Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Boktips: Partneringboken

15 februari 2021

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

Partneringboken. När, hur och varför drivs samverkansentreprenader.
Frågeställningarna kring när, hur och varför samverkansentreprenader drivs besvaras i Partneringboken. Foto: Manfred Otterheim
Advokaten John Hane och partneringledaren Malin Österberg har skrivit en bok som på ett grundläggande sätt behandlar viktiga frågor inom partnering.

Bygg- och anläggningsprojekt handlar om stora investeringar och präglas ofta av tids- och kostnadspress, inte sällan med kvalitetsproblem som följd i det färdiga byggobjektet.

Sedan millenieskiftet har intresset för alternativa modeller för att driva byggprojekt ökat markant i Sverige. En sådan modell är entreprenad med utökad samverkan även kallat partnering.

Partneringboken behandlar på ett grundläggande sätt viktiga frågor inom partnering, så som upphandling, när partnering lämpar sig och inte, ersättningsregler och kontraktsfrågor (till exempel Byggherrarnas mallkontrakt), och tar också upp ämnen som projektorganisation, kommunikation och konflikthantering i samband med partnering. Frågeställningarna belyses med exempel från praktisk partneringverksamhet.

Omvärldsbevakning har träffat författarna Malin Österberg och John Hane som berättar om arbetet med att ta fram boken.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne