Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

"Så lyckades vi med konverteringarna"

29 november 2019
huvudbild2_bostadsb
Emelie Axelsson och Niklas Nordell har jobbat mycket med konverteringarna. Foto: Bostadsbolaget
Bostadsbolagets storsatsning på ombyggnad av lokaler till bostäder blev lyckosam. Väl fungerande rutiner och arbetssätt var viktiga delar för att uppnå gott resultat.

Under en intensiv period har Bostadsbolaget genomfört och fortsätter att genomföra många konverteringar från lokaler till bostäder.

Emelie Axelsson som är projektansvarig på avdelningen Fastighetsutveckling på Bostadsbolaget menar att vid konverteringar finns det många faktorer att ta hänsyn till. I grunden handlar mycket om att snabbt bygga upp fungerande rutiner.

 Om det bara handlar om en enstaka ombyggnad går allt att lösa under tiden, men vid större omfattning som här gäller det att hitta ett fungerande arbetssätt.

Medarbetarna på Bostadsbolaget uppmanades att tipsa om utrymmen som kunde konverteras till lägenheter. Bostadsbolaget valde därefter att ha en person som mottagare för alla tips. Det var positivt att det var en och samma person som ansvarade för värderingen och hade koll på helheten utifrån tipsen. Eftersom rutinen numera är inarbetad går det smidigt att ta hand om nya förslag som dyker upp.

Normalt har man ju inte så bråttom och kan därför lägga mer tid på själva utredningsfasen. Det är viktigt att inte underskatta tiden. Hela processen från värderingen till själva genomförandet tar tid, säger Niklas Nordell, fastighetskoordinator och ansvarig för inventeringen.

I samband med att byggloven blev klara tog de projektansvariga över. De delade in sig efter områdena och projekteringsgrupper skapades.

Tekniska krav ska uppfyllas

Byggreglernas krav, till exempel tillgänglighet och buller, måste uppfyllas vid konverteringar.

Visst är det bra att kraven finns, men ibland kan de också försvåra arbetet. I och med att det är bygglov måste vi uppnå nybyggnadskraven. Det handlar bland annat om krav på tillgänglighet, brandsäkerhet, ljud och ventilation, säger Emelie Axelsson.

Visst är det bra att kraven finns, men ibland kan de också försvåra arbetet
Emelie Axelsson

Niklas Nordell påpekar att ibland kan kraven vara direkt avgörande för om ett projekt går att genomföra eller inte. Det blir helt enkelt för dyrt att bygga om lokalen. Kraven på tillgänglighet är ett exempel som kan ställa till det.

 Vi måste också ta hänsyn till hur fastigheten mår, vilket kräver många utredningar. Det kan handla om frågor som: Hur är byggkomponenterna idag? Behöver vi sanera eller torka ut?, säger Emelie Axelsson.

De båda menar att en positiv effekt är att utredningarna gör att man får bättre koll på huskropparna, vilket kan generera ännu vassare underhållsplaner.  

Många blir berörda

Emelie Axelsson tycker också att det är viktigt att lyfta fram att förutom de tekniska kraven är det många funktioner i bolaget som blir involverade när lägenheterna byggs. Det gäller till exempel inköp, hyresförhandling och uthyrning.

Vidare är det svårt att uppskatta intäktsmöjligheterna. För varje konvertering ska hyran förhandlas med Hyresgästföreningen. De brukar i princip driva att hyran ska följa det befintliga beståndet.

– Sen ska alla objekten in i våra system och vi ska få med förvaltare och fastighetsvärdar på tåget för det är något som kommer in i deras förvaltning. Så det är många berörda som har frågor och behöver få svar, säger Emelie Axelsson.

Innan byggstarterna skulle också ett stort antal entreprenader handlas upp. Niklas Nordell berättar att det just då inte var optimalt utgångsläge. 

Med facit i hand vi fick ju ändå till alla bitar och lyckades med konverteringarna
Niklas Nordell

– Det byggs överallt och entreprenörerna har fullt upp med jobb. Vilket också påverkar konsulternas tillgänglighet, men med facit i hand vi fick ju ändå till alla bitar och lyckades med konverteringarna!

Debatt i fokus
Mest lästa artiklar
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne
;