Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Samarbete gör alla till vinnare

16 juni 2015
Christer Kilersjö, vd Eksta Bostads AB, är numera en hel ROT-renovering klokare. Här vid SABO:s Fastighetsdagar i Linköping där han och kollegorna vann priset för Årets bästa renoveringsprojekt. Foto: Anna-Klara Fresk Aspegren
Efter fyra år av ROT-renovering har kommunala bostadsbolaget Eksta Bostads AB en diger samling erfarenheter. Vd Christer Kilersjö sammanfattar vad han tänker ta med sig in i framtiden. 

Mycket fungerade bra, en del bättre än förväntat. Oförutsedda händelser inträffade förstås också, vilket förekommer oftare vid en renovering där man har en befintlig byggnad att ta hänsyn till, än vid nybyggnation.

När Kungsbacka kommunala bostadsbolag Eksta Bostads AB hade avslutat sin – och hela kommunens – första så omfattande ROT-renovering som av kvarteret Apelsinen, hade de hunnit bli många erfarenheter rikare. Vd Christer Kilersjö sammanfattar det fyra år långa projektet och listar det han vill ta med sig som lärdomar.

  • Ombyggnadssamordnare är enbart positivt.
  • Evakuering av hyresgäster fungerade fint så som vi gjorde det. Återflytt skulle dock inte skett innan allt var helt klart. Att ha boende i huset medförde betydande merkostnader på grund av ökade säkerhetskrav och driftsstörningar.
  • Alla inblandade måste vara införstådda med vad som gäller. Inte minst de som ofta ligger längst ut i kommunikationskedjan, men är de som har mest kontakt med hyresgästerna; hantverkarna. De måste visa största hänsyn till de boende.
  • Hyresgästernas önskemål bör finnas med redan i projekteringen.
  • Samrådsgruppen var med i utformningen av den lägenhetsstandard som alla sedan kunde se i visningslägenheten. Att valmöjligheterna blev konkreta, att man kunde fråga, se och känna på plats var en viktig del i att det gick så bra att få in samtliga hyresgästgodkännanden.
  • Projekteringens omfattning är en avvägning. Om det bara finns med i relationshandlingarna så kan vissa delar med fördel lösas på plats.
  • Samrådsmöten underlättar produktionen. Där möts projektledare, hyresadministratörer, ombyggnadssamordnare, fastighetsskötare och byggare och dryftar ”mindre” ärenden som inte kommer upp på byggmöten. Alla får samma information.
– Vi ser en storm potential i att utveckla byggprocessen mellan entreprenörer, projektörer och beställare. Det ger kvalitetssäkring, ett bättre resultat och en mer bärkraftig produkt. Det möjliggör fler projekt där alla blir vinnare!
Christer Kilersjö, vd Eksta Bostads AB
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne