Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Kundservice

Här svarar vi på alla frågor du har om ditt abonnemang. Det kan röra fakturafrågor, kvarvarande längd på ditt abonnemang eller hur du får tillgång till Omvärldsbevakning webbtjänst. Klicka här för att komma till Kundserviceportalen. 

Vi har också samlat ett urval vanliga och aktuella frågor och svar, klicka här. Vem vet, du kanske hittar ditt svar där? 

Kontakta oss så hjälper vi dig.

Redaktionen

Vi på redaktionen bevakar dagligen över 350 informationskällor från bland annat regering/riksdag, myndigheter, branschorganisationer och forskningsinstitut inom våra bevakningsområden anläggning, el & tele, förvaltning, husbyggnad, renovering och VVS.

Dessutom ger vi dig fördjupningar, aktuella händelser i byggbranschen, praktikfall, webb-tv, debatter och mycket mer. Genom att samla in, värdera och analysera informationen åt dig, kan vi presentera information i ett sammanhang som är aktuellt för din verksamhet.

Vi jobbar även med vår tidning Byggkoll som är ett bra komplement till Omvärldsbevakning. I fyra nummer per år får du aktuella reportage, porträtt, teknik, fördjupningar och nyheter från hela samhällsbyggnadsbranschen.

Du är hjärtligt välkommen med dina synpunkter, tankar och idéer till oss.

Charlotte Steen
Chefredaktör

Jag har arbetat med byggrelaterade tidningar sedan mitten av 90-talet. Bland annat tidningarna Byggnadsarbetaren, energi & miljö, VVS-Forum och Elinstallatören. Sedan maj 2013 är jag chef för omvärldsbevakning, vilket inkluderar våra kanaler tidningen Byggkoll, webb, nyhetsbrev och webb-TV.

Ring: 070-2675548
Kontakta via e-post
Charlotte Steen
Charlotte Steen
Chefredaktör
anna-hedenrud1
Anna Hedenrud
Redaktör Förvaltning

Jag arbetar som redaktör för vår webb och tidning.

Jag är utbildad journalist med bred erfarenhet av både fack- och dagspress. Jag har arbetat på TT, Ica-kuriren, Lärarnas tidning och Helsingborgs Dagblad och har skrivit och fotat två böcker.

Ring: 070-600 17 18
Kontakta via e-post
Anna Hedenrud
Anna Hedenrud
Redaktör Förvaltning
anneli-bjorling
Annelie Björling
Redaktör Renovering

Jag har arbetat med information och kommunikation i varierande former i ungefär 20 år. Här på Svensk Byggtjänst är jag redaktör på Omvärldsbevakning med renovering som specialområde.

Ring: 072-209 17 30
Kontakta via e-post
Annelie Björling
Annelie Björling
Redaktör Renovering
johan-rosholm
Johan Rosholm
Redaktör Anläggning

Jag är uppvuxen i Älmhult men bor numera i Tyresö. Är utbildad journalist och har arbetat på flera dagstidningar på olika ställen i Sverige.

På Svensk Byggtjänst är jag redaktör för omvärldsbevakning anläggning.

Ring: 072-748 72 39
Kontakta via e-post
Johan Rosholm
Johan Rosholm
Redaktör Anläggning
Louise Rosén
Redaktör VVS

Jag arbetar som redaktör inom energi och vvs sedan 2009. Arbetstiden ägnas främst till omvärldsbevakning samt artiklar till webben och vår tidning Byggkoll. Innan jag började som redaktör jobbade jag som informatör under flera år. Jag är energiingenjör i grunden men gick en grundkurs i praktisk journalistik på Poppius under våren 2013.

Ring: 070-629 08 74
Kontakta via e-post
Louise Rosén
Manfred Otterheim
Redaktör webb-TV

Jag har arbetat med omvärldsbevakning och information i olika former sedan mitten på nittiotalet. Nu arbetar jag som redaktör för webb-tv inom samtliga fackområden.

Ring: 070-104 46 19
Kontakta via e-post
Manfred Otterheim
Manfred Otterheim
Redaktör webb-TV
Micaela Nordberg Axelsson
Micaela Nordberg Axelsson
Redaktör El & Tele
victor-ginner
Viktor Ginner
Redaktör Husbyggnad

Utbildad journalist med bakgrund på såväl kvällstidning som lokalpress. Har tidigare skrivit mycket om exempelvis stadsplanering och olika typer av utbyggnadsprojekt i framförallt norra Stockholm. På Omvärldsbevakning Online skriver jag artiklar och gör webb-TV inom fackområde husbyggnad.

Ring: 070-629 07 17
Kontakta via e-post
Viktor  Ginner
Viktor Ginner
Redaktör Husbyggnad
;

Vårt redaktionsråd

Till Svensk Byggtjänsts Omvärldsbevakning har vi knutit till oss ett redaktionsråd med ledande branschföreträdare som tillsammans täcker in de olika bevakningsområdena anläggning, el & tele, förvaltning, husbyggnad, renovering och VVS. Redaktionsrådet är ett stöd och en informationskälla för redaktionen i sitt arbete att leverera nyheter till samhällsbyggnadsbranschen.

anna-denell2
Anna Denell
Hållbarhetschef, Vasakronan
Anna Denell
Anna Denell
Hållbarhetschef, Vasakronan
Britta Permats
VD, Svensk Ventilation

Britta Permats, vd Svensk ventilation. Arbetar med att lyfta fram inomhusluftens betydelse för hälsosamma och energieffektiva byggnader. Det görs bl.a. i Almedalen, på vår roadshow ”Andas lätt och räkna rätt” och som föreläsare på olika seminarier. Jag är även ansvarig för marknads-, arbetsmiljö- och utbildningsfrågor.

Är utbildad VVS ingenjör och har studerat på GIH till lärare i idrott & hälsa och matematik. Jag har arbetat som VVS projektör, lärare, teknik- och servicechef på Viessmann för den svenska och finländska marknaden, arbetsmiljöinspektör med sakområdesansvar för ventilation på Arbetsmiljöverket samt som teknikinformatör/marknadsförare och affärsutvecklare på Fläkt Woods AB.

Det som lockar mig: Ventilationsbranschen är på många sätt en framtidsbransch och det triggar mig att med luften som arbetsområde få vara med och göra skillnad för stor som liten. 

Britta Permats
Britta Permats
VD, Svensk Ventilation
fredrik-bystrom
Fredrik Byström Sjödin
Teknisk expert i Elsäkerhet & Installationsteknik på Installatörsföretagen

Teknisk expert inom Elsäkerhet och installationsteknik på Installatörsföretagen, Installationsbranschens bransch- och arbetsgivarorganisation.

Fil. mag inom besluts-, risk- och policyanalys, elektroingenjör inom elkraft och industriell elektronik.

Aktiv inom den eltekniska standardiseringen. Ledamot i TK 64 och ett flertal internationella arbetsgrupper samt det elektrotekniska rådet i SEK Svensk Elstandard. Ledamot i Energiföretagens AMI-grupper samt elektriska nämndens tekniska utskott. 

Fokusområdena omfattar bland annat allmänna elsäkerhetsfrågor, arbetsmiljö med inriktning på skydd mot elchock, ljusbåge och brand, elsäkerhetslagstiftningen, standardisering, solcellsanläggningar, brandskyddsfrågor, elnät och elproduktion.

Fredrik Byström Sjödin
Fredrik Byström Sjödin
Teknisk expert i Elsäkerhet & Installationsteknik på Installatörsföretagen
Joakim Grafström
Specialist elsäkerhet Svensk Elstandard

Joakim är utbildad elingenjör och har i över 20 år arbetat med elsäkerhet som huvudfokus. Idag arbetar han som specialist på elsäkerhet på SEK Svensk Elstandard. Tidigare arbetsplatser är exempelvis EIO och Elsäkerhetsverket.

Joakim är engagerad i flera utskott som utvecklar elteknikbranschen och elsäkerheten i samhället. Några exempel är ordförande i SEK:s tekniska kommitté TK64 – Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock, ledamot i tekniska utskottet inom Brandskyddsföreningens elektriska nämnd, ledamot i SEK:s elektrotekniska råd och ledamot i styrelsen i Föreningen för industriell elteknik (FIE).

Joakim Grafström
Joakim Grafström
Specialist elsäkerhet Svensk Elstandard
johan-wejdmark2
Johan Wejdmark
Affärsutvecklare och utvecklingschef på Sveriges Fastighetsgägare
Johan Wejdmark
Johan Wejdmark
Affärsutvecklare och utvecklingschef på Sveriges Fastighetsgägare
Lars Redtzer
Ansvarig Infrastruktur Sveriges Byggindustrier
Lars Redtzer
Lars Redtzer
Ansvarig Infrastruktur Sveriges Byggindustrier
Madeleine Nobs
Hållbarhetschef NCC Building Sverige

Madeleine Nobs är chef för NCC Hållbar affärsutveckling och arbetar bland annat med upprustningen av miljonprogrammen. Hon ser en stor utmaning i att återskapa det goda tänkta i miljonprogrammen och i att addera nya värden. Madeleine Nobs är styrelseledamot i Renoveringscentrums styrelse.

Madeleine Nobs
Madeleine Nobs
Hållbarhetschef NCC Building Sverige
Olof Johnson
Chefsjurist Sveriges Byggindustrier

Olof Johnson är chefsjurist på Sveriges Byggindustrier med ansvarsområdena entreprenadjuridik och affärsavtal. Han har under många år biträtt beställare, konsulter och entreprenörer med rådgivning och tvistelösning i entreprenad- och konsultjuridiska frågor.

Olof har särskild erfarenhet från skadestånds- och försäkringsjuridikens område eftersom han tidigare varit verksam som försäkringsjurist. Olof är ledamot i Byggandets Kontraktskommitté och satt i den arbetsgrupp som tog fram ABK 09.

Olof Johnson
Olof Johnson
Chefsjurist Sveriges Byggindustrier
Roland Jonsson
Seniorkonsult Energi WSP Environmental

Energi är en röd tråd genom alla Roland Jonssons jobb och utbildningar. Han har utbildat konsulter, installatörer och säljare på värmepumpar, solenergi, pannor, varmvattenberedare och VVS. Har nu också uppdrag som lärare på flera YH-utbildningar. Han har jobbat som säljare och sålt energiutrustning till industri och utrustning för att mäta nivå, flöde, tryck och energi. I detta ingick även komponenter för ånga. Roland har också sålt kompletta värmeanläggningar till villakunder och flerfamiljshus.

Tack vare sina breda kunskaper inom energiområdet så deltar Roland, som är VVS-ingenjör på STI i botten, i interna projekt och externa uppdrag. Han har drivit flera projekt i BEBO om bland annat tvättstugor och energiåtervinning ur spillvatten. Han har även deltagit i SVEBY samt varit ordförande i Nils Holgerssongruppen. Roland har dessutom styrelseuppdrag i Nationellt renoveringscentrum och har nyligen slutat som styrelseledamot i föreningen Energirådgivarna.

Roland Jonsson
Roland Jonsson
Seniorkonsult Energi WSP Environmental
saga hellberg
Saga Hellberg
Branschutvecklare hos Byggherrarna

Saga har lång erfarenhet från att driva branschutvecklingsfrågor, både för entreprenörer som för konsulter och nu hos Föreningen Byggherrarna. Hon brinner för kompetensutveckling och energieffektiviseringsfrågor genom samverkan och kommunikation. På agendan står bland annat att stärka byggherrerollen och öka kunskapen om vad en kompetent byggherre behöver kunna.

Byggherrarna är kansli åt beställarnätverken BeBo, Belok samt Sveby.

Saga Hellberg
Saga Hellberg
Branschutvecklare hos Byggherrarna
staffan-filipsson3
Staffan Filipsson
IVL Svenska Miljöinstitutet

Staffan Filipsson är projektledare och affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Staffan Filipsson
Staffan Filipsson
IVL Svenska Miljöinstitutet
tobias-lind
Tobias Lind
Verksamhetsutvecklare/projektledare Living Cities

Tobias Lind är kulturgeograf och samhällsplanerare. Hans stora intresse är hur befintliga stadsdelar kan stärka sin utveckling och sociala hållbarhet med långsiktigt hållbara resultat. Sedan maj 2019 arbetar han som verksamhetsutvecklare/projektledare på Living Cities, som är inriktade på att utveckla innovativa lösningar för inkluderande och levande samhällen, genom att lyfta samspelet mellan den fysiska och den sociala stadsmiljön. Tidigare har Tobias arbetat på Stockholmshem och bedrivit flera stadsutvecklingsprojekt, bland annat Bagarmossen Smartup.

Tobias Lind
Tobias Lind
Verksamhetsutvecklare/projektledare Living Cities
;

Besök oss

Vår besöksadress är Odengatan 65, Stockholm.

 

 

Besöksadress

Svensk byggtjänst
Odengatan 65
113 87 Stockholm

Postadress

Omvärldsbevakning
AB Svensk Byggtjänst
113 87 Stockholm