Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Lågt intresse trots stort behov av bättre luft

date dummy
ny-faltet
När Enskedefältets skola i södra Stockholm tömdes för renovering vid vårterminens start var det med hot om vite på 10 miljoner kronor, bland annat på grund av undermålig ventilation sedan lång tid tillbaka. Foto: Anna-Klara Aspegren
Trots ett stort renoveringsbehov söker inte skolorna det statsbidrag som finns för att bland annat förbättra inomhusmiljön. Svensk Ventilation visade nyligen på ett lågt antal ansökningar och får medhåll av Boverket. Nu planeras en informationskampanj.

Var femte skola i Sverige har problem med inomhusluften visar Folkhälsomyndighetens och Arbetsmiljöverkets granskningar. Detta kan vara kostsamt, men sedan den 1 november 2015 har huvudmän för skolor kunnat söka "statsbidrag för att rusta upp skollokaler" för att bland annat förbättra luftkvaliteten.

Lågt intresse trots stort behov

Totalt finns en miljard kronor avsatta för dessa åtgärder fram till och med 2018 och varje projekt kan få upp till 25 procent av totalkostnaden för de bidragsberättigade åtgärderna. Trots detta är intresset för att söka skolrenoveringsbidraget lågt. Det visar Svensk Ventilation som sammanställt inkomna ansökningar under 2016, och menar att resultatet är nedslående. Bara 84 kommuner av landets 290 har skolor som sökt bidraget för att förbättra inomhusluften.

britta-permats-vd-svensk-ventilation Britta Permats Foto: Svensk Ventilation

– Nu finns statliga medel avsatta för åtgärder som kan förbättra situationen, ändå avstår den absoluta majoriteten av huvudmännen från den chansen. Det är mycket olyckligt, säger Britta Permats, vd på Svensk Ventilation och fortsätter:

– När problem med inomhusluften inte åtgärdas drabbas elever och skolpersonal i form av sämre lärande- och arbetsmiljö samt astma och allergier. Nu måste både regeringen och huvudmännen höja ambitionerna för att satsningen på skolrenoveringar ska ge bättre inomhusluft i skolorna.

"Snävt och tondövt regelverk"

Men Olle Burell, skolborgarråd i Stockholm där inte en enda skola sökt bidraget, menar att det är ansökningsreglerna som måste ses över.

olle-burell Olle Burell Foto: Stockholms stad

–  Det kan inte vara meningen att vi ska fastna i byråkrati. Vi renoverar skolor och förskolor för 1,8 miljarder kronor per år och behöver alla ekonomiska stöd vi kan få att putta in i den potten. Jag uppfattar att rikspolitikernas syfte är att avlasta oss i våra ansträngningar, men att de författat regelverket så snävt och tondövt så vi fastnar halvvägs.

Konsultarvode istället för bättre luft

Problemet som Olle Burell beskriver det är att stödet enligt reglerna enbart kan sökas av huvudman. I Stockholm är det det kommunala fastighetsbolaget SISAB som äger och förvaltar i stort sett alla skollokaler, men det är inte att räkna som huvudman i juridisk mening.

– SISAB kan inte söka stödet och vi kan inte söka stödet eftersom vi inte äger lokalerna.

I dagsläget går kommunalskattebetalarnas pengar till en konsult, för att kunna söka pengar till att renovera barnens skolor.

Detta har lett till att Stockholms stad just nu och sedan ett år tillbaka anlitar och betalar en extern konsult för att hjälpa SISAB och utbildningsförvaltningen i ansökningsförfarandet. 

I dagsläget går alltså skattebetalarnas pengar till en konsult, för att kunna söka pengar till att renovera barnens skolor?

– Ja, det stämmer, säger Olle Burell.

Informationskampanj under våren

Per Lindkvist, enhetschef på Boverket, vill inte uttala sig om antalet ansökningar är lågt eller ej men han är, precis som Svensk Ventilation uppmärksammade, medveten om att anslaget inte utnyttjas till fullo.

– Vi kommer att gå ut med en informationskampanj under våren för att påminna om att bidraget finns och hur man gör för att söka, säger Per Lindkvist.

Britta Permats välkomnar kampanjen och tror att information är det som behövs för att öka antalet ansökningar. 

– Det måste vara mindre byråkratiskt. Mitt råd för de som är intresserade är att kontakta Boverket så att man får hjälpa att göra ansökningen korrekt. De skolor som har fått föreläggande borde också få söka bidraget. Risken finns att de som har störst behov av att förbättra inomhusluften inte söker medel på grund av föreläggande.

Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne
;