Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Webbutbildning ska stärka översiktsplanerare

28 januari 2020
dator
Den nya webbaserade utbildningen ska hjälpa den som är ny inom översiktsplanering. Foto: Mostphotos
Är du ny på jobbet som översiktsplanerare? I så fall har Boverket nu lanserat en webbutbildning som kan vara till hjälp. Utbildningen ska även kunna användas av medarbetare som har lite längre erfarenhet.

Den som precis börjat jobba som översiktsplanerare i kommun eller länsstyrelse har fått ett nytt hjälpmedel. Sedan nyligen finns nämligen en särskild webbutbildning som ska ge stöd i de aktuella frågorna.

Det är Boverket som står bakom materialet. Utgångspunkt är planprocessens olika skeden samt översiktsplaners innehåll och funktion. Dessutom hoppas Boverket att den som tar del av utbildningen ska få en ökad förståelse kring hur komplext det kan vara att sammanväga olika allmänna intressen under arbetets gång.

Rekommendationen är att åtminstone delvis genomföra utbildningen i grupp. På så sätt kan nya och mer erfarna medarbetare tillsammans diskutera frågor som dyker upp om innehållet eller om den egna arbetsplatsen.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne