Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Gränslös brainstorm gav full pott i bostäder

25 augusti 2016
lokal-till-hem-huvudbild
Czeslaw Brycki på MKB i en lokal som efter renoveringen blev ett hem åt en av de många malmöbor som köar för att få bostad. Foto: MKB
Alla idéer var välkomna när MKB tvingades tänka nytt för att nå målet för antalet nya bostäder. Med projektet ”Lokal till Hem” sporrades hela organisationen till en massiv kraftsamling. Så här gjorde de för att lyckas.

Det hela började när ”bör” ändrades till ”ska”. Inför 2015 fick Malmö Kommunala Bostadsbolag, MKB, uppdraget av Malmö stad att åstadkomma 500 nya lägenheter per år och nyproduktionen nådde inte upp i den mängden.

mp-fredrik-bjorkman Fredrik Björkman, MKB. Foto: Anna-Klara Aspegren

– Ändringen i ordalydelsen gjorde det tydligt att vi skulle leverera. För att hinna med så kort varsel krävdes en lika tydlig organisation. Vi var tvungna att hitta ett sätt att komplettera nybyggnationen, berättar Fredrik Björkman, fastighetsförvaltare på MKB.

Ansvaret gav energi

Det var då man initierade projektet Lokal till Hem som i korthet gick ut på att renovera sig fram till målet. Att hela organisationen stöttade idén var en nödvändighet. 

Styrgruppen hade förankring i ledningsgruppen. Projektgruppen länkade till både styrgruppen och ut i förvaltningsledet. Förvaltarna fick totalansvar i sina respektive områden.

- Vem som helst kan gå i marsch, men ska helst göra det av egen vilja. Framgångsfaktorn var att vi förankrade Lokal till Hem i alla led, förklarade meningen med projektet och gav förvaltarna ett uttalat eget ansvar, tror Fredrik Björkman.

mp-christina-lundby Christina Lundby, MKB. Foto: Anna-Klara Aspegren

Kollegan Christina Lundby tillägger att den goda samarbetsviljan och energin säkert kom av att det var skarpt läge – och att allt var tillåtet.

– Alla skulle komma in med förslag på vilka lokaler som kunde konverteras. Inga idéer var dåliga och allt var välkommet. Men det var ändå inte helt enkelt faktiskt. Det är inte alla som har förmåga att se vad som är möjligt. Det är svårt att visualisera en bostad i en sjabbig skrubb, säger Christina Nyberg och tycker det är en imponerande idébank som MKB:s husvärdar åstadkommit.

Fördelade i förvaltningen

Hela projektförfarandet blev en tight och slimmad process. Förtätning i egna befintliga byggnader identifierades som den snabbaste och enda vägen.

I första hand skulle lokaler som tidigare varit lägenheter återställas. Nästa steg var att lägga ut arbetet i förvaltningen istället för på den ordinarie projektgruppen, detta för att fördela volymen på så många som möjligt och för att kunna använda befintliga ramavtal vid mindre omställningar.

Ambitionsnivån sattes tidigt med beskrivningen ”helt och rent” som ledord, varken mer eller mindre. Eftersom de konverterade lägenheterna skulle hålla en likvärdig hyresnivå som de omgivande, betydde det en medveten utförandestandard som inte skulle driva kostnader. 

Smart samarbete med SBK

Stadsbyggnadskontoret, SBK, kontaktades i ett tidigt skede och MKB flaggade för att de på kort tid skulle inkomma med en stor mängd bygglov.

Parterna träffades också regelbundet för att underlätta handläggningen, genom att gå igenom vilka handlingar och insatser som krävdes för att få godkänt.

På så vis kunde MKB lämna in bygglovshandlingar som inte krävde kompletteringar och arbetet i lokalerna kunde förberedas under handläggningstiden. Detta var en betydande del i att projektet kunde fortlöpa snabbast möjligt.

150 blev 220

Nästan 700 potentiella projekt lämnades in av husvärdarna. De sorterades raskt in i "omöjliga", "enkla", "vanliga" och "källarobjekt". Den första bedömningen som gjordes var att man av dessa skulle hinna åstadkomma 150 lägenheter på utsatt tid.

I september 2015 ändrades förutsättningarna och Lokal till Hem skulle behöva leverera fler för att klara företagets krav på 500 bostäder. Som tur var fanns det att ta av i idébanken.

Här ställdes samspelet med konsulter och entreprenörer på sin spets. Kommunikationen var oerhört viktigt i det här skedet och gemensamma informationsmöten ordnades med både MKB:s personal, externa medarbetare och de kringboende som påverkades av renoveringarna. Alla skulle ha samma målbild.

På eftermiddagen den 30 december 2015 besiktigades den sista lägenheten och MKB:s Lokal till Hem-projekt kunde räkna till 220 färdigställda lägenheter.

Alla var övertygade

När Christina Lundby så här efteråt får frågan om hur de lyckades ro i land projektet så tror hon att det betydde mycket att alla inom organisationen redan från början verkligen var övertygade om att de skulle lyckas.

– Ett visst mått av skånsk hybris kanske, skrattar hon, och det kan hon kosta på sig såhär med facit i hand.

OM Från lokal till hem i 7 steg
  • Inventera: Husvärdar fick i uppdrag att inventera beståndet och återkomma med förslag - utan begränsningar.
  • Sålla: Nästan 700 förslag inkom. Välj ut och prioritera de med potential att hinnas med.
  • Fördela och ta ansvar: Uttalat enskilt ansvar viktigt för att lyckas. Projektgrupp stöttade förvaltarna. 
  • Förankra: Kommunicera tydlig målbild till alla; personal, externt inblandade och kringboende.
  • Ansöka och upphandla: Smart samarbete med SBK och entreprenörer.
  • Vänta inte in någon! Jobba hårt!: Kräver god logistik och samordning, alla jobbar parallellt och tar ansvar för att hålla deadline.
  • Hushålla: Spara och använd befintliga reurser. Tänk hållbarhet i utnyttjandet av befintlig infrastruktur och energiinsats. Förenkla och håll kostnader nere. 
Källa: Christina Lundby, MKB
SUMMERING Antal omvandlade hem per typ i projektet

Tvättstugor: 54
Kontor: 33
Butiks- och affärslokaler: 20
Grupp- och LSS-boenden: 14
Förskolor: 13
Källare: 11
Vindar: 22
Övrigt: 53

I kombination med nyproduktion och andra insatser kunde MKB lägga ut 545 nya lägenheter på Bostad Syd i januari månad 2016. På så sätt fick 1 200 personer möjlighet till nytt boende i Malmö.

Källa: MKB
Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne