Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Upprustad Söderikon med bevarad själ

8 maj 2020
huvudbild_schonborgny
Byggnaden ritades av Hack Kampmann på uppdrag av Hufvudstaden. Einar Mattsson förvärvade fastigheten år 2004. Foto: Annelie Björling
Med omtanke har Einar Mattsson renoverat, byggt om och utvecklat kvarteret Schönborg i Götgatsbacken på Södermalm. I byggmästarhuset från 1960-talet finns nu moderna lägenheter och lokaler. Flera av de tidstypiska detaljerna är bevarade.

Varje dag passerar tusentals gående och cyklister Götgatsbacken. I korsningen av Götgatan och Sankt Paulsgatan kan det vara väl värt att sakta ner på tempot och stanna till en stund. Här ligger det nyrenoverade och ombyggda bostads- och kontorshuset Schönborg 6.

Byggnaden som uppfördes 1960 består av en låghusdel med kontor och butikslokaler samt en höghusdel med bostäder. Fasaden är i gult tegel med detaljer i kopparplåt, natursten och teak.

Trångt att arbeta

– Det är ett typiskt byggmästarhus som är utfört med tegelfasad, teakfönster, koppartak och många koppardetaljer. Man trodde att de här husen skulle vara outslitliga för mästarna jobbade med bra kvalitet. Det har man gjort här också, men tyvärr hade det kommit in vatten bakom fasadteglet och det blev fuktskador, berättar Claes Granström, projektansvarig på Einar Mattsson.

sidobild_schonborg Fasaden är utbytt, originalfönstren i teak har renoverats och huset har fått ett nytt koppartak. Foto: Annelie Björling

Eftersom teglet var fuktskadat och kopparplåten utsliten var det nödvändigt att göra om fasaderna helt. I oktober 2017 gick startskottet för den omfattande och välbehövliga renoveringen och ombyggnaden. 

Tegel var en utmaning. Det slutade med att vi hittade ett tegel från närliggande Mälardalen, men för att få det att likna det ursprungliga använde vi baksidan.

Den trånga återvändsgatan och de 12 000 cyklisterna per dag och den stora mängden gående i Götgatsbacken innebar logistiska utmaningar, vad gäller både ställningsbyggnation och leveranser.

Att få upp byggnadsställningarna runt fasaden var inte det lättaste
Claes Granström

Att få upp byggnadsställningarna runt fasaden var inte det lättaste. Vi fick ställa torn runtom med dubbla ställningar, berättar Claes Granström.

Leveranser och transporter fick bara ske mellan klockan nio på morgonen och klockan tre på eftermiddagen.

Förbättrade energibiten

Claes Granström framhåller att energitänket var väldigt lågt på 60-talet och Einar Mattsson har därför arbetat mycket med att förbättra energibiten. 

På vissa utfackningspartier bestod ytterväggarna av tio centimeter isolering och det gjorde ju att det var väldigt dåligt isolerat. Det var till och med så att när man lossade på lister runt fönster så kunde man faktiskt se rakt ut. Fukt kom in i väggarna.

Genom ordentlig tilläggsisolering och isolerglas i befintliga fönster har byggnaden blivit mer energieffektiv.

Originalfönstren i teak renoverades och fick extra glas för bättre ljud- och värmeisolering.

Eldstäderna påverkade ventilationen

Enligt ett beslut från Hyresnämnden skulle eldstäderna i de stora lägenheterna återställas till eldningsbart skick. I och med att detta verkställdes, placerades stora delar av ventilationsanläggningen i källaren. 

– Vi behövde ju ändå ha fläktrum för FTX uppe på taket för lägenheterna, men vi kunde inte ta upp in luften uppe på taket på grund av rök. Vi var helt enkelt tvungna att ta in luften längre ner på gården. Och för att komma till gården var vi tvungna att gå ner i källaren och upp hela vägen för att få till ventilationsanläggningen, berättar Claes Granström.

Han menar att det också utmanade fastigheten rent konstruktionsmässigt i och med att det är ett 60-talshus och de här konstruktionerna var svåra att hantera. I första hand försökte man använda befintliga håltagningar för att slippa stora förstärkningar.

Huset består av totalt nio våningar ovan mark plus fyra våningar under mark. Det finns två garageplan plus ett förrådsplan inklusive fläktrum. Längst ner finns undercentralerna.

Sparade köksinredning

Huset som är kulturhistoriskt grönmärkt genomgick upprustning där också de antikvariska värdena tillvaratogs samtidigt som nödvändig modernisering gjordes för att huset ska kunna erbjuda bra boenden och lokaler under många år. För att på bästa sätt ta tillvara husets värden och samtidigt genomföra nödvändig modernisering skedde arbetet i nära samarbete med en antikvarie.

I de 54 lägenheterna valde man att behålla tidstypiska detaljer och materialen valdes med omsorg.

Vi sparade de köksinredningar som var i tillräckligt gott skick
Claes Granström

Vi sparade delar av köksinredningar som var i tillräckligt gott skick. Tack vare det kunde vi renovera fyra av lägenhetsköken med ursprunglig inredning.

Övriga kök och badrum har fått ny inredning, men med känsla från 1960-talet. I köken sitter tidstypisk inredning från Tibrokök.

Eftersom framför allt åtgärderna i kök och badrum var så omfattande, flyttade hyresgästerna ut till andra boenden under renoveringen.

Också originaldetaljer som till exempel öppna spisar, garderobsdörrar i teak, glasdörrar, golv och fönsterbänkar bevarades i den utsträckning som det var möjligt.

Det finns väldigt fina kvaliteteter i huset, till exempel gamla parkettgolv, stengolv, teakfönster och mosaikgolv, säger Claes Granström.

Satsning på moderna kontor

Förutom renoveringen av lägenheterna har Einar Mattsson även satsat på att modernisera och utveckla delarna med kontor och lokaler. De två kontorsplanen har byggts om helt. Under namnet S:t Paul erbjuds dessutom ett nytt utbud av restauranger med uteserveringar och shopping.

Claes Granström är mycket nöjd med helheten och menar att det är en långsiktigt hållbar lösning där man tagit väl tillvara på husets grundkvaliteter.  

OM projektet

Namn: Schönborg 6

Var: korsningen Sankt Paulsgatan 2 och Götgatan 22 A i Stockholm

Byggår: 1960

Vad: renovering av hyresrätter och ombyggnad i bottenvåningen S:t Paul med lokaler för co-working, service och ett brett utbud av restauranger.

Åtgärder: 

  • Fasadrenovering och energieffektivisering med bland annat bättre isolering och isolerglas i befintliga fönster.
  • Stambyte, nya ventilations- och styrsystem, nya elinstallationer och installation av fiber.
  • Köks-, badrums- och ytskiktrenoveringar i alla lägenheter.
  • Modernisering av kontor och gatuplanslokaler.
  • Nytt skyltprogram med den tydliga gemensamma identiteten S:t Paul för de kommersiella lokalerna.
  • Utökning av trottoaren mot Sankt Paulsgatan för bättre möjligheter till uteserveringar.

Byggtid: oktober 2017 - december 2019

Beställare: Fastighets AB S-borg

Entreprenör: Einar Mattsson Byggnads AB

Arkitekt: White arkitekter

Hyresrätter: 56

Lokaler: 6

Yta: 14 879 kvadratmeter

Källa: Einar Mattsson
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne