Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nya tjänster ger stöd i klimatdeklarationer

4 februari 2021
Anders Ejlertsson
Anders Ejlertsson har varit projektledare för de nya tjänster som riktar sig till bland annat entreprenörer och fastighetsutvecklare. Foto: Viktor Ginner/IVL
Om knappt ett år blir klimatdeklarationer ett krav. Nu börjar ett antal hjälpmedel komma på plats. Forskningsinstitutet IVL har utvecklat flera tjänster som bland annat tar sikte på de nya kraven.
Entreprenörer och fastighetsutvecklare som vill minska sina utsläpp får nu nya hjälpmedel. IVL Svenska Miljöinstitutet har nämligen tagit fram en rad konsultstöd för att göra kvalitativa klimatberäkningar.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

FAKTA Så görs klimatdeklarationer
  • För att göra en klimatdeklaration behövs en så kallad resurssammanställning av material, energi­ och bränsleåtgång under byggskedet.
  • I tidigt skede används ibland grövre nyckeltal och erfarenhetsvärden för att uppskatta mängden material, men ofta finns det en byggkostnadskalkyl som ger en användbar sammanställning.
  • Om det byggkostnadskalkylprogram som används inte automatiskt räknar om mängder till klimatpåverkan, behöver detta göras i ett annat verktyg som räknar om mängden byggprodukter till så kallade generiska resurser.
  • Dessa kopplas sedan i sin tur till olika klimatdata, vilket kräver en omvandling av mängder till jämförbara enheter, till exempel från kvadratmeter till kilo.
  • Klimatpåverkan redovisas sedan i enheten kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne