Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nya riktlinjer för byggavfall

18 oktober 2021
byggavfall
Riktlinjerna för avfall omfattar bland annat materialinventering inför rivning och källsortering. Foto: Mostphotos
Lagkraven kring källsortering på byggarbetsplatser har utökats. Med anledning av detta har nu Byggföretagen uppdaterat sina riktlinjer för resurs och avfall vid byggande och rivning.

Sedan en tid råder skärpt lagstiftning i fråga om källsortering. Därför har organisationen Byggföretagen nyligen uppdaterat dokumentet ”Riktlinjer för resurs- och avfallshantering vid byggande och rivning”.

Bland annat omfattas materialinventering inför rivning, återanvändning, källsortering samt upphandling vid byggproduktion. Målet är att förbättra resurseffektivitet och avfallsahantering.

Med hjälp av dokumentet ska det gå att uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler, avfallshierarkin och annan avfallslagstiftning. I vissa fall går riktlinjerna längre än kraven i lagstiftningen, enligt Byggföretagen.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne