Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Social kompetens räddar renoveringen

10 maj 2016
rud-montering
"Med varsamhet skapar vi en trivsam och trygg hemmiljö. När man tittar närmare: Vilket hantverk, vilken kvalité!” Detta är en vision som alla inblandade i renoveringen av Rud enades om. Foto: Karlstads Bostads AB
En blandning av personligt lugn och smidighet i bemötandet gentemot hyresgästerna kan vara avgörande för en renovering. Robin Akselsen, ombyggnadsvärd på KBAB, har checklistan som funkar.

En renovering är en stor förändring. Den berör den praktiska vardagen, den berör känslomässigt. Den kan vara en påfrestning för både kroppen och för psyket. Därför är det extra viktigt att förbereda sig så gott det går.

Checklista för boendedialog

En bärande del i detta är information och dialog. Precis som i alla tider av förändring så är det A och O vid en renovering.

robin-narbild Robin Akselsen är ombyggnadsvärd på KBAB. Foto: Anna-Klara Aspegren

Robin Akselsen jobbar som ombyggnadsvärd på KBAB och var delaktig i renoveringen av Rud. Här ger han sina bästa råd om vad som gjorde projektet framgångsrikt.

• Informera, inventera, implementera

– Vi skickade ut enkäter redan ett år innan renoveringsstart. De svar vi fick in gick vi noga igenom, sammanställde och tog till oss. Det är viktigt att fånga upp sådant som vi kan faktiskt kan åtgärda i samband med renoveringen och att vi har det med oss redan i projekteringsfasen. Vi hade flera möten där vi mötte de boende och kunde svara på mycket direkt, vilket snabbt avstyr onödig oro. Även efter genomförd renovering gjorde vi en uppföljning.

• Skapa bra stämning

– Det svåraste för en stor renovering är om det går snett från början och stämningen blir negativt laddad. Därför är det viktigt att skapa en öppen dialog och en bra relation mellan oss och våra kunder. Man ska vara snabb med information om vad som ska hända, när det ska hända, varför det händer och hur hyresgästen berörs. Det är också viktigt att lyssna och ta till sig åsikter som dyker upp. Detta skapar trygghet, vilket i sin tur ger en positiv anda.

• Förhindra ryktesspridning

– När man renoverar ett stort område, som Rud, och delar upp jobbet i etapper så hinner ”snacket” börja gå. Då gäller det att det är bra saker som sägs! Den här gången var det positivt, som att vi var verkligen höll tidplanen. Det uppskattades verkligen och blev ett bra rykte. När vi var inne på de sista etapperna var det knappt någon som kom längre på mötena – de hade redan koll på allt genom de grannar som redan fått renoverat och hunnit flytta tillbaks.

• Snåla inte med störningsersättning

– Vi hade berättat redan i det allra första infomaterialet att vi skulle ge störningsersättning, främst i form av reducerad hyra, till dem som av olika anledningar stördes särskilt av renoveringen. De allra flesta var nöjda med denna ersättning.

• Håll snyggt och städat under renoveringen

– I första etappen fick vi klagomål på att städningen inte sköttes på byggarbetsplatsen och i och runt husen. Detta åtgärdade vi direkt och de efterföljande etapperna sköttes helt utan klagomål. Det finns fler aspekter än att det ser skräpigt ut – det handlar om att sköta om och visa respekt. 

• Var närvarande

– Inget är så effektivt som att vara synlig och tillgänglig i området som renoveras. Det är då de spontana frågorna dyker upp. Frågor som kan vara av största vikt att åtgärda eller se över på ett eller annat sätt. Det är där man får en personlig kontakt som är värdefull också i framtiden.

Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne