Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Lyckat koncept skapar mötesplats mellan generationer

30 april 2020
stadsmuseet_barnfigur
De tillfrågade fokusgrupperna ville se levande miljöer med dockor i, något de menade gör att man bättre förstår den svenska historien. Foto: Tobias Sterner
Barnrummet slopades. Istället har Stadsmuseet byggts om så att barn och vuxna ska kunna uppleva museet tillsammans.

Stadsmuseet i Stockholm och flera andra museer har ända sedan sent 1960-tal haft en mycket uppskattad barnverksamhet.

– Barnrummet har varit mycket populärt hos oss. Men de senaste åren har vi haft känslan av att föräldrarna kommer och placerar barnen där och så sitter föräldern och mest håller på med sin mobiltelefon, berättar Ann-Charlotte Backlund, tidigare avdelningschef, som varit projektledare för renoveringen.

Museichefen Sara Claesson och Ann-Charlotte Backlund, tidigare avdelningschef, som varit projektledare för renoveringen. Foto: Mikael Almehag.

Grundtanken att i samband med renoveringen ta bort barnrummet var att istället erbjuda nya alternativ för barnen och de vuxna.

– De ska få känna att här får de möjlighet att uppleva något gemensamt med sina barn eller barnbarn, säger Ann-Charlotte Backlund. 

Det intressanta med fokusgruppsarbetet var att de olika grupperna hade nästan samma önskemål.
Frida Starck Lindfors, antikvarie.

Får man skoja om Gustav Vasa?

Sådant som riktar sig till barnen har nu integrerats med utställningarna för de vuxna. Ett koncept som visat sig lyckat och fått positiv respons. I ett rum som handlar om scenkonstens historia får man pröva att klä ut sig och uppträda på en scen, något som både barn och vuxna velat göra.

Men mer moderna grepp skapar också reaktioner. I ett rum snurrar en docka av Gustav Vasa runt i taket som en slags Karlsson på taket. En äldre herre uttryckte att han inte tyckte det var lämpligt att skoja med Gustav Vasa på ”detta oseriösa vis”. Medan en äldre dam kom fram och viskade att hon tyckte det var både bra och roligt.

stadsmuseet_vasa Vuxna och barn på historiejakt i det nyrenoverade museet. Tittar man upp snurrar Gustav Vasa likt en Karlsson på taket. Foto: Tobias Sterner

Sänka trösklarna in i kulturen

Ann-Charlotte Backlund tror att det nya arbetssättet att arbeta mer generationsöverskridande är del av en trend.

– Många har fått upp ögonen för att offentliga platser ska vara mer av mötesplatser och möjliggöra möten mellan generationer. Detta är ytterligare en funktion förutom att man vill lära sig saker.

Man vill på olika sätt sänka trösklarna till kulturen så att alla ska känna sig välkomna oavsett vilka förkunskaper de har, säger Ann-Charlotte Backlund.

stadsmuseet_barnhistoria Här kan barnen leka, säger Frida Starck Lindfors, antikvarie. I ett annat rum får man klä ut sig och uppträda på en scen. Foto: Tobias Sterner

Viktigt arbete med fokusgrupper

Liksom inför andra renoveringar har fokusgrupper tillfrågats om vad de tycker är mest viktigt och vad de helst vill ta del av på Stadsmuseet. Dessa grupper bestod av till exempel barnfamiljer, personer med olika typer av funktionsnedsättningar och unga vuxna, den svåra grupp som alla vill nå.

– Det intressanta med fokusgruppsarbetet var att de olika grupperna hade nästan samma önskemål, säger Frida Starck Lindfors, antikvarie och utställningsproducent.

Ett exempel som kom fram över hela linjen var att man önskade att det skulle finnas verklighetstrogna dockor som ser ut som riktiga människor. De ville se fina miljöer med dockor i, något de menade gör att det känns nära och att man förstår vad historien handlar om.

– Alla var överens om detta och då blev det en sådan sak som vi bestämde oss för att det skulle få ta rätt mycket resurser, eftersom sådana dockor kostar ganska mycket pengar, säger Frida Starck Lindfors.

stadsmuseet_barnrum En plats att leka på, men inte längre som ett separat barnrum, utan som en del av av utställning för både barn och vuxna. Foto: Tobias Sterner

Ett inkluderande språk uppskattat

Verklighetstrogna dockor är något som inte funnits tidigare på museet och något som många som arbetar på museum tycker är lite passé och kanske hörde till 70-talet, menar både Frida Starck Lindfors och museichefen Sara Claesson.

– Men besökarna vill ju ha det och vi ska ju inte göra museet för oss och våra kollegor utan för dem som ska komma hit, säger Sara Claesson.

Arbete har även lagts på att använda foton och rörlig bild i utställningarna och att det ska finnas mycket som besökaren får ta på. De har även arbetat med ett inkluderande och inte för avancerat språk på informationsskyltar, vilket flera vuxna har hört av sig efter öppnandet och sagt att de särskilt uppskattat. Äntligen har de orkat läsa och ta till sig det som stod där.

Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne