Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Spillenergi tas tillvara i innovativ systemlösning

3 juli 2020
Ectogrid återanvänder spillvärme och spillkyla
Fastigheter med olika energibehov kopplas samman och spillvärme och spillkyla återanvänds. Foto: Eon
ectogrid är ett system som möjliggör att byggnader kan dela överskott av värme och kyla med varandra och därmed hålla nere kostnaderna och minska klimatavtrycket.
Många företag och fastigheter har tillgång till överskottsenergi i form av lågtempererad spillvärme från kylanläggningar och olika industriella processer eller spillkyla från värmepumpar. Sådan energi återvinns normalt inte utan går till spillo genom att den fläktas bort och släpps ut i luften. I moderna städer finns idag tillräckligt med termiska spillflöden för att täcka hela behovet av värme och kyla om de togs tillvara.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 290 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 190 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

Ackumulatortank i Medicon Village
Systemet av rör kopplas till en 16 meter hög ackumulatortank där större överskott kan lagras. Foto: Eon
Fördjupningsmaterial
Debatt i fokus
Mest lästa artiklar
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne
Fler nyheter
;