Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

De storsatsar på en nystart för Lextorp

10 december 2019
huvudbild_guldvingen
Eidar renoverar kvarteret Guldvingen i stadsdelen Lextorp i södra Trollhättan. Foto: Annelie Björling
I Lextorp i Trollhättan pågår en omfattande renovering av över 500 lägenheter. Det är en del av den storsatsning som bostadsbolaget Eidar gör för att stadsdelen åter ska bli attraktiv, levande och trygg.

I södra Trollhättan, ett par kilometer från centrum ligger Lextorp. Stadsdelen växte fram som en del av miljonprogrammet och började bebyggas under den första halvan av 1970-talet.

I den centrala delen av Lextorp ligger höghus och i utkanten är det småhusbebyggelse. Idag bor det drygt fyra tusen personer här och det kommunala bostadsbolaget Eidar har runt 750 lägenheter i området. Samlingsplatser är Lextorpsskolan och Granngårdens närcentrum. I närheten finns också Lextorpskogen som är ett större naturområde med motionsspår och kolonilotter.

sidobild_peter-ekberg Peter Ekberg.

– I början av 80-talet var Lextorp Trollhättans finaste område, säger Peter Ekberg projektledare på Eidar.

I början av 80-talet var Lextorp Trollhättans finaste område
Peter Ekberg

Genom årens lopp har den omtyckta stadsdelen blivit allt mindre populär. Slitaget har kommit ikapp och problemen med busliv har blivit ett växande problem. Idag klassar polisen Lextorp som ett utsatt område. Den bilden är Eidar fast besluten att förändra och det långsiktiga förändringsarbetet har redan tagit stora steg i rätt riktning. 

Eidar flyttade till Lextorp

För några år sen var läget väldigt illa och Eidar ställdes inför det tuffa beslutet att riva, sälja lägenheterna eller investera. De bestämde sig till slut för att satsa och började med att stärka sin egen närvaro i området. De fyra kontoren slogs ihop till ett huvudkontor som placerades i själva hjärtat i Lextorp, Granngårdens centrum. När Eidar kom hit 2016 var det tidigare livfulla centrumet bara en tom galleria med nedlagda lokaler.

Då när vi började bygga Eidars kontor såg man hur de stod och langade ute på parkeringen, men idag är det mer eller mindre borta, berättar Peter Ekberg som på den tiden arbetade på Serneke och var med och byggde kontoret.

sidobild_trio Platschef Mats Pettersson, Serneke och projektledare Pär Jonsson, Serneke tillsammans med projektledare Peter Ekberg, Eidar. Foto: Annelie Björling

Han minns att många var oroliga över hur flytten skulle bli, men det visade sig vara ett bra beslut. De flesta medarbetare är mycket nöjda och tycker att det är positivt att verka nära de boende i det största upptagningsområdet. Också de boende uppskattar Eidars närvaro. Flytten lockade även till sig och fick fart på andra verksamheter som bland annat matvaruhandlare, apotek, vårdcentral, BVC och hemtjänst som etablerade sig i Lextorp.

Idag är det mycket folk i rörelse på dagarna. Det finns också ett äldreboende på fem plan med totalt 36 lägenheter, berättar Peter Ekberg.

sidobild_kontor Eidars huvudkontor i den utbyggda flygeln. Foto: Annelie Björling

Sedan 2016 har Eidar center byggts ut ytterligare och Eidar har flyttat till en ny större utbyggnad. Hemtjänsten har flyttat in i Eidars tidigare lokaler i Granngården.

Renovering i kvarteret Guldvingen

Kvarteret Guldvingen ligger precis bredvid Granngården och består av sju höghus med 493 lägenheter och några låghus med ungefär 100 lägenheter. Här renoverar Eidar tillsammans med Serneke.

Renoveringen görs i etapper. I höghusen blir det nya kök och badrum, nya stammar för avlopp och värme, nya fönster och ventilation. På taken installeras solceller.

sidobild_gammal-fasad De nuvarande brungulrandiga fasaderna från 1970-talet. Foto: Annelie Björling

Vi uppgraderar fastigheten och renoverar alla lägenheter. Det är också viktigt att förändringen syns utvändigt, säger Pär Jonsson, projektledare på Serneke. 

sidobild_fasad Delar av den nya moderna fasaden finns på plats. Foto: Annelie Björling

 

sidobild_vision Så här kommer de klara fasaderna att se ut. Illustration: Serneke

En del i detta är att fasaderna byter skepnad från det brungulrandiga 1970-talet till det moderna 2020-talet. Fasaderna på långsidorna tvättas och målas i fler färger och på tegelgavlarna sätts det upp färgade skivor med mönster.

Utmaningar dyker upp

Att få ner energiförbrukningen är en viktig del av renoveringen.

Vi satsar mycket på tilläggsisolering av vindar och bättre U-värden på fönster. Husen har FT-system som nu byts ut till FTX-system för att få lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat, säger Pär Jonsson. 

En annan åtgärd är att fördela energikostnaderna efter den faktiska användningen genom mätning och debitering på lägenhetsnivå för el och tappvarmvatten.

– När hyresgästerna väl förstod att de kan påverka sina egna kostnader genom att till exempel sänka inomhustemperaturen blev de väldigt positivt inställda, säger Peter Ekberg.

Vid uppgraderingarna till dagens krav dyker det automatiskt upp en hel del utmaningar. 

Då var tänket kring brandsäkerhet helt annorlunda
Pär Jonsson

Då var tänket kring brandsäkerhet helt annorlunda. Nu måste vi anpassa brandsäkerheten och också få ihop det med flödena för OVK. Kanalerna är ingjutna och materialet som användes har slitits och orsakat läckage. Avlagringar i en del kanalstråk har gjort att det har blivit stopp, säger Pär Jonsson. 

Ett annat exempel på utmaning handlar om att takkonstruktionen behöver förstärkas på grund av den ökade lasten med solcellsmodulerna, men också för att snölastkraven har skärpts sedan taken byggdes. 

sidobild_duo Peter Ekberg och Pär Jonsson mitt i en av lägenheterna som håller på att renoveras. Foto: Annelie Björling

Ytterligare ett exempel på utmaning är att måtten på bland annat fönster och dörröppningar varierar och ibland har man byggt lite skevt.

På arkitektursidan fanns inte så många relationshandlingar och på konstruktionssidan saknades i princip allt. Nu ser vi till att det finns ordentliga handlingar för kommande generationer, säger Pär Jonsson.

Mats Pettersson, platschef på Serneke menar att många åtgärder ska göras under en intensiv period. Den allra största utmaningen brukar därför vara att få tiden att räcka till. 

Flyttar ut under tolv veckor

Renoveringen startade i augusti 2019 med de två husen på Lextorpsvägen 35 - 45. Den första uppgången i nummer 45 är klar. Vid renoveringen flyttar hyresgästerna ut under tolv veckor. De flesta flyttar då till tillfälligt boende i samma kvarter.

Eidar står för flyttkartonger till alla och flytthjälp till de som behöver. Om hyresgästerna använder flyttfirma kompenseras de med en månadshyra och om de flyttar själva blir kompensationen två månadshyror.

De nya hyrorna är förhandlade med Hyresgästföreningen. Efter renoveringen kommer hyrorna att öka med mellan 18 - 20 procent. Höjningen trappas upp i etapper under en femårsperiod.

Peter Ekberg framhåller att det är väldigt dyrt att renovera och hyreshöjningen är bara en liten del av den totala kostnaden. Det som Eidar kan ta ut hyreshöjning för är badrummen och köken samt eventuella tillval av innerdörrar och garderober.

Positiv respons från de boende

Renoveringen är dock bara en del av den stora satsningen på Lextorp. För både Eidar och Serneke är det viktigt att lyfta hela stadsdelen. De boende ska trivas och vara stolta. Det ska också bli en attraktiv stadsdel i allmänhetens ögon.

Redan nu märker man att många boende är mer glada och tycker att det är roligt med satsningarna
Peter Ekberg

 Redan nu märker man att många boende är mer glada och tycker att det är roligt med satsningarna. Det motiverar oss i det fortsatta arbetet, säger Peter Ekberg.

FAKTA projektet

Vad: renovering av drygt 500 lägenheter, byggda under miljonprogrammet 

Var: kvarteret Guldvingen på Lextorp i Trollhättan

Byggherre: AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag

Byggentreprenör: Serneke

Entreprenadform: Totalentreprenad i partnering

Projekttid: 2018 - 2026

I renoveringen ingår följande:

 • kök
 • ytskikt i badrum/WC
 • avloppsstammar
 • ventilation
 • fönster
 • balkongdörrar
 • el
 • tvätt och målning av fasader
 • upprustning av utomhusmiljö med temaparker.
Källa: Eidar
FAKTA utsatt område

Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Påverkan kan utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller indirekta, som:

 • offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man,
 • narkotikahandel som bedrivs öppet och
 • ett utåtagerande missnöje mot samhället.

Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen. Läget anses allvarligt.

Källa: Polisen
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne