Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

En katt bland hermelinerna

9 mars 2016
smartfront fasad
Med Smartfrontlösningen sker all montering från utsidan. Tilläggsisolering läggs utanpå byggnaden och ventilationsrören läggs i spår inne i isoleringen, vilket innebär att lägenhetsytan är intakt och ingen hyressänkning krävs. Den är bullerdämpande och gör byggnaden mindre känslig för yttre temperaturförändringar. Bild: Smartfront
Behovet av innovationer för att minska energiförbrukningen i befintlig bebyggelse är stort. Genom att kombinera flera åtgärder i en och samma produkt har företaget Front banat väg för en lösning som säkrar både estetik och teknik.

Genom att dra ventilationsrören inne i tilläggsisoleringen har produkten Smartfront hittat ett helt nytt sätt för fastighetsägare att renovera. Det som krävs är att man vill ta ett helhetsgrepp och genomföra flera åtgärder samtidigt – då blir det både lönsamt, energieffektivt och snyggt.

Många positiva effekter

niklas-karlsson Niklas Karlsson,vd för Front.

– Det enda tillfället du inte kan använda Smartfront är om du vill åtgärda lite i taget. Men det är ändå sällan lönsamt. I totalkostnaden kan man med den här lösningen till exempel räkna in att hyresgästerna inte behöver evakueras och att man får flera andra positiva effekter som bullerdämpning och temperaturstabilitet på köpet, Niklas Karlsson, vd på företaget Front som tillhandahåller klimatskalslösningen.

Energieffektiviseringssystemet Smartfront var 2014 med i teknikupphandlingen ”Rationell isolering av klimatskärmen på befintliga flerbostadshus” som finansierades av BeBo och prövades av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Upphandlingen avbröts då det var enda bidraget som klarade alla uppställda krav.

Idag marknadsförs och säljs det av företaget Front i Eskilstuna.

Beprövat men nytt

Renoveringen av Einar Mattssons kvarter ”Landsfogden” i Bagarmossen är företagets andra genomförda projekt och systemet är med andra ord inte långtidstestat. Men riskerna att något oförutsett skulle inträffa är minimala, anser Niklas Karlsson.

– Hela genomförandet bygger helt på traditionella metoder och beprövade material – det är bara själva placeringen av ventilationen som är helt ny, säger Niklas Karlsson och tillägger att man trots detta mött en skepsism i branschen:

– Byggbranschen är otroligt konservativ. Många gillar nya idéer på pappret, men när det ska genomföras…njäe! Då blir vi lite av en katt bland hermelinerna.

Klart positivt är det från organisationshåll, även om teknik- och miljöchefen Erik Österlund på Svensk Ventilation inte vill uttala sig specifikt om en enskild produkt:

– Vi känner till Smartfront. Det är utmärkt att det utvecklas fler sätt att dra in balanserad ventilation i befintliga byggnader, så att våra bostäder får bättre inomhusklimat och luftkvalitet och samtidigt blir energieffektiva.

Utvändigt åtgärdspaket

Systemet består av ett paket av åtgärder. Vinden på det befintliga huset isoleras, där installeras ett FTX-aggregat. Fasaden tilläggsisoleras och i den dras utvändiga ventilationskanaler, samt att tilluft tillförs under befintliga radiatorer. Cirka 90 procent av värmen i frånluften återvinns.

genomskaring Smartfront Utvändig rördragning i tilläggsisoleringen - nytt sätt att tänka, gamla material och beprövade metoder. Illustration: Smartfront/Paroc

Fönster byts ut och flyttas samtidigt ut i kant med den nya fasaden, som har ett ytskikt av tjockputs. Allt monteras utifrån och inkräktar inte på boendeyta, vilket får ses positivt ut hyresperspektiv.

Bra för miljonprogrammen

Dessa åtgärder sammantagna ger stora energibesparingar och är en genomförandemässigt praktisk och lönsam lösning för hus som inte har dragna tilluftkanaler invändigt. De projekt som genomförts visar mätta energibesparingar på 65 procent.

– Jag tror att det här systemet kan bli ett bra alternativ i de omfattande renoveringarna av miljonprogrammet, hoppas Niklas Karlsson.

Systemet Smartfront ägs och är patenterat av Didrik Aurenius. Systemet är provat och godkänt av Sveriges tekniska forskningsinstitut, SP.

OM Smartfront i korthet
  • All montering sker från utsidan.
  • Aktiviteten inne i byggnaden störs minimalt.
  • Tilläggsisolering läggs utanpå byggnaden.
  • Rören läggs i spår inne i isoleringen.
  • Inomhustemperaturen blir mindre känslig för plötsliga ändringar av utomhustemperaturen.
  • Ingen lägenhetsyta försvinner, vilket innebär att hyran inte behöver sänkas.
  • Tilläggsisolering ger en sammanhängande tätning av fasaden som dämpar trafikljud och buller utifrån.
  • Värmen i frånluften återvinns och värmer tilluften. Den är dessutom högradigt filtrerad och ren från sporer som kan orsaka sjukdomar.
  • Smartfront minskar radon i fastigheter med de problemen. För markradon behövs kompletterande åtgärder.
Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne