Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Fastighet från 50-talet nu i modern version

7 november 2019
huvudbild2_farsta
1957 uppförde Einar Mattsson kvarteret Grönsö 2 på Lysviksgatan i Farsta. Foto: Annelie Björling
På 50-talet byggde Einar Mattson kvarteret Grönsö 2 i Farsta. Efter 60 år senare var det dags för Einar Mattson att uppgradera fastigheten till version 2.0. Solpaneler blev en av lösningarna för att minska elkostnaden och miljöbelastningen.

Det är en kylig morgon och mycket lugnt och stilla. Efter bara drygt fem minuters promenad från tunnelbanans gröna linje 18 och Farsta centrum når man fram till Lysviksgatan. Området ligger uppe på en liten höjd, strax ovanför Farstavägen. På Lysviksgatan är de flesta flerbostadshusen byggda på 50-talet och här finns också ett litet centrum med närbutik, pizzeria och pub.

I kvarteret Grönsö 2, på Lysviksgatan 95 – 105, har Stockholms största privata ägare av hyresrätter Einar Mattsson nyligen genomfört ett renoverings- och ombyggnadsprojekt. Efter många års användande var rören för vatten och avlopp utslitna och behövde bytas.

Martin Fors Martin Fors. Foto: Åke Gunnarsson/VUE AB

– Det var lite speciellt och också kul att få komma tillbaka till den här fastigheten som vi byggde 1957, säger Martin Fors, fastighetschef på Einar Mattsson.

Kul att få komma tillbaka till den här fastigheten som vi byggde 1957
Martin Fors
Efter drygt 60 år var det hög tid att uppgradera fastigheten och också optimera den energimässigt.

Energibesparande åtgärder

Fastigheten som har en ren och enkel arkitektur består av trevåningshus i två huskroppar. Här finns totalt 42 hyreslägenheter, främst tvåor, treor och fyror.

I fastigheten finns också två kommersiella lokaler, glasmästeriet Farsta glas och ett bolag som säljer hudvårdsprodukter. I källaren är det förråd, tvättstuga och några garageplatser.

sidobild_farsta-glas Ett glasmästeri finns i fastigheten. Foto: Annelie Björling

Samtliga kök, badrum och toaletter skulle totalrenoveras, elinstallationerna bytas ut och fiberuppkoppling installeras. Dessutom byttes värmesystemet ut och ersattes med nya rör och element.

Tidigare hade huset självdrag. Efter renoveringen finns ett FTX-ventilationssystem installerat som tar tillvara på värmen i frånluften för att värma upp tilluften.

– Tanken var att det skulle bli ett lyft för hyresgästerna att få ren och förvärmd luft in i lägenheterna jämfört med det tidigare självdraget. Inomhusklimatet har som jag förstår det också blivit mycket bättre. Tilluften till donen som sitter i varje rum ska ju ge ungefär 18 grader och sen toppar vi upp med radiatorerna, berättar Martin Fors.

sidobild_andra-sidan Alla fönster byttes för ungefär tio år sen. Foto: Annelie Björling

Vinden har tilläggsisolerats. För tio år sen renoverades alla fönster och de har fortfarande en god standard. Fasaden är i original. Trots åldern visade besiktningen att den var i utmärkt skick. Martin Fors berättar att det enda som behövde göras var en del mindre lagningar. I övrigt räknar man med att fasaden kommer att hålla i åtminstone tio år till.   

Solpaneler på taket

För att täcka upp den extra elförbrukning som ventilationssystemet medförde valde Einar Mattsson att sätta solpaneler på hustaket. Martin Fors menar att de som fastighetsägare tycker att det är viktigt att prova sig fram och vara öppen för nya lösningar som också minskar miljöbelastningen.

det här var första gången som vi tog en fastighet från 50-talet och optimerade energimässigt med solceller
Martin Fors

– Vi har ju jobbat mycket med solceller i nyproduktion, men det här var första gången som vi tog en fastighet från 50-talet och optimerade energimässigt med solceller, berättar han.

De två huskropparna ligger som i ett litet Z. På den ena huskroppens tak installerades solceller vilket ger en effekt på 27 kilowattimmar. I en annan värld kanske man skulle ha byggt solceller på bägge fastigheterna, men det konstaterades att säkringen in var för svag.

Förutom att driva FTX-aggregaten används elen från solcellerna till belysning i trapphus och tvättstugan.

Ännu vet man ju inte hur det kommer att se ut under hela året, men hittills har själva installationen fungerat och varit lyckosam.

sidobild_paneler På den ena huskroppens tak finns solceller. Foto: Annelie Björling

– Energiförbrukningen kommer att bli mycket lägre än vad den var tidigare. Kanske skulle man framöver vilja lägga på tio centimeter tilläggsisolering på väggarna, men det gjorde vi inte nu. Det hade förändrat fastighetens karaktär, utökat arbetena med tak och takfot så det här är en väl avvägd lösning som vi ser det, säger Martin Fors.

Han menar även att teoretiskt skulle det också gå att producera el och sälja till hyresgästerna, men bedömningen är att dagens prismodell tyvärr är alltför omogen för att fungera i praktiken.

Standardhöjande åtgärder

Förutom underhållsåtgärderna blev hyresgästerna erbjudna frånval för de standardhöjande åtgärderna. Hyresgästerna kunde välja mellan en renovering som heter "Einar Mattsson Standard "(EMS) eller två andra varianter med enklare standard.

EMS inkluderar att samtliga ytskikt i lägenheten renoveras – tak, väggar och lister målas om och alla golv får parkett. I dessa lägenheter installeras också tvätt- och diskmaskin.

Anslutningar förbereds även där hyresgästerna valt bort maskinerna, så att efterkommande hyresgäster kan ansluta tvätt- eller diskmaskin om man så önskar.

– Ungefär 30 valde paketet med EMS. Resten av lägenheterna kommer vi, vartefter hyresgästerna flyttar, att uppgradera till den standarden, säger Martin Fors.

Insatser för trygghet

När alla hyresgäster hade flyttat tillbaka målades trapphusen i de allmänna utrymmena om. Källarförråden moderniserades med säkrare metallnätväggar och huset fick en helt ny tvättstuga.

sidobild_garagen I källarplanet finns garageplatser. Foto: Annelie Björling

Även säkerheten har stärkts genom ett nyckelfritt och elektroniskt passersystem i allmänna utrymmen, där låsbrickorna också kan användas för att boka tvättid. Alla lägenheter fick dessutom säkerhetsdörrar och källardörrarna byttes ut till nya ståldörrar med glasruta.

Samverkan nyckel till framgång

Martin Fors tycker att samverkansmodellen med de kontrakterade underleverantörerna har varit avgörande för det goda slutresultatet.

sidobild_farstav Nedanför området ligger Farstavägen. Foto: Annelie Björling

– Vi känner underleverantörerna och de känner oss. Det är en trygghet att vi förstår varandra. Om det dyker upp problem kan vi hantera dem som ett team trots att det är olika bolag. Vi har ju haft en byggetablering på nästan 60 personer, vilket motsvarar ett stort företag i Mellansverige.

Han är glad över att fastigheten nu har blivit uppgraderad till en modern version.

OM projektetet

Namn: Grönsö 2

Var: Lysviksgatan 95-105 i Farsta

Byggherre: Einar Mattsson

Åtgärder: stambyte, nytt värmesystem, nya elinstallationer, totalrenovering av kök och badrum, installation av fiberuppkoppling, förbättringar i allmänna utrymmen, trygghetsskapande åtgärder. 

Dessutom byttes värmesystemet ut och ersattes med nya rör och element.

Byggtid: oktober 2018 - oktober 2019 

Byggår: 1957

Hyresrätter: 42

Lokaler: 2

Yta: 2 772 kvadratmeter

Källa: Einar Mattsson
OM Einar Mattsson AB
  • Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd koncern bestående av fyra bolag och har varit verksam på fastighets- och byggmarknaden sedan 1935.
  • Einar Mattsson äger, förvaltar och utvecklar fastigheter samt bygger hus i Storstockholm.
  • Einar Mattsson är Stockholms största privata ägare av hyresbostäder med ungefär 5 200 bostäder.
  • Koncernen förvaltar totalt cirka 15 000 bostäder.
  • Till år 2024 ska Einar Mattsson-gruppen uppföra ytterligare 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi.
Källa: Einar Mattsson
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne