Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Hänsynsfull renovering lyfte Östra Närlunda

9 augusti 2019
huvudbild_helsingborgx
Den tidigare mörkgrå fasaden har fått en ljusare färg. Foto: Helsingborgshem
Helsingborgshem har rustat upp och moderniserat fyra niovåningshus i Närlunda. Under renoveringen bodde hyresgästerna kvar vilket ställde höga krav på hänsyn, logistik och kreativa lösningar.

Det var i början av 1970-talet som det kommunala bostadsföretaget Helsingborgshem byggde bostadsområdet Närlunda. Området är omgivet av grönområden och vatten och ligger sydost om Helsingborgs centrum. Här finns drygt 500 bostäder i tolv flerbostadshus i tre, fyra och nio våningar samt 27 radhus.

För tio år sen byggde Helsingborgshem också områdets nya landmärke Höjdpunkten på 22 våningar.

– Redan då när Höjdpunkten byggdes började diskussionerna om hur hela Närlunda skulle kunna utvecklas, säger Anders Eriksson, projektledare på Helsingborgshem.

Bort med betongstämpeln

Under årens lopp har inte speciellt mycket gjorts i Närlunda. Förutom att husen behövde renoveras hade också hela området blivit segregerat. Helsingborgshem, som i princip är ensam fastighetsägare i Närlunda, konstaterade att det krävdes större insatser för att utveckla området.

anders-eriksson Anders Eriksson. Foto: Helsingborgshem

– Det är ett miljonprogramsområde som genom åren inte har fått den kärlek det skulle ha behövt, säger Anders Eriksson.

För att undersöka vad som skulle renoveras och utvecklas gjorde Helsingborgshem en förstudie som pekade ut inriktningen. Därefter delades upprustningen in i fyra områden med syfte att öka variationen i Närlunda. 

Det är ett miljonprogramsområde som genom åren inte har fått den kärlek det skulle ha behövt

Man kom överens om att prioritera det största delområdet som är östra Närlunda. I de fyra niovåningshusen som är placerade så att så många som möjligt ska ha utsikt mot Öresund finns totalt 264 lägenheter.

– Det var väldigt mycket tung grå betong. Vi hade ett stort fokus på att få bort den där tyngre stämpeln som de byggnaderna ger per automatik, berättar Anders Eriksson.

Hyresgästernas perspektiv

Projektet skedde i partneringsamverkan med Peab. Alla frågor, både produktionstekniskt och de bitar som rörde hyresgästerna, lyftes upp gemensamt.

Den stora utmaningen var ju att jobba med kvarboende hyresgäster. Det var rätt så komplicerat. I vissa fall var det ganska stora familjer som också skulle leva samtidigt som vi höll på att bygga om, säger Anders Eriksson.

Han menar att boendeperspektivet har haft högsta prioritet och där har logistiken spelat stor roll. Det var rent byggmässigt hur projektet drevs fram samtidigt som människorna bodde i området. Sen handlade det också om i vilken ordning de olika åtgärderna valdes. Många saker påverkade hyresgästerna och då gällde det att ha ett flöde som fungerade hela vägen och minimerade störningarna.

– Så det var mycket laborerande med tidsplaner för de olika momenten utifrån hyresgästernas perspektiv.

Husen är både stora och höga. Från det gemensamma trapphuset fördelas loftgångarna ut på respektive plan. Konstruktionen med vågräta loftgångar och lodräta stammar gjorde att det blev många transporter mellan våningarna i samma stam. Hantverkarna behövde gå från loftgång till trapphus för att sedan åka upp och ner en våning för att sedan ta sig ut till den aktuella stammen igen. Onödigt spring minimerades tack vare en detaljerad tidsplan.

– För att respektive hyresgäst inte skulle bli utan vatten och avlopp för länge valde vi att dela stammen på mitten vilket innebar att vi kortade ner vattenavstängningen med två veckor för hyresgästerna, säger Anders Eriksson. 

Smidiga lösningar

Anders Eriksson menar att samarbetet mellan olika parter var väldigt konstruktivt och lösningsorienterat och att alla försökte göra renoveringen så smidig som möjligt för hyresgästerna. 

– Vid ombyggnader är det inte ovanligt att man får förflytta sin toalett och dusch till en bod på gården eller något i den stilen. Här blev lösningen istället att på varje våningsplan i de stora hisshallarna bygga upp ett utrymme med toalett. På varannan våning fanns också dusch och köksvask med diskmöjligheter. Hyresgästerna uppskattade lösningarna med att så mycket som möjligt kunde hållas i närheten.

Ute på gården fanns också en provisorisk hyresgästbod med bland annat pentry, tv-rum och vilorum. Dit kunde hyresgäster gå när arbetet i deras lägenhet blev alltför påfrestande.

Helsingborgshem hade dessutom en projektsamordnare som satt på plats under hela tiden. Hon fungerade som en länk mellan alla involverade och samtliga hyresgäster. 

Flera åtgärder

Renoveringen har bland annat inneburit modernisering av det exteriöra uttrycket och den mörkgrå fasaden har fått en ljusare färg. Det finns numera entréer från båda sidor och de är ljusare med tak och tydliga nummer. Fronterna på balkonger och loftgångar har bytts ut. Dessutom har balkongerna förlängts och fått räcken i glas. 

Anders Eriksson berättar att de åtgärder som utförts handlar till exempel om nya badrum och nya stammar för vatten och avlopp samt nya ledningar i kök.

– Utöver det så har vi förlängt livslängden genom att se över hela betongkonstruktionen med synliga betongdelar, lagat, återställt och målat så att det ska hålla längre. Vi har också bytt alla fönster. Vi har även byggt om en del lokaler i bottenvåningarna som upplevdes som stängda och mörka, säger han.

De energisänkande åtgärderna har bland annat handlat om att fasad och vindar fått tilläggsisolering. Det finns nytt elsystem och nytt ventilationssystem med FTX. Belysningen är utbytt mot LED-belysning och på taken finns numera solcellsanläggningar.

Trapphusen har byggts om med målning, ny belysning, postboxar och passagesystem.

För att skapa variation i standard har hyresgästerna kunnat göra olika val, som till exempel inglasad balkong och duschvägg. Det är också förberett för tvättmaskin.

Anders Eriksson framhåller att betonghusen byggdes väldigt snabbt och de var egentligen inte byggda för att stå speciellt länge. Nu, tack vare alla åtgärder har deras hållbarhet och livslängd förlängts avsevärt.

Samarbete och dialog

Genom hela renoveringen har samarbete och dialog med Peab, hyresgäster och samarbetspartners varit i fokus för att nå de uppsatta målen. Det är något som Anders Eriksson värdesätter.

Tillsammans har vi skapat ett väldigt fint område

– Det är mycket hjärta som har funnits med i hela projektet. Tillsammans har vi skapat ett väldigt fint område!

 

 

FAKTA projektet
  • Vad: renovering av fyra flerfamiljshus med totalt 264 lägenheter
  • Var: Närlundavägen 11, 13, 15 och 17 i Helsingborg
  • Byggherre: Helsingborgshem
  • Byggtid: 2015 – 2018
  • Åtgärder: till exempel ny fasad, tilläggsisolering, nya elinstallationer, nya badrum, nya stammar och estetiska förbättringar med bland annat fasadfärger och förlängda balkonger.
  • Byggentreprenör: Peab Sverige
  • Entreprenadform: totalentreprenad med samverkan/partnering
  • Totalkostnad: 250 miljoner kronor.
Källa: Helsingborgshem
OM helsingborgshem

Helsingborgshem är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Helsingborgs stad. Med drygt 12 000 hyreslägenheter i 31 områden är det den största aktören på bostadsmarknaden i Helsingborg. Ungefär var femte helsingborgare bor hos bostadsbolaget.

Källa: Helsingborgshem
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne