Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Fårfarm utvecklades till populär träffpunkt

22 september 2019
huvudbild_ryds
Ryds herrgård har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1720-talet. Foto: Annelie Björling
Linköpings populära studentställe Ryds herrgård har genomgått en omfattande renovering och ombyggnad. Under processen var det en balansgång mellan att bevara de kulturhistoriska värdena och att modernisera verksamheten.

Studentbostäder i Linköping AB äger och förvaltar Ryds herrgård. Herrgården som är uppförd med timmerstomme på en huggen stensockel är från 1720-talet. Under årens lopp har byggnaden bland annat fungerat som fårfarm och kollektivjordbruk.

Den 24 februari 1968 invigdes herrgården som kårhus och har sedan dess i över femtio år varit navet i Linköpings studentliv. Herrgården är en populär och uppskattad träffpunkt och under dagtid finns det studieplatser och kaffeservering. På kvällarna äger pub- och klubbverksamhet rum.

I januari 2018 var det dags att stänga verksamheten för en omfattande renovering.

Det var välbehövligt, säger Simon Helmér, vd på Studentbostäder i Linköping AB.

Han menar att några av målsättningarna handlade om att få till en mer flexibel lokal för större sittningar och middagar samt att kunna ta emot fler personer. 

Q-märkt byggnad

Herrgårdsbyggnaden består av källarplan, bottenplan och ett övre plan. Lokalytan uppgår till cirka 700 kvadratmeter. Byggnaden är q-märkt, vilket innebär att husets karaktär inte får förvanskas, varken inne eller ute. 

 Redan i ett tidigt skede kopplades antikvarisk sakkunnig in som sen också var delaktig under hela processen. Från början var vi lite oroliga för att detta skulle försena beslut, men allt fungerade mycket smidigt, berättar Anders Gredin, fastighetsutvecklare och byggprojektledare på Studentbostäder i Linköping AB.

Alla nya installationer har vi placerat så att de inte ska störa visuellt eller förvanska de kulturhistoriska värdena
Anders Gredin

Stort fokus låg på att bevara tidstypiska detaljer. Det gällde till exempel kakelugnar, stuckatur och paneler bevarades och lyftes fram. När en vägg med gammal panel revs, sparades värdefullt material så att väggen vid behov går att återskapa. 

På det översta våningsplanet finns väggar tapetserade med affischer från många av de artister som spelat i herrgården. Affischerna är en del av den moderna historien och har bevarats.

bs_vagg Många artister har haft konserter på herrgården. Foto: Annelie Björling

 

bs1_bar Den nya baren finns på entréplanet. Foto: Annelie Björling

Entreprenörerna som utförde arbetena hade stor erfarenhet av att arbeta med kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vid renoveringen användes traditionella material och metoder i så stor utsträckning som möjligt. 

– Alla nya installationer har vi placerat så att de inte ska störa visuellt eller förvanska de kulturhistoriska värdena, säger Anders Gredin.

Under projektet har det också tagits fram ett omfattande vårdprogram som ska ge vägledning i den dagliga förvaltningen inför både små och förändringar.

Ändrad planlösning

I samband med renoveringen disponerades planlösningen om. Den del som tidigare var dansgolv med musikscen gjordes om till entré med kafé. Huvudentrén öppnades upp och trappan i entrén flyttades till sin ursprungliga plats.

Det gör mycket att vi har öppnat upp huvudentrén till herrgården. Tidigare gick man in via källaringången, men nu känner man verkligen att man kommer till en herrgård, säger Simon Helmér.

All infrastruktur som kök, kylrum och ventilation har flyttats ner i källaren.

bs_1 Simon Helmér och Anders Gredin framför en av kakelugnarna. Foto: Annelie Björling

 

bs_2 Trappan har flyttats till sin ursprungliga plats och panelen är ekådringsmålad. Foto: Annelie Björling

Före ombyggnaden rymdes 300 personer i herrgården, men nu finns det plats för 400, säger Anders Gredin.

Eftersom antalet personer har ökat påverkar det i sin tur klimatet i herrgården. Därför har det också byggts ett nytt fläktrum med ventilationsaggregat med kyla. 

Lyckad balans

Anders Gredin lyfter fram det goda samarbetet som en viktig framgångsfaktor som gjorde att både tidschemat och budgeten kunde följas. Under arbetets gång var det mycket tät kommunikation med många möten mellan alla involverade. Arbetet blev klart för inspektion i juni och verksamhetsstarten skedde till höstterminen 2019.

Vi har lyckats behålla det unika med byggnaden men anpassat den för en modern verksamhet
Simon Helmér

– Vi har lyckats behålla det unika med byggnaden men anpassat den för en modern verksamhet, säger Simon Helmér.

Han tycker att det är positivt att både byggnaden och verksamheten har utvecklats. Ryds herrgård är en viktig del av Linköpings historia som är väl värd att bevara.

FAKTA projektet

Vad: invändig ombyggnation och renovering av Ryds herrgård i fastigheten Ostkupan 12. 

Var: Alsättersgatan 19 i Linköping.

Åtgärder: Ny planlösning med nytt tillagningskök samt ytskiktsrenovering invändigt. Förstärkt konstruktion. Nya installationer av el, vvs och brandlarm.

Fastighetsägare och förvaltare: Studentbostäder i Linköping AB

Hyresgäst: Kårservice Östergötland AB

Byggtid: oktober 2018 - juni 2019 

Entreprenadform: totalentreprenad

Totalkostnad: 20 miljoner kronor.

Källa: Studentbostäder i Linköping AB
OM Studentbostäder i Linköping AB

Studentbostäder i Linköping AB är ett helägt dotterbolag till AB Stångåstaden. Studentbostäder i Linköping AB äger och förvaltar omkring 4 300 studentbostäder i områden nära universitetet. I stadsdelen Ryd finns företagets största bostadsbestånd med 2 300 studentbostäder. Det är också Studentbostäder i Linköping AB som äger och förvaltar Ryds herrgård.

Källa: Studentbostäder i Linköping AB
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne