Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Svetsutrustning har fått krav på ekodesign

24 mars 2021
svetsning
Ekodesignkravet på svetsutrustningar beräknas spara 1,1 terawattimmar per år inom EU från och med 2030. Foto: Christopher Alleaume
Vid årsskiftet fick svetsutrustningar krav på ekodesign och resurseffektivitet. Det innebär krav på produktinformation, tillgänglighet av reservdelar samt underhålls- och reparationsinformation.

Dessutom ställs krav på en lista som visar kritiska råmaterial i svetsutrustningen. Kobolt, molybden, niob och volfram är några av de 27 material som bedöms vara extra kritiska, enligt en lista som EU har tagit fram.

1 januari 2023 ställs ytterligare krav. Då införs krav på energieffektivitet hos svetsutrustningens strömkälla och effektförbrukningen i tomgångsläge.

FAKTA Ekodesigndirektivet

Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden.

Källa: Energimyndigheten
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne