Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Mötesplatser skapades i gatuplanet

8 maj 2020
huvudbild_st-paul
Tobias Hjelmar, platschef Einar Mattsson Bygg, Anna Larsson projektutvecklare Lokaler och Claes Granström, projektansvarig. Foto: Mattias Hamrén
I samband med ombyggnaden av kvarteret Schönborg 6, ville Einar Mattsson utveckla de kommersiella lokalerna. De samlas under namnet S:t Paul. Målet har varit att skapa en ny urban och social destination på Södermalm.

Einar Mattsson ville omvandla gaturummet från en otrygg gränd till en gata med uteserveringar, liv och rörelse. Det gällde att få till en bra mix av verksamheter och restauranger.

När de två kontorsplanen på plan 1 och 2 byggdes om fick de en öppen och flexibel planlösning, moderna tekniska installationer och klimatkomfort. I december 2019 öppnade co-workingkonceptet UMA Workspace som är ett kontorskollektiv med 300 kontorsplatser fördelade på totalt 2 700 kvadratmeter. Mötet mellan flera företag på samma kontorsyta bidrar till rörelse som ger ökad trygghet.

Miljön innehåller allt som det moderna kontoret behöver, säger Claes Granström, projektansvarig på Einar Mattsson.

I bottenvåningens cirka 1000 kvadratmeter lokaler finns fyra restauranger: Giretto, Bastard Burgers, Holy Greens och Eatnam. På hörnet finns Digital Inn.

Förbättrat gaturum

En väldigt viktig del i arbetet var att skapa en trevlig gatumiljö med liv och rörelse i området.

– Vi ville skapa en trygg och säker miljö runt fastigheten. Tidigare var den tråkig och trång. Det är en återvändsgränd och den här platsen kändes otrygg, med dålig kontakt med Peter Myndes torg bakom huset, berättar Claes Granström.

sidobildbild_schonborgny2 Tack vare den breddade trottoaren finns det plats för trevlig uteservering. Foto: Annelie Björling

I samarbete med Stockholms stad förbättrades gaturummet på Sankt Paulsgatan och Peter Myndes Torg med bland annat ny belysning, utsmyckning av muren och bredare trottoar. Den bredare trottoaren skapar en torgkänsla med mer utrymme för uteserveringarna. Restaurangerna har också fått delvis öppningsbara fönster vilket gör att lokalerna i gatuplan uppfattas som mer tillgängliga och öppna.

Ombyggd fasad

Tidigare var det mest butiker på gatuplanet med entrépartier i rostfri plåt. De partierna var utslitna och dystra. Dessa har ersatts av nya ljusa ekpartier med öppningsbara fönster i restaurangerna.

Fasaden och fönsterinfattningen på kontorslokalerna mot Götgatan har byggts om. Där var den tidigare fasadstenen rosa. Den ersatts av ljus kalksten som harmoniserar med det gula teglet i resten av huset.

– Stenfasaden ljusar upp fastigheten och bidrar till trygghet.

Rörelse runt fastigheten

Claes Granström berättar att man jobbat mycket med social hållbarhet och trygghet i området. Vårt gemensamma arbete med gaturummet har nu skapat ett naturligt och inbjudande flöde mellan Götgatan och Peter Myndes torg. Dessutom kan restaurangerna ha uteservering ner mot det torget.

sidobild_schonborg2 Runt hörnet finns det också gott om plats för uteservering. Foto: Annelie Björling
Vi vill att det ska finnas liv och rörelse runt hela fastigheten
Claes Granström

– Vi vill att det ska finnas liv och rörelse runt hela fastigheten. Det ska vara en levande och urban mötesplats med restauranger, butiker och kontor, framhåller Claes Granström.

Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne