Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Alternativen som kan ersätta betongplattor

30 augusti 2021
koljern
Studien har bland annat tittat närmre på så kallade Koljern-grunder. Foto: Koljern Nordic
Nya sätt att göra småhusgrunder kan minska koldioxidutsläppen. Den slutsatsen dras i en ny studie med syfte att undersöka alternativ till betong.

Den absolut vanligaste grundläggningsmetoden för småhus är betongplatta på mark. Det är också den teknik som skapar störst utsläpp. En ny studie från utvecklingsnätverket Besmå har därför undersökt alternativa husgrunder, både etablerade varianter och sådana som ingår i olika forskningsprojekt.

Bland annat har det gjorts granskningar av moderna krypgrunder, skumglasgrund och plintgrund. Även så kallad Koljern-grund, som är en av de mer etablerade alternativen, finns med i studien.

Trä har undersökts

Därutöver har även trägrunder undersökts. För sådana metoder pågår det idag mycket forskning, enligt studien. Bland de varianter som används idag är det vanligast med KL-trä som isoleras med cellplast.

Fördelarna med trägrund är många, enligt studien. Framförallt handlar det om låga koldioxidutsläpp vid tillverkning, kolinlagring, låga kostnader och möjlighet till volymbyggande. Däremot behövs mer forskning kring bärighet och fukt.

I studien kartläggs de olika typerna av husgrunder. Även för- och nackdelar för respektive varianter listas i den färdiga rapporten

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne