Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Balanserad renoveringsmodell i Knivsta

12 februari 2018
knivstabostader_01
Kvarteret Tallbacken i Knivsta. Foto: Tobias Sterner
Knivstabostäder har tillsammans med hyresgäster och den lokala hyresgästföreningen arbetat fram en långsiktigt hållbar renoveringsstrategi. Hyresgästerna kan bo kvar både under och efter renoveringen samtidigt som allmännyttan bevaras.

Knivsta är centralort i Knivsta kommun som ligger i Uppsala län. Hösten 2012 såg situationen väldigt dyster ut för det kommunala bostadsbolaget Knivstabostäder. I beståndet finns 492 lägenheter. De flesta av dem är byggda under miljonprogrammet och det var dags för upprustning.

Det fanns stora behov av upprustning, men vi hade helt enkelt inte ekonomin att genomföra nödvändiga åtgärder.
Simon Granit

– Det fanns stora behov av upprustning, men vi hade helt enkelt inte ekonomin att genomföra nödvändiga åtgärder, säger Simon Granit som vid den tidpunkten nyligen hade börjat som ekonomichef.

Hjärtat fick styra

Olika varianter för att lösa dilemmat diskuterades. Att ta dyra lån för standardhöjningar upp till nyproduktionsnivå med kraftiga hyreshöjningar som följd eller att tvingas sälja husen var inga bra alternativ. Här behövdes andra lösningar.

– Jag och dåvarande fastighetschefen Mattias Jonsgården kläckte idén under en promenad. Vi frågade oss, om vi tänker med hjärtat, vem är Knivstabostäder till för? Jo, det är ju våra hyresgäster som är kunderna och vi är måna om att behålla dem, säger Simon Granit.

simon Simon Granit, ekonomichef, Knivstabostäder.

Med den utgångspunkten skissade de fram ett förslag för en tioårsperiod med en mer försiktig, men långsiktigt hållbar lösning. Den nya styrelsen och vd stöttade och uppmuntrade initiativet.

Det som går sparas

Nästa steg i processen var att få med sig den lokala hyresgästföreningen och hyresgästerna. Alla fick tillgång till besiktningsuppgifter och kostnader för olika alternativ.

– Efter många och långa diskussioner gick förslaget igenom med majoritetsbeslut. Avtalet mellan oss och hyresgästföreningen kunde undertecknas, säger Simon Granit.

Grundläggande i strategin är att satsa på åtgärder som förlänger livslängden på beståndet. Det görs genom mindre omfattande renoveringar och underhåll över tid. Man river inte ut mer än nödvändigt. Det som fungerar bra får helt enkelt vara kvar. Knivstabostäder satsar också på ekonomiska lösningar. Ett exempel är att använda så kallad relining istället för traditionellt stambyte.

tallbacken-2 Kvarteret Särsta i Knivsta. Foto: Tobias Sterner

Energibesparande åtgärder

Alla bostadsområden i Knivstabostäder kommer årligen, under en sjuårsperiod, att beröras av någon åtgärd inom BoKvar. Att samtliga områden berörs betyder inte att precis samma åtgärder görs i varje enskild byggnad. Vid till exempel byten av fönster byts bara de som behövs ut, andra renoveras.

I snitt beräknas den totala renoveringskostnaden hamna på runt drygt 200 000 kronor per lägenhet. Fokus ligger främst på energibesparande åtgärder genom VA-stammar, värmestammar, ventilation, energibesparing och fönster.

Försiktig hyreshöjning i etapper

Under en tioårsperiod blir det försiktiga hyreshöjningar. Förbättringsåtgärderna gör att hyrorna i snitt höjs med cirka 2 procent per år. Ordinarie hyreshöjningar är inte inräknade.

Simon Granit förklarar att "genom BoKvar-modellen kommer till exempel en trea som vid starten hade en hyra på 6 000 kronor i månaden att ha fått en höjning på cirka 1 567 kronor per månad om tio år på grund av BoKvar. Ökningen blir ungefär 157 kronor per år. Vid en vanlig totalrenovering skulle den motsvarande hyreshöjningen istället ha landat på cirka 4 000 kronor per månad efter tio år."

Transparens, solidaritet och dialog

stefan Stefan Göransson, förvaltare och projektledare för Bokvar.

Stefan Göransson, förvaltare och projektledare för Bokvar säger att "arbetssättet är demokratiskt och transparent. En gång i månaden träffas Samrådsgruppen som består av representanter från Knivstabostäder, Hyresgästföreningen och hyresgäster. Tillsammans bestämmer man vilka åtgärder som ska göras och hur mycket det får kosta."

Det är viktigt att vara solidarisk och se på helheten.
Stefan Göransson

Det är viktigt att vara solidarisk och se på helheten. Man ska inte bara tänka på sin egen bostad, säger Stefan Göransson.

Under mötena diskuteras behov av olika lösningar och prioriteringar. I ett område ville hyresgästerna ha säkerhetsdörrar, vilket gick att ordna. Ett annat exempel gällde planerad upprustning av balkonger under sommaren. Den upprustningen fick istället skjutas fram till hösten för att hyresgästerna ville nyttja balkongerna under sommaren.

 När det gällde relining fanns det två alternativ. Den snabba takten var billigare, men innebar också kraftigare störningar för de boende. Trots detta enades alla om att den snabbare takten var mer fördelaktig, säger Stefan Göransson.

Både han och Simon Granit är stolta över samarbetet och betonar att det är grunden för att modellen ska fungera.

Modellen väcker intresse

Många är intresserade av modellen. På Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) följer också en grupp forskare utvecklingen. Modellen kan vara ett möjligt och hållbart alternativ för miljonprogramsområden i hela landet.

Knivstabostäder är ju ett litet bostadsbolag om man jämför med de stora jättarna. Samtidigt har många liknande problem som vi hade och alla kan lära sig av varandra.
Simon Granit

 Knivstabostäder är ju ett litet bostadsbolag om man jämför med de stora jättarna. Samtidigt har många liknande problem som vi hade och alla kan lära sig av varandra, säger Simon Granit.

Han tror att "om större bostadsbolag ska använda Bokvar-modellen så bör de ta det stegvis och dela upp beståndet i mindre enheter. Eftersom modellen bygger på samarbete är det viktigt med en aktiv lokal hyresgästförening och engagerade hyresgäster."

OM BoKvar-modellen
  • Alla Knivstabostäders bostadsområden berörs under en sjuårsperiod av någon renoveringsåtgärd inom BoKvar.
  • I snitt beräknas den totala renoveringskostnaden hamna på 200 000 kronor per lägenhet.
  • Fokus ligger främst på energibesparande åtgärder genom VA-stammar, värmestammar, ventilation, energibesparing och fönster.
  • Avtalet mellan Knivstabostäder och den lokala hyresgästföreningen ger under en tioårsperiod försiktiga hyreshöjningar med cirka 2 procent per år. Ordinarie hyreshöjningar är inte inräknade.
  • Samrådsgruppen som består av representanter från Knivstabostäder, Hyresgästföreningen och hyresgäster bestämmer tillsammans vilka åtgärder som ska göras och hur mycket det får kosta.
OM Knivstabostäder AB
  • Ägs av Knivsta kommun.
  • Bolaget bildades 2003 för att äga och förvalta det bestånd av bostadsfastigheter som är belägna i Knivsta kommun efter kommundelningen från Uppsala kommun. Beståndet ägdes tidigare av Uppsalahem AB.
  • I fastighetsbeståndet ingår 492 bostadslägenheter, 51 lokaler, 152 garage och 252 parkeringsplatser.
  • Uthyrningsbar yta uppgår till 35 160 kvm, därav är 33 603 kvm bostäder.
Källa: www.knivstabostader.se
OM Knivstabostäders områden

1. Granbacken
Granbacken, adress Emil Sjögrensväg 2-18, består av trevåningshus byggda 1972-73 och upprustade 1987. Lägenheterna är mellan 1 och 5 r o k.

2. Tallbacken
Kvarteret Tallbacken, adress Emil Sjögrensväg 3 och 5 samt Tallkottsvägen 6-10 är byggt 1965 och består av flerbostadshus på tre våningar. Lägenheterna är mellan 1 och 5 r o k.

3. Kvarteret Gärdet
Kvarteret Gärdet, adress Södervägen 21-27, är belagt intill Hälsohuset, Knivstas simhall och gym. Södervägens 84 lägenheter byggdes 1967 och är fördelade på tio portar i fyra trevåningsbyggnader.

4. Kvarteret Särsta
Kvarteret Särsta har adress Forsbyvägen 2-6, Centralvägen 2 och 4 samt Apoteksvägen 4. Husen är byggda 1964-66 samt 1985. Det är beläget i Knivstas absoluta centrum och består av flerbostadshus på 1 till 4 r o k.

Källa: www.knivstabostader.se
Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne