Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Checklista: framgångsfaktorer för konvertering

16 november 2015
Chokaldfabriken, interiör, byggarbetsplats
Funkishus har optimala fysiska egenskaper för ett konverteringssobjekt, med pelare/balksystem. De ger stora möjligheter till att planera lägenheternas planlösning men också till att ge plats för tekniska installationer och tillgodose tillgänglighetskrav. Foto: Oscar Properties
Hur é läget? Det är en av de viktigaste frågorna att ställa sig för att ett konverteringsprojekt ska lyckas. Här är checklistan på sju framgångsfaktorer för att omvandla kommersiella lokaler till bostäder.

– Vi behöver konvertering för att öka takten av nya bostäder som ett komplement till nyproduktionen. Det är inte hållbart att riva, säger Madeleine Nobs, affärsutvecklare för renovering på NCC och sätter fingret på den trend som ökar i Byggsverige.

Att ta tillvara existerande byggnader och göra om dem till något som verkligen behövs, är ett naturligt led i att lösa bostadsbristen.

Många kontor kan bli bostäder

Den stora mängd nya kontorsbyggnader som uppfördes på centrala lägen i Stockholm, men även andra städer runt om i Sverige under 1990-talet, är idag i blickfånget för fastighetsaktörer som vill omvandla dem till bostäder. Många av dem är i behov av renovering och då finns plötsligt möjligheten att både renovera och konvertera dem.

Likaså är ett stort bestånd äldre industrifastigheter i behov av renovering. En del av dessa har också använts som kontor efter att produktionen lagts ner och flyttat ut. Då ofta utan att först riktigt ha anpassats till kontorslokaler, utan har fått behålla sin originaldetaljer under lager av tillfälliga ytskikt. När de görs om till bostäder blir de dolda och bevarade, tidstypiska spåren ofta det som gör de nya bostäderna extra attraktiva.

Effektivt med checklista

En del fastigheter lämpar sig bättre än andra för konvertering. Att tidigt kunna se vilka som har potential sparar både tid och pengar. Detta var något som Erik Ullsten och Karl-Johan Svensson undersökte i sitt examensarbete "Konvertering av kommersiella lokaler till bostäder", vid institutionen för byggproduktion på Lunds Tekniska Högskola LTH.

Arbetet resulterade även i förslag till fortsatt forskning, som bland annat hur planprocessen kan effektiviseras, hur ombyggnadsprocessen vid en konvertering kan utvecklas och effektiviseras. Båda är avgörande steg i en konvertering.

FAKTA Sju faktorer för att lyckas med en konvertering
  • Läge: A-läge för bostad, B-, C- eller D-läge för kontor.
  • Planprocess: Detaljplanen måste redan medge eller kunna ändras att medge bostäder.
  • Marknadsförutsättningar: Konverteringen ska skapa ett mervärde för fastigheten. Kulturminnesskyddade lokaler som inte uppfyller de byggtekniska kraven är inte aktuella.
  • Besiktning: Visar eventuella miljöfarliga ämnen och saneringsbehov samt eventuella skador på huset.
  • Fysiska egenskaper: Pelarsystem med minst sex meter mellan raderna, möjlighet till 2,60 meter till tak ger plats för nya installationer. Det ska gå att skapa så bra förhållande mellan BOA/BTA som möjligt.
  • Samarbete: Vid varje konvertering uppstår större eller mindre problem som måste lösas. Att jobba i partnering ger tillgång till samlad kompetens.
  • Slutprodukt: Ett väl utformat slutresultat gör bostäderna attraktiva.
Källa: Utdrag ur ”Konvertering av kommersiella lokaler till bostäder”, K-J Svensson, E Ullsten, examensarbete, institutionen för byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola, 2009
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne