Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

EU-samarbete gav renoveringen mervärde

date dummy
huvudbild_duo
Sara Eliasson på Växjöbostäder tillsammans med sin kollega. Foto: Annelie Björling
I samband med totalrenoveringen av Alabastern blev Växjöbostäder också en av deltagarna i det EU-finansierade READY-projektet. Samarbetet öppnade upp möjligheter att testa nya innovativa lösningar för energieffektiv renovering.

Tillsammans med partners i Växjö, Århus och Kaunas deltar Växjöbostäder i ett femårigt EU-projekt som startade i december 2014.

Projektet som kallas READY-projektet arbetar med energieffektiv renovering av miljonprogrammet. Det handlar om hur man ska kunna ta ett helhetsgrepp för hållbara, energismarta städer och minska energianvändningen för byggnader till nära noll. Det innefattar bland annat ny IT-teknik och att effektivisera och expandera kommunens bioenergibaserade fjärrvärme- och fjärrkylasystem. 

– EU-projektet är ett fantastiskt sammanträffande och en möjlighet att få testa nya innovativa lösningar, säger Sara Eliasson energiansvarig på Växjöbostäder.

EU-projektet är ett fantastiskt sammanträffande och en möjlighet att få testa nya innovativa lösningar
Sara Eliasson

Demonstrationen för minskad energianvändning sker dels i Växjö som representerar Östersjöregionen, dels i Århus som representerar nordvästra Europa. Båda städerna har lång teknisk erfarenhet av hållbarhetsarbete och ambitiösa klimatstrategier. Kaunas i Litauen deltar som observatör.

I dagsläget har Växjöbostäder ett specialhus, Nydalavägen 22. I huset testar 18 lägenheter de nya lösningarna. I huset finns också en visningslägenhet där de olika lösningarna som överenskommits inom EU-projektet demonstreras.

Energibesparande åtgärder

Mycket handlar om att använda energin smart och återanvända energin där den kan komma till nytta utan att tillföra ny energi. I visningslägenheten finns hybridsolpaneler (PVT-paneler) med solceller och solfångare i ett för produktion av värme, varmvatten och el.

Det finns också en återvinningsanläggning för återvinning av värme från spillvattnet. 

– Från början trodde vi att vi skulle återvinna avloppsvatten från varje lägenhet och kanske till och med använda det i samma lägenhet igen. Det visade sig att den lösningen inte hade någon teknisk trovärdighet i hyreslägenheter och inte heller var ekonomiskt hållbar, säger Sara Eliasson. 

Väggar vid balkong och tak har isolerats. Det finns nya fönster, FTX, nya stammar till både värme och vs, nya kök och badrum samt nya ytskikt överallt. Det finns också lågtempererad fjärrvärme med ny växlare.

Portal för hållbara val

I projektdelen Interface of Life har Växjöbostäder skapat en ny portal till samtliga hyresgäster som de har tillgång till utan internet. Där kommer alla funktioner som tidigare funnits på Växjöbostäders "mina sidor" att finnas. Det handlar om till exempel tvättstugebokning och felanmälan. Där kommer också att finnas en bricka för "smarta hemmet" som innebär att hyresgästerna därigenom kan både övervaka och styra sin lägenhet.

Genom portalen hoppas Växjöbostäder kunna påverka hyresgäster till mindre energiförbrukning genom till exempel mindre användande av vatten eller färre öppna fönster. Både genom kampanjer men även genom att presentera faktiska förbrukningssiffror. Linnéuniversitetet om också är med i projektet ska hjälpa till med beteendekampanjer.

Visningslägenheten är utrustad med sensorer i till exempel dörrar och fönster. Sensorerna i sin tur är kopplade till plattformen. Tanken är bland annat att hyresgästerna ska få koll på hur mycket det egna beteendet påverkar både energiförbrukningen och kostnaderna och hur miljön påverkas. 

Samtidigt öppnar testerna upp för ytterligare tjänster som kan skapa säkerhet och trygghet i hemmet. Det kan till exempel handla om styrning och övervakning av ljus, samt larm vid fukt, rök och brand.

Portalen har redan nu delvis tagit fart och Växjöbostäder har utvidgat den till att omfatta hela Växjöbostäders bestånd på ungefär 9 000 lägenheter. Framöver ska det förutom att följa och påverka sin energiförbrukning bland annat gå att göra felanmälan och boka tvättstugan.

I början av 2019 fick Växjöbostäder även ett bidrag på 1,8 miljoner kronor från Boverket för att ytterligare utveckla mjukvaran till plattformen. Längre fram är målsättningen att alla ärenden som har med hemmet att göra ska kunna hanteras genom plattformen.

OM READY-projektet

READY:
Förkortningen står för Resource Efficient cities implementing ADvanced smart citY solutions. Totalt ingår 301 lägenheter i READY-projektet. 18 i speciallägenheter. 

Projekttid:
December 2014 - december 2019 (med ev. förlängning 1 år). 

Deltagande städer:
Växjö, Århus (Danmark), Kaunas (Litauen).

Projektpartners:
Växjöbostäder, Linnéuniversitetet, Energikontor sydost, Wexnet, VEAB, Racell, Växjö kommun, Ecoclime med flera.

Budget:

  • Total bidragsgrundande kostnad: 33 300 000 EUR
  • Totalt EU-bidrag: 19 200 000 EUR
  • Bidragsgrundande budget Växjö: 12 601 000 EUR
  • EU-bidrag till Växjö: 6 855 000 EUR (av den summan tillfaller cirka 19 miljoner kronor Växjöbostäder).
Källa: Växjöbostäder
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne
;