Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Stora problem med bristfällig rörisolering

23 mars 2020
Rörisolering och Johan Sjölund, IF
Platsbrist är grundproblemet till att rören isoleras för tunt, menar Johan Sjölund på IF. Förutom ökade energikostnader kan detta bidra till risk för legionella. Foto: Andreas Johansson, Frida Rönnholm (Fotomontage)
Bristfällig VVS-isolering är tyvärr ett återkommande problem i branschen som kan innebära risk för vår hälsa och mindre energieffektiva installationer. Det menar Johan Sjölund på Isoleringsfirmornas förening, IF, som efterlyser mer utrymme för installationerna.
Under de senaste åren har flera fall uppmärksammats där man upptäckt att den tekniska isoleringen på rörinstallationer varit bristfällig. I höstas uppmärksammade exempelvis tidningen VVS Forum ett fall i Umeå där kallvattnet oavsiktligt värmts upp i ett schakt där rörledningar för både varmvatten, VVC, värme och kallvatten samlats. Schaktet var trångt och ledningarna hade inte isolerats enligt handlingarna.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Om kraven i BBR

I Boverkets byggregler, BBR, anges i avsnitt 6:622 Mikrobiell tillväxt bland annat följande krav:

"Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt."

Som råd anges bland annat följande:

"För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur. Risken finns bl.a. i varma schakt eller varma golv, i vilka installationer för t.ex. tappvarmvatten, tappvarmvattencirkulation och radiatorer är förlagda. Om det är omöjligt att undvika att placera tappkallvatteninstallationer på sådana ställen så bör samtliga installationer utformas och isoleras så att temperaturökningen på tappkallvattnet blir så låg som möjligt. Då bör installationernas utformning och isolering dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ˚C."

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne