Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Boendedialogen viktig för lyckad renovering

16 juni 2015
Marie-Helene Westin på Eksta Bostads AB (i mitten) arbetade som boendesamordnare under renoveringen av kvarteret Apelsinen. Nu möts hon ofta av glada miner och spontana kramar. Foto: Anna-Klara Fresk Aspegren
Lägg korten på bordet, var flexibel och lyhörd. Att genomföra ett omfattande renoveringsprojekt kräver mod och närkontakt med hyresgästerna. Möt boendesamordnare Marie-Helene Westin på Eksta Bostads AB. 

Stormöte, öppet hus, visningslägenhet, resursgrupp. För att få alla boende med sig på renoveringståget krävs en seriös strategi. Det finns många sätt att göra det på – bara man gör det ordentligt.

I det ingår att inte väja för något även om det känns obekvämt och att våga visa det som en del upplever som svagheter, men som i sammanhanget istället visar sig vara positiva drivkrafter. Som att inte ha en 100 procent färdig bild av hur man tänker renovera. Då finns det spelrum för de boende att komma till tals och möjlighet att förverkliga önskemål.

Kurs för samordnare

Marie-Helene Westin var en av de två boendesamordnare på Eksta Bostads AB i Kungsbacka som skötte största delen av kontakten med hyresgästerna när kvarteret Apelsinen stod inför en genomgripande renovering och upprustning, åren 2011-2014.

– Jag och min kollega Lennart Pihl hade gått en kurs på SABO specifikt för boendesamordnare. Vi kom därifrån med mängder av nyttig information och huvudena fulla av idéer, berättar Marie-Helene.

Tillgång att vara "du och hej!"

Både Marie-Helene och Lennart är välkända i bostadsområdet. Själva känner de nästan alla hyresgäster till namn. Det är en unik tillgång som bostadsbolaget smart nog använde sig av på bästa sätt.

– Att vara ”du och hej” med de boende inger trygghet och skapar förtroende. Det är viktigt att ha med sig när man ska förankra och genomföra förändringar. Att vi hade två samordnare var också en styrka. Då kan man fånga in ”bruset” och hinner släcka bränder innan de blir för stora. En renovering av den här omfattningen som i kvarteret Apelsinen, kräver mod från alla inblandade, säger Christer Kilersjö vd på Eksta.

Närvaro skapar bra dialog

Så hur gjorde Eksta för att få till den här dialogen, som nu i efterhand visade sig så lyckosam för hela renoveringsprocessen?

– Vi började med stormöte ungefär ett och ett halvt år innan vi skulle påbörja renoveringen. Vi valde att genom hela processen träffa de boende personligen och inte att bara skicka ut brev. Det kräver ett stort engagemang och tar förstås tid, men är mycket bättre, berättar Marie-Helene.

Att förankra och förbereda inför en renovering av den här storleksordningen är A och O. En samrådsgrupp av hyresgäster bildades tidigt och följde med genom hela processen. De var också med och formade den lägenhetsstandard som sedan visades i visningslägenheten.

Tydlig information, ödmjukhet och lyhördhet är klockrena framgångsfaktorer. Att vara närvarande är en annan. Att göra hembesök hos dem som är tveksamma och att ha tillgång till tolk för att alla ska förstå och kunna komma till tals är också en viktig del. Det var viktigt för Eksta Bostads AB att verkligen visa att boendeinflytandet inte var ett spel för gallerierna.

Ombyggnadstelefon dygnet runt

– Vi följde också fysiskt med var och en till sin evakueringslägenhet i god tid innan. Det var mycket uppskattat. Liksom att ge tips om hur de skulle packa plus all logistik med flyttfirman i båda riktningar, berättar Marie-Helene och ser både glad och nöjd ut trots att renoveringsresan med Apelsinen var både lång och krävande på många sätt.

Inte minst hade de ”ombyggnadstelefonen”, som visade sig vara en tillgång under hela arbetets gång.

– Detta var något vi lärde oss på kursen. En av oss hade alltid ”jour”. Telefonen skulle vara på 24 timmar om dygnet för att den som kände ett behov av att fråga eller prata om ombyggnationen skulle kunna nå oss direkt, oavsett tidpunkt. Det var mycket uppskattat och missbrukades inte på något vis. Jag tror det räckte långt att vi visade att vi ville vara närvarande och alltid finnas till hands, säger Marie-Helene.

Dialogen ger goda grannar

Allt detta tog mycket tid och resurser, men så fick de också hyresgästgodkännande av samtliga boende.

– Att rusa på utan att alla var med på tåget hade tagit ännu längre tid, kanske även med mål i hyresnämnden. Dessutom hade vi inte haft så nöjda boende som vi har idag, påpekar Christer och Marie-Helene tillägger:

– Nej, och inte heller hade den granngemenskap uppstått som vi ser nu. Vi har haft så många möten så att alla känner varandra bättre än tidigare. Det skapar trygghet och det ger i sin tur en bra boendemiljö. I förlängningen är det värden som gör ett område mer attraktivt.

Intyget från Hyresgästföreningen är ett kvitto på att boendesamordnare Marie-Helene Westin och hennes kollegor gjorde allting rätt under renoveringen. Foto: Anna-Klara Fresk Aspegren
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne