Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Renoverad träffpunkt välkomnar alla

28 augusti 2020
huvudbild_huvudentre
Medborgarhusets huvudentré är nu tillgänglighetsanpassad. Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet
Medborgarhuset mitt på Södermalm i Stockholm har genomgått en omfattande, men hållbar renovering. Huset har utvecklats och blivit mer öppet och tillgängligt för alla stockholmare.

Medborgarhuset uppfördes 1939 som ett led i stadens strävan att tillhandahålla allmänna samlingslokaler för bildning, lärande och idrott.

Medborgarhuset har det högsta värdet, blå i Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering. Det betyder att huset har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och att det inte får förvanskas. Ledorden genom hela ombyggnadsprojektet har därför varit att värna om byggnadens ursprung samt att bevara och förstärka de kulturhistoriska värdena.

2014 fick Nyréns Arkitektkontor uppdraget att arbeta med upprustning, restaurering och utveckling av Medborgarhuset. PEAB fick sedan uppdraget att utföra renoveringen och projektet drevs som en samverkansentreprenad. Hela huset var stängt under fyra år och alla hyresgäster fick flytta ut medan renoveringen pågick.

– Medborgarhuset är en kulturhistorisk skatt som vi fick äran att omvandla och bevara. Det är ett uppdrag som man tar sig an med stor ödmjukhet, säger Sofia Kanje, uppdragsansvarig arkitekt vid Nyréns Arkitektkontor.

Hon framhåller att de varit lyhörda under arbetets gång och lyssnat på alla experter.

Ökad tillgänglighet

Ett viktigt mål har varit att tillgänglighetsanpassa hela byggnaden och göra den mer öppen. Tidigare var man som besökare tvungen att ta sig ut och in i huset om man ville besöka olika verksamheter.

Nyréns arbete har bland annat handlat om att öppna upp huset med nya entréer från Götgatan och från tunnelbaneplanet, att tillföra en ny huvudentré från Medborgarplatsen samt sänka fönsterbröstningar på västra sidan för att synliggöra funktionerna för ögat.

sidobild_entre Medborgarhusets nya huvudentré samt Forsgrénska badets reception. Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet

De tre byggnadslamellerna har bundits ihop genom att ljusgårdarna täckts över med glastak. På så sätt har mer yta tillskapats och huset blivit "ett" istället för tre.

Genom den nya ytan har det blivit möjligt att skapa ett nytt modernt bibliotek. Biblioteket har flyttat till andra sidan, mot Götgatan.. Hela biblioteket är nu, till skillnad mot den gamla bibliotekslokalen, fullt tillgänglig.

Badet har efter renoveringen god tillgänglighet och omklädningsrummen finns nu på markplan. Nyréns inredningsarkitekter har ansvarat för såväl lös som fast inredning. 

Sofia Kanje lyfter också fram de gedigna materialen i huset.

 Det är kalksten, mässing, marmor, tegel och koppar.

sidobild_barn Tranströmerbibliotekets barnavdelning. Foto: Annelie Björling

Ny våning för ventilationsrum

Alla tekniska installationer har också bytts ut. Huset har fått en helt ny mätstation och ett nytt elsystem. Också system för värme, kyla, brand, utrymning och larm har bytts ut. En stor del av tekniken har automatiserats och kan efter renoveringen styras via datorer.

Byggnaden har också sanerats från miljögifter och gjorts mer energieffektiv.

En stor del av den utvändiga renoveringen har varit taket. För att få plats med husets nya ventilationssystem revs det gamla taket och en ny våning byggdes med plats för ventilationsrum. Taket fick ny kopparplåt som med åren kommer bli mörkbrun.

Mot Folkungagatan har trottoaren breddats vilket skapar en tryggare och mer levande gata. Här finns två parkeringar för rörelsehindrade, cykelställ och plats för uteserveringar. Fasadens utformning mot Folkungagatan har fått ett nytt utseende med två inglasade ljusgårdar som binder samman de tre huskropparna.

Ljusgårdarna har glastak vilket gör att ljuset fortfarande når lokalerna längre in i huset. Genom inglasningen har huset fått ytterligare 3 000 kvadratmeter flexibel lokalyta. Inne i ljusgårdarna är den gula tegelfasaden bevarad.

sidobild_koppar Medborgarhusets nya ljusgårdar i koppar. Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet sidobild_ljusgard Ljusgårdarna har bra ljusinsläpp. Foto: Annelie Björling

Byggnaden har fått nya fönster som skapar bättre inomhusklimat. De har samma utformning som de ursprungliga fönstren. De gula neonskyltarna på husets norra fasad har rustats upp och skylten idrottshall har tillkommit. 

Bevarade detaljer

Gamla byggnadsdetaljer finns kvar och har lyfts fram. Ett trappräcke, som hittades bakom en vägg, har fått en ny plats i trappan ner till tunnelbaneplanet.

sidobild_genvag Räcket i konstsmide som hittades i en vägg har placerats vid trappan ner till tunnelbanans gröna linje. Foto: Annelie Björling

Ljunglöfska salongen med en komplett 1880-talsinredning donerad av tobaksfabrikören Robert Ljunglöf har rustats upp. Även de historiska rummen, som idag är den del av kontorslokaler i huset, har bevarats och renoverats.

Publika verksamheter öppnas

Med det ursprungliga konceptet i fokus - ett hus för kropp, själ och bildning öppnar verksamheterna successivt.

Från och med den 17 augusti går det att ta ett dopp i Forsgrénska badet, som är först ut att öppna av de publika verksamheterna.

sidobild_bibliotek Både Tranströmerbiblioteket och ungdomsbiblioteket PUNKT öppnar den 22 september. Foto: Annelie Björling

Kulturskolan har sin terminsstart i de nya lokalerna den 31 augusti och Tranströmerbiblioteket öppnar den 22 september. Andra verksamheter, som till exempel studieförbund och restauranger öppnar successivt efter det. Den 26 september anordnas en allmän invigning.

– Jag är otroligt stolt över att vi, tillsammans med Fastighetskontoret, har utvecklat en mötesplats i hjärtat av Stockholm och därmed bidragit till en del i Södermalms historia, säger Sofia Kanje.

FAKTA Medborgarhuset

Fastighet: Medborgarhuset 1

Fastighetsägare: Stockholms stad

BTA: 23 000 kvm

Byggår: 1936 – 1939

Ritad av: K. Martin Westerberg

Renoverad: 2016 – 2020

Ansvarig arkitekt för renovering: Nyréns Arkitektkontor

Entreprenadform: Samverkansentreprenad

Beslutad budget: 1 miljard kronor (rev genomförandebeslut, kommunfullmäktige december 2017)

Återinvigning: 26 september 2020

Hyresgäster (augusti 2020):

 • Idrottsförvaltningen
 • Kulturförvaltningen (biblioteket och Kulturskolan)
 • Sensus studieförbund
 • Pizza Hut
 • Hawaii Poké
 • Katolska kyrkan
 • Garbergs reklambyrå
 • RG19
 • Mezefabriken
 • Assistans för dig
 • The Public
 • Restaurang Olivia.
Källa: Stockholms stad
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne
;