Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Varsam om- och tillbyggnad av Skarpan

date dummy
bs_fasad1
Skarpan består av femton gula tegelbyggnader på Konstruktörsgatan i Linköping. Foto: Annelie Björling
I området Skarpan har Riksbyggen totalrenoverat nästan 300 hyresrättslägenheter. Dessutom resulterade påbyggnad av ett fjärde våningsplan i 150 nya lägenheter. Trots den omfattande omvandlingen är områdets ursprungliga karaktär bevarad.

I utkanten av Linköping, mellan Berga och Vidingsjö, ligger kvarteret Skarpan som byggdes i mitten av sextiotalet. Där på Kontruktörsgatan finns femton gula tegelbyggnader med närhet både till natur och utbudet i staden. Eftersom området slutar i en återvändsgränd är det lugnt med lite biltrafik. Att parkeringsplatserna ligger utanför området bidrar också till lugnet.

Värden värda att bevara

Sedan Skarpan byggdes har det inte gjorts någon större övergripande renovering. Så efter mer än fem decennier var behovet av modernisering och energibesparande åtgärder stort. Redan 2010 började det kooperativa bostadsföretaget Riksbyggen planera för områdets omvandling, men först i början av 2013 gick byggstarten. En central utgångspunkt var att renoveringen skulle ske varsamt för att kunna behålla karaktären från när området byggdes.

– Skarpan är ett miljonprogram som har visat sig ha värden som är värda att bevara och bygga vidare på, säger Roland Thérus, drift och förvaltningsansvarig på Riksbyggen.

sidobild_roland-therus Roland Thérus

Han framhåller att fastigheterna är stabilt byggda och välplanerade. Hela renoveringen har gjorts resurssmart genom att man satsat på att återanvända och fräscha upp istället för att bara riva ut och kasta.

Roland Thérus minns tillbaka:

– Vid ett möte med hyresgästerna pratade vi om vi skulle riva ut eller bevara köken. Då var det en kvinna som sa "Varför ska vi kasta ut dem? De är jättebra. De nya är bara skräp." Vi på Riksbyggen tog fasta på det resonemanget.

Skarpan är ett miljonprogram som har visat sig ha värden som är värda att bevara och bygga vidare på
Roland Thérus

Med ett miljötänk har bara det som är nödvändigt renoverats. Köken har moderniserats med till exempel höjda bänkar, energisnåla vitvaror i form av diskmaskin och hel kyl och frys. De ursprungliga skåpstommarna finns kvar och tidstypiska detaljer, såsom handtagen på skåpen och bakbord har sparats. Diskbänkarna var i gott skick och fick efter polering vara kvar. Väggarna med glaspartier in till köken har också bevarats.

Dialog med hyresgästerna

Riksbyggen är måna om att hyresgästerna ska ha det bra. Roland Thérus betonar att samarbete och dialog med hyresgästerna är en mycket viktig del. Det gäller att visa så mycket hänsyn som möjligt. Självklart innebär det stora påfrestningar när man ska in och stöka i människors hem och närmiljö. I omgångar fick hyresgästerna dessutom flytta till evakueringslägenheter. De fick bo i de tillfälliga bostäderna i ungefär ett halvt år. Det var den tiden som det tog att i respektive hus genomföra de större arbetena med stambyten, elinstallationer och påbyggnad.

I början av projektet stormade det också en hel del kring den planerade omvandlingen och många var oroliga över hyreshöjningar. Hyresgästerna tog ärendet till Hyresnämnden, som beslutade till Riksbyggens fördel. Sedan överklagades beslutet till Svea hovrätt, som också beslutade till Riksbyggens fördel och därmed avslog hyresgästernas krav. Allt eftersom har stämningen blivit bättre och idag verkar de flesta hyresgästerna vara mycket nöjda med hur Skarpan har utvecklats.

150 nya lägenheter på samma yta

Förutom den omfattande renoveringen har också en fjärde våning byggts ovanpå de gamla trevåningshusen vilket resulterat i 150 nya hyresrättslägenheter. Det är en smart lösning eftersom förtätningen inte krävt tillgång till mer mark. Det finns också ekonomiska aspekter.

– Tillskapandet av den fjärde våningen samt de standardförbättringar som gjorts i de befintliga lägenheterna var en förutsättning för att få ihop projektet ekonomiskt, säger Roland Thérus.

Husens platta takkonstruktion underlättade processen. Idag smälter tillbyggnaderna väl in och med blotta ögat syns det inte att en våning har byggts på i efterhand.

Tillbyggnaden har även resulterat i ökad tillgänglighet. Nyproduktionen på fjärde våningen är handikappanpassad, medan övriga våningsplan och ytor har bra tillgänglighet. Hiss går till alla våningsplan och källare där lägenhetsförråden finns.
Förutom de nya lägenheterna har också områdets gårdar och garage rustats upp vilket också bidrar till ökad trivsel.

– Skarpan är ett bra exempel på hur Riksbyggen som en långsiktig samhällsutvecklare både kan utveckla boendemiljön, tillföra fler bostäder samt göra bostadsområdet mer hållbart ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv, säger Leif Linde, vd på Riksbyggen.

God samverkan och yrkesstolthet

Roland Thérus framhåller att i ett sånt här projekt är det viktigt med god arbetsplanering. Det måste man lägga mycket krut på för annars blir det jobbigt. Om- och tillbyggnaden har skett genom så kallad samverkansentreprenad. Han är stolt över insatserna och mån om att lyfta fram det lyckade samarbetet. Alla har varit engagerade och stämningen på bygget har hela tiden varit god. När det har dykt upp problem så har man hjälpts åt.

Det borgar för en bra slutprodukt när man har entreprenörer som jobbar tillsammans
Roland Thérus

– Det har inte spelat någon roll om det är snickare, rörmokare eller elektriker. Firmamärket i pannan eller på kläderna har varit helt ointressant. Här har alla hjälpts åt och gått över yrkesgränserna. Det borgar för en bra slutprodukt när man har entreprenörer som jobbar tillsammans, säger Roland Thérus.

Även Leif Linde lyfter fram hantverkarnas fenomenala insatser:

– När jag pratade med hantverkarna slog det mig att här var det mer en känsla för tumstock och morakniv snarare än tigersåg och container som jag har sett på många andra ställen. Det är resultatet av yrkesstolthet och glädje.

Festlig invigning

I slutet av augusti var det officiell invigning av Skarpan på en av gårdarna. Vid det festliga tillfället samlades hyresgäster i alla åldrar tillsammans med företrädare för Riksbyggen. Kvällen bjöd på evenemang i form av bland annat musikunderhållning, hoppborg, chokladhjul och tipspromenad.

Också Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande i Linköping fanns på plats. I sitt tal framhöll hon betydelsen av att Riksbyggen visat att Skarpan är ett område som det är värt att satsa på.

OM Projektet

Vad: Om- och tillbyggnad av flerbostadshus

Var: Området Skarpan, Konstruktörsgatan 22 - 102 i Linköping

Byggår: 1965 - 1967

Byggherre: Riksbyggen

Byggnads-, stom- och takentreprenör: AB Lindstams Bygg

Underentreprenörer: VentPartner, Rörproduktion, PLW Elteknik, M5 Arkitektur, COWI, Addera Link, SHC Håltagning, LMB Måleribolaget i Linköping AB, Nordisk Hiss, Winell Jern Arkitekter

Projekttid: 2013 - 2018

Antal hyresrättslägenheter: 282. Efter tillbyggnaden tillkom ytterligare 150 lägenheter.

Storlek: Ett till fyra rum och kök på mellan 31 till 92 kvadratmeter

Boarea: 26 700 kvadratmeter

Totalkostnad: Cirka 500 miljoner kronor

Källa: Riksbyggen
OM Genomförda renoveringsåtgärder
 • Nytt ventilationssystem för från- och tilluft
 • Nya energiglasfönster
 • Inglasning av balkonger
 • Nya elinstallationer
 • Stammar
 • Helkaklade väggar i badrummen
 • Modernare standard i köken
 • Nya vitvaror
 • Säkerhetsdörrar
 • Hiss i samtliga uppgångar som även betjänar källaren
 • Bredband via fiber
 • Upprustning av gårdar.
Källa: Riksbyggen
OM Riksbyggen

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar bostäder i nyproduktion, både bostads- och hyresrätter. Riksbyggen är också en av Sveriges största fastighetsförvaltare med bostadsrättsföreningar samt kommersiella och offentliga fastighetsägare.

Källa: Riksbyggen
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne
;