Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Han vill se väderskydd för allt KL-trä

2 mars 2020
KL-trä
Att utsätta KL-trä för stora mängder vatten och fukt under produktionen innebär alltid ett risktagande, anser Lars Olsson på forskningsinstitutet RISE. Foto: SBUF/RISE
Det finns tydliga risker för mögelpåväxt vid byggande med KL-trä. Det visar en ny studie, ledd av Lars Olsson på RISE. Nu lyfts starka rekommendationer om heltäckande väderskydd.
Fyra byggnader har undersökts i studien. Gemensamt för dem är att stommen byggts i KL-trä utan hetäckande väderskydd. Sammanlagt 200 mätpunkter har studerats för att undersöka förekomst av mikrobiell påväxt på grund av fukt. Mätpunkterna har valts både på plana ytor och på platser såsom skarvar och förankringshål.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fördjupningsmaterial
FAKTA Detta är KL-trä
  • KL-trä, korslimmat trä, cross laminated timber, crosslam, CLT, X-Lam, BSP, massivträ och flerskiktsskivor av trä är vanligt förekommande beteckningar för skivor, plattor, pelare och balkar uppbyggda av limmade, korsvis lagda brädor eller plankor.
  • Består av minst tre skikt med hoplimmade brädor eller plankor gjorda av barrträ eller lövträ, där vartannat skikt ligger i 90 graders riktning i förhållande till intilliggande skikt.
  • KL-trä tillverkas huvudsakligen enligt de krav som ställs i standarden SS-EN 16351 och ska uppfylla de produktegenskaper som KL-trätillverkaren har deklarerat i sitt European Technical Approval, ETA.
Källa: Träguiden/Svenskt trä
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne