Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Osäkerheter i kartor som visar översvämningsrisker

2 september 2021
hus-vid-vattendrag
Nya byggnader nära vattendrag kan drabbas hårt i framtiden om klimatförändringarna fortsätter med risk för kraftigare skyfall. Foto: Lars Johansson/Mostphotos
Byggande i anslutning till vattendrag riskerar att drabbas av framtida översvämningar. Forskning visar att översvämningskartor som används i dag inte tar hänsyn till osäkerheter om var riskerna finns.

Resultatet finns presenterat i en ny studie från Högskolan i Gävle. Forskarna bakom den har undersökt risker med översvämningar i anslutning till olika vattendrag.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har översvämningskartor som ofta används av kommuner för att bedöma risken för översvämningar vid byggande i närheten av vattendrag. I studien varnar forskarna för att kartorna inte har med den osäkerhet om var gränsen för översvämningarna kan finnas.

– MSB-kartorna är ett bra utgångsmaterial, men när man kommer till detaljplanering så räcker de inte alltid till, säger Anders Brandt, docent i geospatial informationsvetenskap och ansvarig för den nya studien vid Högskolan i Gävle, i ett pressmeddelande.

Han menar också att om man tittar på tidigare inträffade översvämningar så är innehållet i kartorna från MSB ofta grova uppskattningar. Därför finns risken att gränsen för översvämningar inte ligger rätt.

Motståndskraft i osäkerhetszoner

För att få ut mer detaljerad information om osäkerhetszonerna har man i studiens kartor också beräknat höjdmodellens kvalitet, marklutning och grad av friktion i den mark som omger vattendragen.

En applikation har använts för att få fram dessa zoner. Men forskarna anser att osäkerhetszoner ska utnyttjas.

– Vår förhoppning är att man inte ska bygga i de här områdena. I stället bör osäkerhetszonerna utnyttjas för att bygga in motståndskraft mot översvämningar, säger Anders Brandt.

Till exempel menar han att områdena kan användas för temperaturreglering, fysisk hälsa och välbefinnande.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne