Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Fin fasad med hjälp av forskning

8 juni 2016
backa-rod-fasader
Backa Röds Pärlor lyser upp området. I fyravåningshuset på Katjas gata 119 genomfördes pilotprojektet. Foto: Anna-Klara Aspegren
Minskad energiförbrukning, ökat antal bostäder och en kundnöjdhet som ligger i topp. Vinnaren av Årets Bästa Renoveringsprojekt 2016, ”Backa Röds Pärlor”, har både forskning och framtid i sitt vinnande koncept.

När det gigantiska miljonprogramsområdet Backa Röd på Hisingen i Göteborg byggdes blev det allmännyttans största sammanhängande miljonprogramsområde i staden. 1969 hade de rationella arbetsmetoderna nått sin höjdpunkt och det gick att bygga i ett rasande tempo.

Kvantitet före kvalitet

På bara två år uppfördes 1 600 lägenheter av prefabelement med en takt på 18 lägenheter per vecka. Hastigheten var det viktiga, måttpassningen visade sig ha mycket kvar att önska.

cathrine-gerle Cathrine Gerle var projketledare för renoveringen av Backa Röds Pärlor. Hon har sedan dess avslutat sin anställning på Bostads AB Poseidon. Foto: Anna-Klara Aspegren

– När vi flytspacklade ett golv så rann det ner i lägenheten under, berättar Cathrine Gerle, som var projektledare för Backa Röds Pärlor.

När den blandade bebyggelsen med både låghus och höghus var klar, ”backade” man sig ur området och täppte till kranbanorna med sex stycken fyravånings punkthus. Efter nästan precis 40 år har dessa nu förvandlats till lysande röda pärlor – lika välrenoverade på insidan som de är vackra på utsidan.

Energislukande punkthus

Upprustningen av hela området började under tidigt 2000-tal. Då fanns en tung problematik med kriminalitet och otrygghet som först måste lösas. Efter att ha nått sin kulmen 2009 lyckades bostadsbolaget vända trenden och i samma veva påbörjades ett pilotprojekt i ett av de energislukande punkthusen; Katjas gata 119.

Tillsammans med forskare från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, Lunds Tekniska Högskola och SP, testades metoder genom ett projekt som kallas ”Milparena”, för att tilläggisolera, byta fönster och lufttäta klimatskalet.

Syftet med åtgärderna på byggnadsskalet och installationssystemen var att öka byggnadens energieffektivitet.

Renovering förändrar tryck och fukt

Det forskarna särskilt ville undersöka var de förändrade tryck- och fuktförhållanden som en renovering kan innebära och som kan påverka såväl värmebehovet som byggnadskonstruktionens beständighet och innemiljön i byggnaden.

Undersökningar av byggnadernas tekniska status före renovering, simuleringar av hygrotermiska förhållanden för alternativa renoveringsmetoder, uppföljning och kontroll i bygg- och bruksfasen har genomförts och dokumenterats.

Så undviker du risker

I forskarrapporten, som du kan läsa mer om via länken här intill, presenteras därför ett systematiskt sätt för hur man undviker risker för oönskade konsekvenser.

I forskarrapporten presenteras ett systematiskt sätt för hur man undviker risker för oönskade konsekvenser.
Milparena

Dessutom har livscykelanalys, livscykelkostnadsanalys, social konsekvensanalys och kulturhistoriskt värde har genomförts, delvis gjorts med hjälp av utvärderingsverktyget Renobuild som är under utveckling av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

70-procent lägre energiförbrukning

Pilotprojektet på Katjas gata gav viktig information om renoveringen av de övriga fem husen av samma typ. Pilothuset var ett av de första i Sverige att nå 70% lägre energiförbrukning och renovering till lågenergihusstandard.

För att uppnå högsta möjliga energibesparingar och enklast möjliga drift och underhåll var förvaltningen med redan i planerings- och byggprocessen. Arbetet genomfördes även ”hand-i-hand” med de boende och hyresgästerna blev mycket nöjda.

En slutsats som forskarna i Milparena-projektet drog, och som börjar bli alltmer uppmärksammad, är just att kunskapsspridning och ökade incitament är viktigare än tekniska innovationer om man vill åstadkomma en omfattande energieffektivisering i befintliga flerbostadshus.

Klimattestade fasaden

För att få ekonomi i det fortsatta projektet beslutade man att bygga på två våningar på resterande huskroppar, så att de från början 80 lägenheterna blev 140. Påbyggnationen är av trä och stål för att inte belasta den befintliga stommen mer än nödvändigt.

Originalväggarna av bärande betong bevarades och kläddes med ett nytt isoleringsskikt av cellplast och ett tunnare ytskikt.

– För att vara riktigt säkra på att fasadkonstruktionen skulle stå pall, gjorde vi långtidstester på SP i Borås. Vi utsatte den för de värsta klimat man kan tänka sig – och den höll måttet! berättar Cathrine Gerle.

Lönsamt ur ägarperspektiv

Resultaten var odelat positiva. Drag från ytterväggarna var eliminerade och bara ett fåtal hyresgäster upplevde drag från tilluftsdon, vilket kunde undvikas genom annorlunda möblering. Ljud- och luktproblem från intilliggande bostäder minskade.

Nu kan Bostads AB Poseidon konstatera att projektet är lönsamt ur ett ägarperspektiv, med en lönsamhetsmodell som bygger på ett långsiktigt förvaltningsfokus.

Nyckeln till att nå lönsamhet var den systematiska erfarenhetsåterkopplingen och att merkostnaden för energiåtgärder kunde fördelas på fler lägenheter per hus.
Bostads AB Poseidon

Nyckeln till att nå lönsamhet var den systematiska erfarenhetsåterkopplingen och att merkostnaden för energiåtgärder kunde fördelas på fler lägenheter per hus.

Energiförbrukningen sänktes med nära 70%, från 180 till 60 kWh/kvm Atemp. Trots en lägre inomhustemperatur var det ingen som klagade, troligen eftersom draget från yttervägg var borta.

Forskningssamarbetet avgörande

Att starta en omfattande renovering med pilot- och forskningsprojekt i partnering tillförde många avgörande dimensioner och viktig information. Målet var att i nära samverkan mellan boende, entreprenörer, underentreprenörer, forskare, arkitekter och övriga konsulter, nå sänkt energiförbrukning, bibehållen god form, socioekonomisk breddning och med förvaltningsfokus.

– Allt detta lyckades vi med, säger Cathrine Gerle. Inte minst kom renoveringen av Backa Röds Pärlor att lägga grunden till ett repeterbart koncept för renovering av miljonprogramshus.

OM Backa Röds Pärlor

Adress: Backa Röd, Hisingen, Göteborg

Bestånd: 1 600 lägenheter, Bostads AB Poseidon

Byggår: 1969-1971

Åtgärd: Totalrenovering, energieffektivisering, påbyggnation

Projektet präglas av: socialt ansvar, forskningssamarbete, energieffektivisering

Minskad energianvändning: Från 180kWh/kvm Atemp till 60 kWh/kvm Atemp

Hyran: Från 771 kr/kvm till 1 177 kr/kvm för 3 rok om 79 kvm. Nytt efter renovering är kvalitetsbaserad hyra (bättre läge = högre hyra i ett och samma hus), vilket t ex medför hyresspann mellan 7 250 kr och 8 200 kr för 3 rok om 79 kvm.

Framgångsfaktorer:
• Långsiktig vision att skapa mångfald och förnyelse
• Samverkan med boende, konsulter, entreprenörer och underentreprenörer
• Pilotprojektet och forskningssamarbetet
• Repeterbarhet och med erfarenhetsåterföring och fokus på lönsamhet
• Total projektkostnad: 214 miljoner/5 hus (75% aktiveras som investering, 25% kostnadsförs, enligt bokföringsreglerna 2013)

Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne