Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Flexibelt med golvvärme i kyrkan

30 augusti 2019
huvudbild_golv
Golvvärmen lades in hösten 2018. Foto: Comfort/Bad & Energicenter
Den gamla värmen i kyrkbänkarna revs ut. Istället installerades fyra tusen meter golvvärmerör. Med den nya lösningen kan kyrkans golvyta användas mer fritt och anpassas efter olika arrangemang.

Det blev Comfort/Bad & Energicenter i Hudiksvall som fick Svenska kyrkans uppdrag att ta hand om all VS-installation inklusive värme i Jakobs kyrka.

Vi har lagt in fyra kilometer golvvärmerör i det befintliga bjälklaget, säger Anders Hanson, vd Comfort/Bad & Energicenter.

Jakobs kyrka erbjuder ett brett utbud till alla åldrar med gudstjänster, musikevenemang, söndagsskola och mycket annat. En anledning till att kyrkan ville installera golvvärme var att det skulle kunna gå att använda golvytan mer fritt och på så vis bli lättare att anpassa möbleringen efter de varierande arrangemangen.

Det är samtidigt viktigt att säkerställa ett bra inneklimat för kyrkobesökarna, själva byggnaden och de föremål som finns där. 

Praktisk lösning

Den nya vattenburna golvvärmen är kopplad till värmepumpar som installerades för 20 år sen. Då var det också Bad & Energicenter som installerade värmepumparna. Eftersom värmepumparna fortfarande fungerar bra kommer de att få leva kvar några år till. Den primära värmekällan är bergvärme. 

anders_hanson Anders Hanson. Foto: Comfort/Bad & Energicenter

– Det är både estetiskt tilltalande och praktiskt med golvvärme i en sådan här offentlig lokal. Man slipper ha element på väggarna och under kyrkbänkarna, säger Anders Hanson.

Vi har lagt in fyra kilometer golvvärmerör i det befintliga bjälklaget
Anders Hanson

Tidigare fanns det drygt 40 rader med kyrkbänkar. Värmen i kyrkbänkarna revs ut. Sedan sattes ungefär 20 rader med bänkar tillbaka. Resterande rader togs bort och ersattes med lösa stolar. Golvvärmeskåpen är nu inbyggda och gömda i väggarna.

Begränsat utrymme

Anders Hanson menar att det inte är så vanligt att lägga in vattenburen golvvärme i en så här pass gammal byggnad från slutet av 1600-talet. Installationen kräver stor hänsyn till de kulturhistoriska värdena.

Jakobs kyrka är också en speciell plats att arbeta på. I kyrkgolvet finns 18 gravar. Det gällde att ta hänsyn till och ha respekt för att öppna golvet med gravplatser i.

Anders Hanson menar att den kulturella miljön med gammalt bjälklag var en utmaning. Framkomligheten var begränsad med matarledningar i det befintliga bjälklaget med stora tjocka golvåsar.

Det gamla golvet togs bort för att kunna isolera trossbottnen och dra rör. Utrymmet mellan marken och trossbottnen var ojämnt och på vissa ställen bara två decimeter. På grund av trosshöjden är alla rör heldragna och för att kunna genomföra en vattensäker installation flyttade man rörgatorna och använde PeX-rör. Miljövänlig isolering placerades också under golvvärmeskiktet och golvkonstruktionen.

Framkomligheten på vissa ställen var som sagt lite klurig, men det gick att lösa.

Lyckat samarbete

Comfort/Bad & Energicenter blev klara med sin del av entreprenaden strax före julen 2018. Det var en delad entreprenad och Comfort/Bad & Energicenter jobbade direkt mot beställaren Svenska kyrkan i Hudiksvall. Själva styrningen skedde via kyrkans konsulter.

Anders Hanson är nöjd med resultatet och tycker att det var spännande att vara med om att sätta in modern teknik i en gammal miljö. Han uppskattar också det lyckade samarbetet med beställare, konsulter och övriga yrkesroller.

OM golvvärmen

Det är företaget LK Systems som har levererat golvvärmesystemet. Systemet med värmefördelningsplåt i glespanel används vanligtvis när golvreglarna i ett träbjälklag inte har ett c/c-avstånd på 600 millimeter. Glespanel spikas tvärs bjälklagsriktningen. Värmefördelningsplåten läggs i spåren mellan glespanelen. Bygghöjd motsvarande glespanelens höjd 28 millimeter. Konstruktionen kräver ett bärande övergolv.

Till systemet finns ett trådlöst reglersystem. Utrustningen består av LK Rumstermostat ICS.2-RF samt LK Ställdon NO. Termostaterna är som standard försedda med display.
Reglersystemet har många smarta funktioner, såsom till exempel självmoduleringsteknik, adaptivt veckoprogram, semesterfunktion, loggning/analysfunktion samt reläer för styrning av värmekälla och pump.

Källa: LK Systems
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne