Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ställ rätt energikrav – checklista uppdaterad

15 mars 2021
nybyggnation
Uppdaterad skrift ger beställare stöd att ställa energikrav på byggnader. Foto: Byggherrarna
Sveby har gett ut en ny version av sin checklista för beställare som ställer krav på byggnaders energiprestanda. Skriften är tänkt som ett stöd för både formulering och uppföljning av energikrav.
Många beställare vill ställa krav på byggnaders energianvändning som går längre än Boverkets byggregler, BBR. För att säkerställa att byggnaden får den energiprestanda som beställts är det viktigt att ställa tydliga energikrav.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Checklistan i korthet
 • Ställ krav på uppmätt energiprestanda. 
 • Använd Energiavtal 12 för att tydliggöra entreprenörens ansvar för byggnadens energiprestanda.
 • Eliminera oklarheter i förfrågningsunderlaget.
 • Definiera tydligt vad som ska ingå i energikravet.
 • Klargör vad som händer om kravet inte uppfylls.
 • Gör medvetna avvägningar mellan olika krav och tydliggör dessa för entreprenören.
 • Ta hänsyn till faktiska förhållanden.
 • Ange hur energiberäkningar ska göras och redovisas.
 • Använd Svebys indata för brukarbeteende.
 • Granska energiberäkningarna kritiskt.
 • Se till att det finns tillräckliga marginaler i beräkningar.
 • Granska detaljerna i anbuden.
 • Se till att det finns goda förutsättningar för uppföljning.
 • Använd Svebys verktyg för uppföljning och verifiering.
Källa: Sveby
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne