Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Lyckad uppdatering av Apelsinen

16 juni 2015
Före och efter. Kvarteret Apelsinen i Kungsbacka vann första pris i SABO:s renoveringstävling. En påbyggnad ingick i det vinnande projektet. Foto: Eksta Bostads AB
Vi har besökt Eksta Bostads AB i Kungsbacka för att få veta mer om framgångskonceptet bakom den lyckade ROT-renoveringen av kvarteret Apelsinen. De boende är nöjda, projektbudgeten höll och företaget är många värdefulla erfarenheter rikare.

Helt centralt, bara ett par minuters gångväg från Kungsbacka järnvägsstation, ligger Kvarteret Apelsinen. Det är ett av dessa många bostadskvarter av fyravånings tegellimpor i vinkel som finns runt om i Sverige. På andra sidan den breda vägen: ett lågbebyggt industriområde som hamnat alldeles för nära centrum i takt med att staden växer utåt.

Del i kommunens stadsförnyelse

Det är ett bostadskvarter som knappt syns om man är en förbipasserande på tillfälligt besök, men som är och har varit hem för boende i de 73 hyresrätterna ända sedan det byggdes 1978. Efter snart fyrtio år har nu kvarteret uppdaterats med det mesta som ingår på ”att-göra-listan” över ROT-projekt år 2015.

– Det är just stadens expansion som var en av anledningarna till att kommunala bostadsbolaget Eksta Bostads AB bestämde sig för att satsa på en renovering och förtätning av kvarteret Apelsinen, berättar Jonathan Hagrenius som är förvaltningschef på Eksta Bostads AB.

2011 togs det första beslutet i samband med att kommunen uttalade en stark vilja att skapa en tydlig stadskärna i staden.

Totalrenovering med tät dialog

Hela projektet hade som mål att fräscha upp ett ganska slitet område med något sämre rykte till att bli ett modernt, trivsamt och tryggt område där det är attraktivt att bo.

– Vi tog ett helhetsgrepp som omfattade både påbyggnad, nybyggnation och renovering av de befintliga lägenheterna. Inte minst jobbade vi med utemiljön och även sådant som indirekt får människor att må bra, säger Christer Kilersjö, vd på Eksta Bostads AB.

I en tät boendedialog genomfördes en totalrenovering av det befintliga huset. Påbyggnationen bestod av två nya våningar med totalt 32 nya lägenheter, vilket krävde en oförutsedd grundförstärkning. På innergården har tre nya gårdshus uppförts med totalt 21 lägenheter. Själva gårdsytan har förändrats helt i och med detta vilket gav en möjlighet att göra något helt nytt. Med hjälp av landskapsarkitekt har en ny funktionell och vacker mötesplats skapats.

Husens livslängd ökade 50 år

Arbetet genomfördes med fyra uppsatta mål: varsamhet och tillgänglighet, energisparåtgärder, beslutsfattande för hållbar ombyggnad och hyresgästens inflytande.

– Kvarteret har fått en ökad livslängd på 50 år tack vare renoveringen som omfattade i princip allt utom stomme och fasad, säger Jonathan Hagrenius och listar alla åtgärder:

– Vi har bytt stammar, vi har konverterat ventilationen från mekanisk frånluft med vädringsluckor till ventilation med FTX-system, vi renoverade ytskikt, våtrum, kök, el och glasade in balkongerna. Vi har sett över trapphus, källare, entréer och fönster och dörrar har bytts ut. I tre trapphus har vi installerat hissar vilket har ökat tillgängligheten för hyresgästerna.

Samarbete med alla parter

En grundinställning redan från början var också att projektet som helhet skulle genomsyras av samarbete mellan alla inblandade parter; med de boende genom brukarsamverkan och genom partnering med byggentreprenörerna.

– Det är en stor fördel med partneringsamverkan eftersom man lättare kan hantera oförutsedda händelser med ett sådant arbetssätt. I och med att det var ett renoveringsprojekt så ökade risken att något skulle inträffa, menar Christer Kilersjö och kan nu i efterhand konstatera att det var klokt.

Partnering redan vid projektering

Mitt under pågående påbyggnad visade det sig att originalritningarna och uppgifterna från 1970-talet inte stämde och att huskroppen inte skulle klara den belastning som två nya våningsplan medför. Hela projektet fick avbrytas för förstärkning av grunden.

– Vi valde att upphandla en totalentreprenör i ett tidigt skede. Entreprenörens kunskap, motivation och erfarenhet tror vi är en framgångsfaktor om den finns med redan från början i projekteringen. Vår målbild var att handla upp en projektorganisation som arbetar för att hitta bra och kostnadseffektiva lösningar utan att ha bolagsincitament eller enskilda ekonomiska incitament, menar Christer Kilersjö.

I mars i år utsågs Kvarteret Apelsinen till vinnare i SABO:s tävling Årets bästa renoveringsprojekt.

FAKTA KVARTERET APELSINEN, KUNGSBACKA

Byggår: 1978

Renovering: 2011-2014

Antal lägenheter: 73

Omfattning lägenhetsrenovering: Stambyte, konvertering av ventilation till FTX, ytskikt, våtrum, kök, el, inglasning av balkonger.

Omfattning gemensamhetsutrymmen: Trapphus, källare, luftslussar vid entréer, fönster, dörrar.

Genomförande: Brukarsamverkan, totalentreprenad ABT06, partnering.

Projektkostnad: 11 400 kr/kvm (inkl påbyggnad 32 lghtr, tillbyggnad 21 lghtr).

Hyreshöjning: 29 procent i 3-årstrappa, exkl eget kall- och varmvatten.

Källa: Eksta Bostads AB
OM Framgångsfaktorer
  • Boendesamverkan
  • Energibesparing
  • Partnering
Källa: Christer Kilersjö, vd på Eksta Bostads AB
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne