Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Jakobs kyrka förnyas för framtiden

30 augusti 2019
huvudbild_jakobs-kyrka
Jakobs kyrka ligger centralt i Hudiksvall. Foto: Kevin Hernborg
I Hudiksvalls äldsta byggnad Jakobs kyrka pågår en omfattande renovering. Kyrkan moderniseras med bland annat ny el, förbättrade ytskikt och ökad tillgänglighet.

Jakobs kyrka invigdes 1672. Den vita stenkyrkan ligger på en höjd i centrala Hudiksvall och tillhör Hudiksvallsbygdens församling i Uppsala stift.

I slutet av maj 2018 stängdes kyrkan för renovering. Det var då 80 år sedan den senaste omfattande renoveringen.   

År av förberedelser

Målsättningen med renoveringen är att bevara kulturarvet samtidigt som kyrkan ska fortsätta att fungera som en modern mötesplats för varierande verksamheter.

– Vi planerade väldigt länge vad vi ville göra med vår kyrka. Det var 2010 som det drog igång med underlaget från alla förtroendevalda, anställda och medlemmar. Därefter kontaktade vi projektörer för olika delar. Bland annat en arkitekt som gick igenom många förslag. Själva projekteringen tog flera år, säger Anders Svahn, fastighetsansvarig i Hudiksvallsbygdens församling.

El och modern teknik

Den gamla elektriska uppvärmningen installerades för 80 år sen så det fanns verkligen behov av modernisering.

Under sommaren 2018 drog elektrikerna nya elkablar till olika platser i kyrkan.

anders_svahn Anders Svahn. Foto: Svenska kyrkan

Ja, vi drar ju om precis all el och då får vi allt det nyaste med styrningar och belysning och även ljud och larm. Det är efter dagens moderna grejer då. Så det blir en väldigt modern kyrka vad gäller teknik. Det är spännande att ha 2019 års teknik i en så gammal kyrka, säger Anders Svahn.

Det är spännande att ha 2019 års teknik i en så gammal kyrka
Anders Svahn

All invändig och yttre belysning har bytts till energieffektiva ljuskällor såsom LED, vilket ger lägre energikostnader.

Nytt trägolv

I kyrkans främre del och till bänkpartiet har vattenburen golvvärme installerats. Samtidigt har man lagt in ett nytt trägolv.

För att spara energi och ge kyrkan ett jämt och bra klimat, sprutades en naturprodukt (träfiber) in i undergolvet. Isoleringen är miljövänlig. 

Under golvet finns också gravplatser så det gäller hela tiden att veta vad som ska vara kvar och ta det försiktigt. Anders Svahn menar dock att gravarna är väl dokumenterade så de har inte inneburit någon överraskning. Vid arbetet längst ner i grunden var en arkeolog med för att ytterligare dokumentera gravarna.

Målningarna återskapas

I Jakobs kyrka finns många målningar från 1888. Vid den tidpunkten gjorde man med hjälp av en arkitekt om kyrkans inredning i mörk nybarock. Taket och väggarna fick omfattande imitations- och dekorationsmåleri och stuckaturarbeten.

Vid renoveringen för 80 år sedan målades flera av målningarna över.

Inför den här renoveringen såg vi att målningarna började bli mycket sämre. Färgen släppte och det stack ut flagor. Framför allt väggar och valv var i väldigt dåligt skick och de var dessutom smutsiga, berättar Anders Svahn.

Byggnadsställningar har byggts upp för att kunna genomföra rengöring och tvättning av väggarna. Det är konservatorerna som gör rent och återskapar målningarna och limmar tillbaka flagor. Konservatorerna tar också försiktigt fram en del av de övermålade målningarna.

Vid måleriarbetena används linoljefärger, men också äldre metoder såsom draglim och limfärg med pigment från djur. 

Det är en stor utmaning att få till det och vi har strikta linjer från till exempel Länsstyrelsen som vi måste följa. Vi har också antikvarisk kontroll hela tiden att vi följer det vi har fått lov till inne i kyrkan. Vi målar inte om någonting utan vi restaurerar det som är. 

Predikostolen har varit frihängande efter den senaste stora renoveringen, men nu har den fått nya stödpelare som återskapats efter gamla bilder. 

Ökad tillgänglighet

Tillgängligheten i koret, där altaret finns, har förbättrats. Golvet har blivit plant i hela kyrkan och de främre bänkraderna har ersatts med stolar.

Dessutom har en hiss installerats för att nå förvaringsutrymmen ovanför läktaren.

För ökad brandsäkerhet har bland annat ett hål gjorts i läktaren för att kunna montera en spiraltrappa som nödutgång vid brand. Utrymningsvägen från kyrkorummet har också förbättrats.

Den största delen av renoveringen sker invändigt, men vi gör ju en del utvändigt också med lite handikappanpassning på långsidorna, säger Anders Svahn.

Lokalt och hållbart

Så långt det är möjligt försöker församlingen använda sig av lokala entreprenörer och ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Anders Svahn tycker att det upplägget har fungerat mycket bra och samarbetet har varit gott.

Också tidsschemat har hittills fungerat väl. Anders Svahn menar dock att man får se hur det blir på slutet då det ofta kan bli mer stressigt. Kyrkan kommer att ha en officiell öppningsceremoni i oktober.

FAKTA projektet

Var: Jakobs kyrka i Hudiksvall

Vad: invändig renovering 

Åtgärder: ny el, förbättrade ytskikt, ökad tillgänglighet

Projekttid: maj 2018 - oktober 2019

Kostnad: cirka 30 miljoner kronor

Beställare: Svenska kyrkan i Hudiksvall

Entreprenadform: delad entreprenad. Styrning sker via Svenska kyrkans konsulter.

Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne