Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

EU föreslår nya energikrav

20 december 2021
renovering
Renovering och utfasning av fossila bränslen i byggnader ska främjas. Det föreslår EU-kommissionen i revideringen av energiprestandadirektivet. Foto: Tobias Sterner
Takten på energirenovering ska öka i hela EU. Det är syftet med EU-kommissionens förslag till revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda, EPBD, som presenterades i onsdags.

– Det är väldigt omfattande ändringar som kommer att få följder både i hur vi ställer våra energihushållningskrav i Boverkets byggregler, BBR, och hur vi utformar energideklarationssystemet, sa Lin Liljefors, projektledare på Boverket, på ett seminarium då hon kommenterade förslaget.  

Enligt EU-kommissionen ska reglerna för byggnaders energiprestanda anpassas till den europeiska gröna given och fasa ut fossila bränslen i EU:s byggnadsbestånd senast år 2050. Tanken är att förslaget ska omvandla kommissionens strategi för renoveringsvåg till konkreta lagstiftningsåtgärder.

Nya byggnader ska vara utsläppsfria 

I förslaget föreslås bland annat att alla nya byggnader ska vara utsläppsfria från och med 2030.  Offentliga byggnader ska vara utsläppsfria redan från 2027.

När det gäller renoveringar föreslås nya miniminivåer för energiprestanda, MEPS – minimum energy performance standards. Kravet innebär bland annat att 15 procent av de sämsta byggnaderna i varje medlemsstat ska uppgraderas från energiklass G till minst energiklass F. Detta ska ske senast 2030 för bostadshus och 2027 för övriga byggnader.

Förslaget ska nu förhandlas mellan medlemsstaterna innan det kan beslutas.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne