Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Gammal byggnad får nytt liv

28 maj 2020
centralkvarteret_hallonbergen
Centralkvarteret stod klart 1972 och har inte genomgått några större renoveringar innan Wallenstam köpte fastigheten. Foto: Wallenstam
Fem år efter att Wallenstam köpte Freden Större 11, idag Centralkvarteret, i Sundbyberg håller området på att få ett nytt liv. Centralkvarteret ska inrymma kommersiella lokaler och kontor och bli en central och integrerad del av området.

Umami park är ett av fastighetsbolaget Wallenstams största pågående projekt. Några kilometer utanför Stockholms innerstad, i området Hallonbergen i Sundbybergs kommun, håller ett stort område på att utvecklas. 800 nya lägenheter byggs i flerbostadshus i Umami park men det fanns också en fastighet här sedan tidigare. Fastigheten, kallad Centralkvarteret, totalrenoveras nu för nya hyresgäster.

katarina_swedenborg_webb Katarina Swedenborg. Foto: Wallenstam

Wallenstam köpte Centralkvarteret 2015, då fanns det också en beslutad detaljplan för nybyggnation av bostäder i området. Centralkvarteret själv skulle totalrenoveras. Katarina Swedenborg, projektchef från Wallenstam, förklarar att lokalerna i Centralkvarteret var ganska ålderstigna.

– De var ytskiktsrenoverade på sina ställen men i olika nivåer, som det blir i äldre hus. Installationer och liknande var i princip original ifrån byggnadsåret, säger hon.

Variationsrikt område

Centralkvarteret byggdes 1972 och bestod av fyra lamellhus och under dessa sockelvåningar i två plan. Den största händelsen sedan invigningen är att en ny länkbyggnad byggdes mellan två av lamellhusen under 1990-talet.

Fastigheten stod länge för sig själv men runt omkring i det närliggande området har flera flerbostadshus med lokaler i bottenplan byggts. Redan står en stor del klart och mellan Centralkvarteret och Sundbybergs stadshus, där det tidigare var en större parkeringsplats, finns idag två kvarter med flerbostadshus. Här har hyresgästerna idag flyttat in.

– Centralkvarteret ringas in av ny bebyggelse runt om hela vägen, vilket gör att vi får ett mycket mer variationsrikt område idag än tidigare och vi kommer också kunna tillskapa ett liv och variation på platsen den större delen av dygnet än vad det tidigare var, säger Katarina Swedenborg.

Mellan de nya bostadskvarteren och Centralkvarteret har en mindre kvartersgata, Odlingsgatan, anlagts. Sockelvåningarna har sågats upp och man har satt in stora glaspartier mot kvartersgatan, med planerade lokaler.

I mitten av fastigheten, från en av innegårdarna mellan de mittersta lamellhusen, byggs en utvändig trappa ner till kvartersgatan. Den hjälper till att binda ihop området så att det blir ett stråk från stadshuset till tunnelbanan några hundra meter bort.

trappor_centralkvarteret Umami park binds ihop med en ny trappa. Foto: Wallenstam

Flera åtgärder för framtiden

Stommen i fastigheten är kvar men har byggts om. Alla lamellhusen håller på att totalrenoveras eller har redan blivit färdigställda. I fastigheten finns det ett garage i flera plan som åtgärdats och ett nytt parkeringshus har byggts i närheten.

– Vi har haft genomslag i betongbjälklagen, som har renoverats genom vattenbilning och nygjutning för att laga skador. Vi gör också helt nya tätskikt i alla garage, målar om och förser dem med nya installationer, berättar Katarina Swedenborg.

Fastighetens konstruktion har förstärkts och förändrats för att fungera för de nya lokalerna och dess behov, bland annat genom avväxlingar. En utmaning i projektet är kopplat till fastighetens ålder. När den byggdes 1972 gällde Boverkets konstruktionsregler i Sverige. Numera följs Eurokoder, de gemensamma dimensioneringsreglerna förbärverk till byggnader, och åtgärderna skulle beräknas utifrån den normen.

– Det var lite av en utmaning, resultaten av beräkningarna ser inte fullt ut lika när vi bytt dimensioneringssystem och det som beräkningsmässigt fungerat tidigare fungerade inte nu. Det har inneburit ett detaljerat samordnande för att möjliggöra och placera håltagningar och förstärkningar ur ett konstruktivt perspektiv, säger Katarina Swedenborg.

Merparten av installationerna var befintliga från byggnadsåret och hade renoverats under åren som gått. Samtliga installationer, som till exempel kyla, värme, ventilation tapp- och spillvatten har bytts ut i sin helhet. Då de var uttjänta.

centralkvarteret_framsida Sockelvåningarna har sågats upp och försetts med stora glaspartier. Foto: Wallenstam

Rengjorde fasaden

Fasaden på alla lamellhusen har en sinuskorrugerad plåt, en tunnplåt som är pressad så att veck uppstått. Istället för att byta ut dessa valde man den hållbara vägen i projektet genom att återbruka dem. De demonterades, rengjordes och monterades sedan tillbaka.

– Men då ska man veta att bakom de här sinuskorrugerade plåtarna så sitter det gamla utfackningspartier. Dessa hade angripits av svartmögel med åren och bestod av asbesthaltigt skivmaterial. Vi har bytt och byggt helt nya utfackningspartier bakom fasaden. I utfackningsväggarna har vi satt dit nya reglar, ny isolering och nytt skivmaterial, säger Katarina Swedenborg.

Fasaden på sockelvåningarna blev en annan historia. Dessa har fått en ny fasad med strukturputs i ljus kulör.

– Centralkvarteret hade tidigare flera olika fasadmaterial på sockelvåningarna. Det var bland annat plåt och tegel. Nu tog vi ett stort grepp och renoverade så att fasaden blir likadan hela vägen.

Renoveringen av fastigheten är ännu inte klar. Fortfarande väntar en del arbete i Lamellhusen och hela projektet förväntas vara klart till 2022. Då ska det bland annat finnas 13 000 kvadratmeter kontor i Centralkvarteret.

FAKTA Centralkvarteret

Namn: Centralkvarteret, Umami park

Var: Umami park, Hallonbergen, Sundbyberg

Byggår: 1972, en länkbyggnad 1993

Vad: Totalrenovering av fyra lamellhus och underliggande sockelvåningar

Åtgärder: Anpassat och byggt om stommen
Totalrenoverat garaget, bland annat nytt tätskikt
Demonterat, rengjort och återmonterat fasaden på lamellhusen
Satt in ny isolering
Bytt ut ventilationsanläggningarna

Byggtid: maj 2018 till augusti 2022 (inkl. lokalanpassningar)

Beställare: Wallenstam

Entreprenör: Bygg R1

Arkitekt: Civilisation

Yta: Byggnaden är på 37 000 BTA och renoveras i sin helhet.

Källa: Wallenstam
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne