Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Så kan bytet av bergvärmepump bli mer energieffektivt

9 juni 2020
bergvärme i ett småhus
Husägare bör se upp då de byter till en ny bergvärmepump så att borrhålet inte fryser. Foto: Henryk Rozenberg. Med tillåtelse av Borrföretagen
Effektivisera energianvändningen i huset, använd bergvärmepumpen för att kyla huset sommartid eller kombinera pumpen med solvärme. Det är några tips som ges i en förstudie.
Många husägare som borrade för bergvärme på 2000-talet står snart inför ett byte av bergvärmepump, då pumpen endast har en livslängd på cirka 10–15 år.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Tips vid byte av bergvärmepump

För att täcka det energiuttag som krävs av dagens värmepumpar och samtidigt behålla den tekniska livslängden på borrhålet finns idag ett antal alternativ:

 1. Effektivisera energianvändningen, till exempel genom att tilläggsisolera vinden, byta fönster och installera FTX-ventilation – då minskar husets effektbehov och mindre effekt behöver tas ut från borrhålet.
 2. Borra ett nytt borrhål – enligt Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen sker detta i ungefär 50 procent av fallen när en bergvärmepump byts ut.
 3. Nyttja bergvärmepumpen för att kyla huset sommartid – då återladdas berget vilket ger värmepumpen en bättre prestanda för följande säsong.
 4. Ha en kombinationslösning med till exempel:
  • uteluftkonvektor – här används luftvärme som kopplas till borrhålet för återladdning med värme från uteluften då huset har ett lågt effektbehov och utetemperaturen är hög.
  • solvärme – här finns flera lösningar, varav en är att höja köldbärartemperaturen genom att använda överskott av solvärme
  • frånluftsvärme – här används värmen i ventilationens frånluft för att höja köldbärartemperaturen
 5. Begränsa uttaget av värmeenergi från borrhålet genom att styra utifrån borrhålets temperatur. Det innebär att när temperaturen sjunker i borrhålet tar elpatron eller elpanna vid för att tillgodose husets värmebehov. Värmepumpens kapacitet används inte fullt ut och elräkningen blir dyrare för husägaren.
Källa: Margot Bratt, WSP
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne