Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Överraskningarna som försenade projektet

28 augusti 2020
huvudbild_bad
I simhallen finns tre nya bassänger, en 25-metersbassäng och två undervisningsbassänger. Foto: Annelie Björling
Renoveringen av Medborgarhuset bjöd på en hel del utmanande överraskningar som försenade och fördyrade projektet.

Som vanligt när man drar igång sådana här projekt så dyker det upp överraskningar. När vi började rev vi upp husets tak, väggar och bassäng och då hittades bland annat asbest, stora fuktskador och sönderfrätta bjälkar, berättar Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholms stad i samband med pressvisningen några dagar innan den officiella öppningen av Medborgarhuset.

Dessutom var det så att vi upptäckte att grunddokumenten och underlagen från 1930-talet inte helt var att lita på. Det var otydligt och bristande och innebar svårigheter för projektet.

Konstruktionen och bärigheten

En stor utmaning under renoveringen har varit husets konstruktion och bärighet. När den stora bassängen revs visade det sig att bottenplattan under bassängen var betydligt tjockare och det fanns mycket mer berg under än vad som var känt. På grund av husets läge och konstruktion fick berget spräckas försiktigt, bit för bit. Totalt 3 000 lastbilar fraktade bort berg och rivningsmassor.

"Under rivningen visade det sig även att husets stomme var i sämre skick än vad som var känt."

sidobild_dennis-wedin Dennis Wedin. Foto: Lieselotte Van Der Meijs

Huset har nu förstärkts med stålpelarkonstruktioner som går genom alla våningsplan för att klara den belastning som finns i huset idag. Även betongbalkarna var i dåligt skick och nya bjälklag har gjutits in.

Många bättre lösningar

Medborgarhuset är efter renoveringen en mer miljövänlig, hållbar och energieffektiv byggnad. Miljöfarliga ämnen såsom exempelvis asbest och koksaska har tagits bort. De nya fönstren håller tätt så inomhusmiljön håller rätt temperatur.

På fasaden mot Folkungagatan reglerar nya markiser solens värme och ljus. Bassängerna värms upp delvis genom värmeåtervinning från duschvattnet från omklädningsrummen.

Huset har fått bättre lösningar för sophantering, lager, lastning och varumottagning. Bland annat genom att det garage som finns under huset gjorts tillgängligt för alla hyresgäster. Det som förut togs in och ut vid entréer på gatuplan kan nu gå via garaget direkt till verksamheternas lagerutrymmen.

Bantade kostnader

De budgeterade 670 miljonerna räckte inte till, så Fastighetskontoret fryste renoveringen tills man hade gjort en genomlysning av projektet.

Dennis Wedin framhåller att det bara är att konstatera att när han kom in i mandatperioden så hade redan då ekonomin i projektet spräckts. Det gällde att göra allt för att få ner kostnaderna, vilket inte var lätt mitt under det pågående byggprojektet.

sidobild_trappa En av betongtrapporna i Medborgarhuset. Foto: Annelie Björling

– Vi har till exempel förenklat material i innertak, använt billigare byggmaterial och tagit bort kostsamma innerfönster som skulle ha suttit bakom de nya fönstren.

Också de planerade rulltrapporna avbeställdes och ersattes med betongtrappor.

– Tänk på mig när ni går i betongtrapporna!, säger Dennis Wedin. 

Den totala notan för renoveringen är beräknad till att landa på en miljard kronor.

Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne