Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Bristande helhetssyn orsaken till byggfel

1 oktober 2020
byggfel-2-webb
En färsk studie från Boverket visar att det finns stora möjligheter till att förändra projektkulturen så att motivation och engagemang ökar. Foto: Mostphotos
Mer helhetssyn och mindre stuprörsmentalitet kan minska fel och skador i byggandet visar en ny undersökning från Boverket.
En färsk studie, gjord på uppdrag av Boverket, visar att den projektkultur som råder i många byggprojekt hämmar motivation och engagemang, några av de viktigaste drivkrafterna för att minska förekomsten av fel i byggandet. Studien är en uppföljning av Boverkets rapport "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn", se faktaruta, där man undersökte projektkultur och värderingar i ett antal byggprojekt.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Bakgrund till studien

I slutet av 2018 publicerade Boverket rapporten "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn". I den konstaterades bland annat att fel brister och skador i byggandet kostar samhället över 100 miljarder per år, kostnader som vi skulle kunna minska genom att bygga rätt från början.

I Byggskaderapporten identifierades flera förklaringar till de bakomliggande orsakerna till att fel, brister och skador uppstår i byggandet. En av de viktigaste orsakerna som framfördes av sektorns aktörer var bristande motivation och engagemang hos medarbetare. I rapporten förs också tankar fram på att bristande motivation och engagemang skulle kunna hänga samman med den kultur som råder i byggbranschen.

Källa: Boverket
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne