Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Rester av krabbskal renar spillvatten

18 november 2020
vattenrening_kitosan_krabbskal
En av reningsanläggningarna från Swedish Hydro Solutions som används vid bygget av Hamnbanan i Göteborg. Foto: Trafikverket
Vatten som kommer fram från berg och jord vid ett järnvägsprojekt i Göteborg måste renas. Kitosan, en restprodukt från krabbor, används för detta.

Hamnbanan är järnvägen som för gods till och från hamnen i Göteborg. En viktig länk som nu uppgraderas. Delar av banan byggs ut till dubbelspår och en del av detta kommer att gå i en ny tunnel.

På den sista etappen av projektet är Skanska entreprenör och bygget av tunneln pågår för fullt.

– Just nu pågår grundläggningsarbeten, markarbeten och sprängningar i området. Det är insatser som har stor omgivningspåverkan, till exempel det länshållningsvatten som uppkommer när man schaktar jordmassor, säger Alexandra Bomb Lange, kvalitets-, miljö och arbetsmiljöchef på Hamnbanan, i en kommentar på Skanskas hemsida.

Hållbar vattenhantering

Vatten som kommer fram vid de olika byggmomenten måste renas från bland annat lerpartiklar innan det släpps ut till spill- och dagvattennätet. Krav finns från projektets miljödom att bland annat rena detta vatten.

– Huvuddelen av vattnet leder vi till dagvatten som kommer ut i Göta älv. Resterande leder vi till spillvatten, säger Otto Graffner, delprojektledare för miljö hos Trafikverket.

Vattnet samlas därför upp och renas innan det släpps vidare. Vid projektet Hamnbanan används en lösning från företaget Swedish Hydro Solutions. Metoden innebär att ämnet kitosan, en restprodukt från skaldjursindustrin, tillsätts för reningen.

hallbarhet

Besök byggtjanst.se/bokhandel

Valet av teknik har inte gjorts utifrån något krav ifrån Trafikverkets sida utan entreprenören har själv fritt fått välja underentreprenör som kommit med tekniken. Swedish Hydro Solutions använder samma teknik vid ett annat av Trafikverkets projekt, järnvägsbygget Västlänken.

Utan kemikalier

I vanliga fall görs rening av spillvatten med industriellt framtagna kemikalier. Kitosan är istället en naturlig restprodukt som utvinns ur krabbskal. Ämnet fungerar som en magnet och drar till sig lerpartiklar så att de klumpar ihop sig och sjunker till botten i bassängerna. Det rena vattnet kan sedan släppas ut i Göta Älv.

Otto Graffner tycker att det är väldigt bra att en metod utan kemikalier används.

– Vi ser det väldigt positivt, för vi vill att all hantering av kemikalier ska gå ner. Det är en hållbarhetsaspekt på det, säger han.

Han tillägger att det vid vissa tillfällen fortfarande krävs kemikalier för att kunna rena vatten till de parametrarna som måste uppnås.

Debatt i fokus
Mest lästa artiklar
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne
Fler nyheter
;