Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Teknikskiften krävs för att nå klimatmålen

9 november 2020
industri
Sedan 1990-talet har industrin minskat sina utsläpp av fossila växthusgaser men de senaste åren har minskningen stannat av. Foto: Bertil Bernhardsson
Industrins minskning av fossila växthusgasutsläpp har i princip avstannat. Nu krävs mer än energieffektivisering och utbyte av bränslen, menar Energimyndigheten.

Sverige har ett klimatmål att till år 2045 inte längre ha några nettoutsläpp av växthusgaser och därefter uppnå negativa utsläpp.

I Sverige står industrin för en tredjedel av de fossila växthusgasutsläppen och här finns en stor potential att minska utsläppen. För att stödja omställningen och hjälpa industrin har regeringen en långsiktig satsning som kallas Industriklivet, där industrier kan söka bidrag för åtgärder.

Nu räcker inte stegvis energieffektivisering eller utveckling av industrins processer och metoder
Klara Helstad, Energimyndigheten

– I takt med att processer har effektiviserats och bränslen bytts ut har utsläppen från svensk industri minskat över tid. Men för att nå klimatmålen krävs något annat. Nu räcker inte stegvis energieffektivisering eller utveckling av industrins processer och metoder. Nu krävs ordentliga teknikskiften, säger Klara Helstad, chef för Energimyndighetens enhet Hållbar industri, i ett pressmeddelande.

hallbarhet

Besök byggtjanst.se/bokhandel

Fyra teknikspår

Det behövs bland annat nya sätt att framställa produkter såsom stål, cement och metall. Fyra teknikspår har identifierats för industrins omställning, det är; biomassa, vätgas, elektrifiering samt avskiljning, transport och lagring av koldioxid (CCS).

Fossilfri vätgas kan till exempel ersätta fossila råvaror. I utvecklingsprojektet HYBRIT är målet att utveckla fossilfri stålproduktion. Ett annat exempel är elektrifiering i cementindustrin som bland annat möjliggör effektivare koldioxidavskiljning.

Läs mer om detta i Energimyndighetens årliga rapport om Industriklivet, se länken under fördjupningsmaterial.

Fördjupningsmaterial
Debatt i fokus
Mest lästa artiklar
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne
Fler nyheter
;