulterade i att hyreshöjningen på 9 procent trappas upp under tre till fyra år. 

Lösningar för gamla hus

– Det handlar om befintliga hus och då gäller det att hitta lösningar som fungerar i gamla hus. I ett nytt hus hade det varit annorlunda, säger Maria Mårds.

År 2015 startade Tunabyggen tillsammans med Högskolan Dalarna och andra aktörer ett forskningsprojekt. Projektet omfattade en testbyggnad med adress Kornstigen 25 med 36 lägenheter, samt två referensbyggnader, Klöverstigen 26 och Klöverstigen 28.

För renoveringen av dessa byggnader har olika systemlösningar och processer prövats för att kunna utgöra modell för hela bostadsområdes fortsatta totalrenovering.

På Kornstigen 25 installerades frånluftsvärmepump och tilluftsradiatorer som förvärmde tilluften. Genom att kombinera värmepump och fjärrvärme sänks energikostnaden ytterligare. Det här var den mest energisnåla lösningen även om elbehovet ökar i jämförelse med fjärrvärme.

På Klöverstigen 26 installerades en tryckstyrd frånluftsfläkt och tilluftsradiatorer som förvärmer tilluften. Den visade sig vara den billigaste lösningen.

På Klöverstigen 28 installerades FTX som var den dyraste lösningen.

Maria Mårds framhåller att målsättningen att sänka energiomsättningen till hälften har uppnåtts. Resultaten i husen på Kornstigen 25 och Klöverstigen 26 visar att med den varsammare och enklare lösning går det ändå att nå kostnadseffektivitet. 

Hon menar att en styrka under projektets gång har varit att Tunabyggen hela tiden varit öppna för olika tekniska lösningar. Till slut valde Tunabyggen att fortsätta använda den tekniska lösningen på Klöverstigen 26 i kommande renoveringsprojekt. Lösningen bedöms som tillräckligt bra och också mest ekonomisk av de testade lösningarna.

Samverkan och delaktighet

Samverkan, delaktighet och dialog med de boende har varit viktiga delar i projektet. 

Maria Mårds berättar att hyresgästerna fick lämna önskemål på vad de tyckte att Tunabyggen skulle passa på att göra för förbättringar i samband med renoveringen. 

En viktig målsättning var att hyresgästerna skulle uppleva en jämnare värme, komfort i hela fastigheten plus att uppnå ett lägre energimål. 

– Tillsammans med högskolan gjorde vi en boendestudie och intervjuade hyresgästerna före, under och efter projektet. Fokus låg på de boendes upplevelser av komforten/klimatet i lägenheterna samt hur renoveringsprocessen påverkade vardagslivet med hänsyn till projektets mål och krav på varsamhet.

Hon tycker att studien gav mervärde med nyttiga perspektiv som man normalt inte får med i vanliga projekt. 

Vi ville sänka energikostnaderna utan att göra lyxrenoveringar
Maria Mårds

Två gånger under projekttiden fick dessutom Tunabyggens styrelse och ledning, entreprenörer och byggare besvara frågor om projektets syfte och mål.

– Vi ville att så många som möjligt skulle veta vad vi hade för mål. Vi ville sänka energikostnaderna utan att göra lyxrenoveringar. 

Vid renoveringen av badrummet i lägenheterna fick hyresgästerna flytta från sina lägenheter till en lägenhetsmodul under sex veckor. Det var inför renoveringen av hus 2 och 3 som Tunabyggens stugby stod klar. Stugbyn gjorde det möjligt för entreprenören att hålla ett högre tempo. 

– Vid renoveringen av det första huset arbetade vi med kvarboende. Det var en stor utmaning och vi insåg snabbt att det inte skulle vara hållbart i längden. Många hyresgäster led av avsaknaden av toalett och badrum.

Hon menar också att det alltid är ett stort pussel att evakuera de boende. Det är mycket som ska falla på plats och tidsschemat måste hållas för respektive arbetsmoment. Berörda hyresgäster fick en hyresnedsättning med 10 procent under de fem månader som renoveringen pågick.

– I övrigt fick stugbyn väldigt höga betyg. En del ville knappt flytta ut!

Vardagsrum för alla

Som en del av renoveringen tillskapades ett aktivitetstorg centralt i Tjärna Ängar. Det var en tidigare stor parkeringsyta som byggdes om. Torget ska fungera som ett trivsamt uterum, ett slags vardagsrum för alla där man kan träffa sina grannar och vänner. Förhoppningen är att torget ska bidra till att de boende känner en ökad stolthet över sitt bostadsområde.

Tanken är också att parken med dess olika aktivitetsytor ska bidra till att knyta ihop Tjärna Ängar med omkringliggande bostadsområden. I parken finns bland annat sittgrupper under tak, utegym, odlingslotter, grillplats och lekplats. Ytorna ligger intill varandra med god visuell och rumslig kontakt sinsemellan.

Maria Mårds framhåller att det tar tid att förändra bostadsområdet, men redan nu har det hänt mycket positivt och Tjärna Ängar är på väldigt god väg i sin förnyelseprocess.

FAKTA projektet

Vad: renovering av flerbostadshus i Tjärna Ängar, Borlänge

Byggherre: Tunabyggen AB

Entreprenadform: generalentreprenad

Åtgärder i lägenheter:

 • nya fönster
 • engreppsblandare
 • ny fläktkåpa i köket
 • nya lägenhetsdörrar
 • ny el enligt svensk standard
 • ny ventilation
 • nya balkongfronter
 • nya radiatorer och värmesystem
 • nytt badrum vid byte av avloppsstammarna.

Åtgärder i gemensamma ytor: 

 • nytt tak
 • nya entréer
 • nytt passersystem med taggar
 • postboxar i entrén och porttelefoner
 • nya utrymmen för barnvagnar.

Gårdar:

 • upprustning med bland annat nya taköverbyggda cykelställ.

Hyresjustering: Standardhöjningen resulterar i en hyreshöjning på 9 procent som trappas upp under tre till fyra år.  

Exempel 2 rok, 62,7 kvm: Innan renovering 4517 kr/mån. Efter tre år 5213 kr/mån.

Forskningsprojektet: Värme- och ventilationssystem i tre hus utvärderades.

 • På Kornstigen 25 installerades frånluftsvärmepump och tilluftsradiatorer som förvärmer tilluften. Genom att kombinera värmepump med fjärrvärme sänks energikostnaden ytterligare.
 • På Klöverstigen 26 installerades en tryckstyrd frånluftsfläkt och tilluftsradiatorer som förvärmer tilluften.
 • På Klöverstigen 28 installerades FTX.
Källa: Tunabyggen
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne