Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Så blir utemiljön trygg och trivsam

10 december 2019
huvudbild_arena
Arena Guldvingen är en ny aktivitetspark. Foto: Annelie Björling
Att skapa en trygg och trevlig utemiljö är en viktig del av den satsning som Eidar gör i stadsdelen Lextorp i Trollhättan.

Förutom den nödvändiga renoveringen av kvarteret Guldvingen i Lextorp satsar Eidar också mycket på att skapa en levande och attraktiv utemiljö. Det ska vara en befolkad miljö som inbjuder till liv och rörelse för alla åldrar.

Ingen trivs i en förfallen miljö och därför handlar en stor del om att hålla rent och snyggt i området. Det ska inte finnas skräp, skadegörelse eller klotter. 

Insatserna handlar även om att förändra kvarterets gårdar, att skapa nya trevliga mötesplatser, fler grönytor, lekplatser och aktivitetsytor.

Trygg miljö

Stort fokus ligger på trygghetsskapande insatser. Att kunna överblicka omgivningen ger en ökad trygghetskänsla. 

– Vi har därför rensat upp bland buskar och förbättrat utomhusbelysningen, säger Peter Ekberg, projektledare på Eidar.

Vi har förbättrat utomhusbelysningen
Peter Ekberg

Att lyssna på och diskutera med de boende har varit en viktig del i arbetet.

Först fick hyresgästerna berätta hur de upplevde miljön och vad de hade för önskemål, berättar Peter Ekberg.

Det visade sig att många hyresgäster tyckte att entréerna var obehagliga. De var mörka och det gick inte att överblicka om någon annan stod på andra sidan dörren. Eidar har därför bytt alla tamburdörrar samt även flyttat ut entrépartierna.

sidobild_gammal-in De gamla entréerna upplevs som mörka och obehagliga. Foto: Annelie Björling sidobild_ny-in Nya dörrar och entrépartierna har flyttats ut. Foto: Annelie Björling

 Eidar har också sett till att vakter med jämna mellanrum tar en runda i området. 

Aktivitetspark med utegym

Ett annat önskemål från de boende var att skapa fler aktivitetsytor. Nyligen har Eidar genom Serneke byggt en aktivitetspark som går under namnet Arena Gulvingen. Här finns konstgräsplan, utegym och löparbana.

Barnen brukar spela fotboll på gräset
Peter Ekberg

 Det är roligt att se att många kommer till aktivitetsparken. Barnen brukar spela fotboll på gräset, berättar Peter Ekberg.

Gårdar med rymd och sten

Mellan de sju höghusen finns gräsmattor. Våren 2019 påbörjades arbetet med att alla kvarterets innergårdar rustas upp och får nya uteplatser och lekplatser med olika teman som rymd, vatten, skog och sten.

När de fem gårdarna är helt klara hösten 2020 kommer det att se annorlunda ut.

sidobild_rymd Delar av den nya gården som rymden som tema. Foto: Annelie Björling

– Alla gårdar kommer att ha ytor för lek, aktiviteter och vila för alla åldrar, säger Peter Ekberg. 

Också vid utformningen av gårdarna har Eidar tagit stor hänsyn till önskemålen från hyresgästerna. 

Eidar satsar totalt ungefär 18 miljoner på utemiljön, varav 7,6 miljoner kommer från Boverkets tidigare stöd till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden.

Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne