Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Hushållselen är 30 procent lägre än schablonen

30 juni 2020
figur 22 i rapporten ”Hushållsel i nybyggda flerbostadshus”
Sammanställd uppmätt hushållselanvändning för Skanskaprojekt utförda åt externa kunder. Källa: figur 22 i rapporten ”Hushållsel i nybyggda flerbostadshus”
En ny studie av 3 000 lägenheter visar att den uppmätta användningen av hushållsel ligger mycket lägre än den föreskrivna schablonen i Boverkets föreskrift BEN som kommer från Sveby.
Enligt studien ligger hushållselanvändningen i nybyggda flerbostadshus på i genomsnitt 1 900–2 000 kilowattimmar, kWh, per lägenhet och år. Detta motsvarar 20 kWh/m2Atemp och år, vilket kan jämföras mot schablonen i Sveby och BEN som är 30 kWh/m2Atemp och år.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Korta förklaringar

Branschen har skapat Sveby för att likställa förutsättningar, skapa sund konkurrens och möjliggöra verifiering av energiprestanda i byggnader.

I brukarindata för energiberäkningar för bostäder anger Sveby bland annat vilken inomhustemperatur som skall förutsättas, hur stor mängd varmvatten som kan antas nyttjas, samt hur mycket hushållsel som används med mera.

I Boverkets föreskrifter och allmänna råd om fastställande av byggnaders energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BEN) har Boverket dels definierat normalt brukande i byggnader med olika verksamheter samt definierat hur uppmätt energianvändning skall normaliseras. Föreslagna schabloner och metodik i BEN baseras till stor del på Svebys arbete.

Källa: Rapporten "Hushållsel i nybyggda flerbostadshus"
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne