Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Bygginfo – vi håller dig uppdaterad

Med Bygginfo från Svensk Byggtjänst kan du känna dig trygg med att du alltid får rätt information och kunskap om lagar regler och ny teknik i rätt tid. Vi samlar in fakta, värderar och analyserar och sätter in kunskapen i det sammanhang som är aktuellt för dig och din verksamhet och levererar i den form som passar dig bäst.

Bygginfo

Fyra gånger per år kommer vår informatör till er med uppdaterade nyheter inom våra olika bevakningsområden - Husbyggnad, VVS, El och Tele, Förvaltning samt Anläggning. Under träffen går ni gemensamt igenom det som berör just ert verksamhetsområde.

Information och utbildning

Arbetar du på en större arbetsplats får ni en egen informatör som kommer till ert kontor. Mindre företag väljer ofta ett delat besök där flera företag deltar tillsammans med en informatör från Svensk Byggtjänsts Bygginfo.
Kunskap som konkurrensmedel
Medarbetare med uppdaterad kunskaper om aktuella lagar, regler och teknik medför en reell konkurrensfördel för företaget.
Kunskap som skapar trygghet
Medarbetare med uppdaterade kunskaper om aktuella lagar, regler och teknik medför ökad trygghet för såväl företag som för den enskilde medarbetaren. 
Kunskap som spar tid
Med de gemensamma informationsträffarna får företaget en effektiv försörjning av kunskap som spar både tid och pengar.
Anpassad rådgivning
Med ett abonnemang på Bygginfo har medarbetarna även tillgång till rådgivning från våra informatörer under perioderna mellan ordinarie informationsträffar.

Underhåll av fackbibliotek

Att ha tillgång till de senaste lagarna och reglerna som gäller för bygg- och fastighetssektorn kan vara avgörande för företaget. Med ett uppdaterat och kvalitetssäkrat fackbibliotek behöver du aldrig tveka om vad som gäller. För kunder som abonnerar på Bygginfo erbjuder vi skötsel av bibliotek som tilläggstjänst.
Kvalitetssäkring
Vi hjälper er att upprätthålla ett uppdaterat bibliotek, med aktuella titlar för er verksamhet.
Struktur och trygghet
Med vår biblioteksskötsel hittar du enkelt den bok du söker och du vet alltid om den är aktuell eller om den finns i en senare utgåva.

För beställning eller mer information

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Våra informatörer

Våra informatörer besöker kontinuerligt ett nätverk av 10 000 personer i byggsverige. Genom informatörens lyhördhet får vi en god kännedom om branschens behov av kunskap. Med den vetskapen genomför vi träffar och kurser som ger ett gott stöd för kunden i sitt kvalitets- och kunskapsarbete.

Informatörerna har en mångårig erfarenhet från de fackområden som de verkar inom. Informatörerna utgår från Gävle, Göteborg, Stockholm, Umeå, Växjö och Örebro.

Anna Björs
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Anna Björs och är informatör inom Husbyggnad. Jag har tidigare jobbat som projektör i nio år.

Stockholm är min hemmabas, och mina kunder finns i Stockholmsområdet och i Sundsvall.

Anna Björs
Anna Björs
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
christer.svarling
Christer Svärling
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Christer Svärling och arbetar som informatör för Husbyggnad och Förvaltning. Umeå är min hemmabas

Tidigare har jag jobbat som Byggprojektledare, Byggnadsinspektör, Byggledare, Platschef och Entreprenadingenjör så jag har erfarenhet av både den kommunala och privata sidan. Både som beställare, entreprenör och myndighet.

Jag har en bred kunskap om regler och byggande i allmänhet.

Mitt arbetsdistrikt är utefter norrlandskusten från Sundsvall till Kalix med utgångspunkt från Umeå.

Christer Svärling
Christer Svärling
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
Dan Öhman
Informatör VVS

Jag heter Dan Öhman och är informatör inom fackområdet VVS. Jag jobbar också med att ta fram en del av det informationsmaterial som vi förmedlar framförallt inom VVS-området. Några år i mitten av 2000-talet jobbade jag även med AMA VVS och skrev artiklar till AMA-nytt. Jag har inget direkt specialområde utan mina kunskaper spänner över både ventilations- och rörinstallationer, men efter alla år som omvärldsbevakare så har man fått träna upp sina färdigheter bland lagar och paragrafer. 

Tidigare har jag jobbat som VVS-projektör i Mälardalen. Sedan 1993 jobbar jag deltid parallellt som förvaltare i ett eget fastighetsbolag.

Min hemmabas är Umeå. Mina kunder som jag besöker regelbundet finns från Örnsköldsvik och norrut.

Dan Öhman
Dan Öhman
Informatör VVS
emilia-bergman
Emilia Bergman
Informatör Husbyggnad och Förvaltning

Jag heter Emilia Bergman och är informatör inom Husbyggnad och Förvaltning.

Jag är utbildad civilingenjör och har tidigare arbetat som konstruktör och byggnadsinspektör, så jag har erfarenhet av både den kommunala och privata sidan.

Stockholm är min hemmabas, och mina kunder finns i Stockholmsområdet, Dalarna och Gotland.

Emilia Bergman
Emilia Bergman
Informatör Husbyggnad och Förvaltning
jenny-lindqvist
Jenny Lindqvist
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Jenny Lindqvist, civilingenjör, informatör inom Hus & förvaltnings byggnad. Tidigare arbetsplatser har varit hos konsultföretag och kommun, mitt yrkesliv har inriktats mot energifrågor och solenergi som jag ser som en spännande utmaning att få in i vårt samhälle.

Göteborg är min hemmabas,  mina kunder finns i Västsverige.

Jenny Lindqvist
Jenny Lindqvist
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
Lars Elofson
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Lars Elofson och är informatör inom Husbyggnad och Förvaltning. Har jobbat som informatör sedan 1983 i Stockholmsområdet med omnejd.

Lars Elofson
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
lars-kaijser1
Lars Kaijser
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Lars Kaijser och arbetar som informatör inom husbyggnad och förvaltning med Stockholm som hemmabas.

Jag har tidigare arbetat med byggprojektledning inom både ROT och nyproduktion både hos entreprenör och som konsult.

Mina kunder finns i Stockholm, Uppsala och Gävleborg men också i Västra Götalandsregionen.

Lars Kaijser
Lars Kaijser
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
Magnus Norén
Informatör VVS

Jag heter Magnus Norén, är VVS-informatör och utgår från Gävle.

Tidigare har jag jobbat som VVS-konsult med bland annat OVK-besiktningar samt inom industrin med produktion av VVS-produkter som till exempel våtrumskassetter.

Mina kunder finns mellan Östersund och Stockholm.

Magnus Norén
Magnus Norén
Informatör VVS
Marianne Hallengren
Informatör El & Tele

Jag är utbildad elkraftingenjör och har huvudsakligen arbetat med inriktning på nätstationer inom 10 kV-nätet en även kablifiering av 20 kV-nätet. Jag har också varit tekniskt ansvarig för ett ackrediterat mätlaboratorium för radonmätningar i inomhusluft. Nu arbetar jag med omvärldsbevakning inom elområdet.

Min hemmabas är Göteborg och mina kunder finns huvudsakligen i Göteborgsområdet och i södra Sverige.

Marianne Hallengren
Marianne Hallengren
Informatör El & Tele
martin-ang
Martin Äng
Informatör Husbyggnad och Förvaltning

Jag heter Martin och är informatör inom Hus & Förvaltning. Mina specialområden är framför allt byggprocessen/husbyggnad och byggnadsnämndens verksamhet/bygglagstiftningen.

Jag är utbildad civilingenjör och har tidigare arbetat inom ett flertal olika roller inom byggbranschen både på byggentreprenörssidan och byggherresidan. Jag har även inblick i byggnadsnämndens ansvar samt allmännyttiga bostadsbolag.

Stockholm är min hemmabas.

Martin Äng
Martin Äng
Informatör Husbyggnad och Förvaltning
Mats Östlund
Informatör VVS

Jag heter Mats Östlund och är informatör och redaktör på VVS-området där jag också är fackområdesansvarig. Mina specialområden är BBR, inomhusmiljöfrågor samt energi och energieffektiviseringsfrågor. Förutom redaktionell produktion och information inom VVS så håller jag gärna kurser i BBR och AMA VVS.

Firar snart 40 år i byggsektorn och när jag började 1976 gällde SBN 75. Kommer från VVS-konsult ledet och idag är min utgångsbas Göteborg med väst- och sydsverige som arbetsområde.

Mats Östlund
Mats Östlund
Informatör VVS
Monica Landebo
Administratör
Monica Landebo
Monica Landebo
Administratör
Nils Vernersson
Affärsområdeschef

Jag heter Nils Vernersson och är affärsområdeschef på Omvärldsbevakning Besök. Tillsammans med Byggtjänst-informatörerna på Omvärldsbevakning ansvarar jag för leveransen till våra kunder.

Jag har bakgrund som produkt- och utvecklingsansvarig för Omvärldsbevakning och som Byggtjänst-informatör inom Husbyggnad och Förvaltning.

Nils Vernersson
Nils Vernersson
Affärsområdeschef
Robert Höök
Informatör Anläggning

Jag heter Robert och jobbar som informatör och som fackområdesansvarig inom Anläggning. Tidigare har jag jobbat som platschef och entreprenör med VA, gator, grunder, beläggningar, sprängning med mera.

Göteborgs är min hemmabas, mina kunder finns huvudsaklingen i södra Sverige men även i Luleå.

Robert Höök
Robert Höök
Informatör Anläggning
Stig Emilsson
Informatör Anläggning

Jag heter Stig och är informatör inom Anläggning samt redaktör inom teknikområdet.

Tidigare har jag jobbat inom konsult och entreprenadledet samt inom beställarledet. Mina roller har varit projektör, kontrollant, besiktningsförättare, beställarombud, arbetsledare, produktionschef samt projekterings- och byggledare.

Min hemmabas är i Umeå och kunderna finns framförallt i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Stig Emilsson
Stig Emilsson
Informatör Anläggning
Sven Karlsson
Informatör VVS

Jag heter Sven Karlsson. Huvudparten av mina kunder har VVS-anknytning, men jag informerar även inom Förvaltning. Tidigare har jag jobbat inom isolerbranschen.

Jag utgår ifrån Örebro och mina kunder finns i Mellansverige.

Sven Karlsson
Informatör VVS
vesa.tuomainen
Vesa Tuomainen
Informatör Anläggning

Jag heter Vesa och är informatör inom Anläggning. Tidigare har jag arbetat inom mark och anläggning på entreprenadsidan från lärling till entreprenadingenjör. Sedan blev det lärare på yrkesgymnasium samt projektledare på kommun.

Min hemmabas är Stockholm, mina kunder finns från Eskilstuna till Dalarna.

Vesa Tuomainen
Vesa Tuomainen
Informatör Anläggning
Weine Ericsson
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Jag heter Weine och arbetar som informatör inom Husbyggnad och Förvaltning. Min specialisering är Bygglagstiftningen samt frågor inom tillgänglighet. Tidigare har jag jobbat som biträdande arbetsledare hos lokal byggentreprenör samt som konstruktör.

Örebro är min hemmabas, mina kunder finns i mellansverige.

Weine Ericsson
Weine Ericsson
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
;
;