Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ny handbok om klimatsmart gata

22 januari 2020
blagrongra_webb
Regnbäddar är ett effektivt sätt att ta hand om dagvatten på platser där det finns mycket hårdgjorda ytor. Foto: Johan Rosholm
Handboken ”Levande gaturum” ska vara ett stöd i att införa lösningar för att klara större regnmängder. Den ger bland annat tips för hur lösningar ska dimensioneras.

Företaget Edge har tagit fram handboken, som nu finns att ladda ner på bolagets hemsida. Följ länken under relaterat material. För att göra det behövs bland annat namn och mejladress uppges.

"Levande gaturum – en handbok i blågröngrå system" är till för de som projekterar, bygger eller förvaltar offentliga rum. Den ska vara ett stöd när mångfunktionella system byggs. Dessa innehåller vatten, vegetation och hårdgjorda ytor, kallat Blå, Gröna och Grå (BCG-system).

Handboken fungerar också som en praktisk vägledning och beskriver detaljprojektering och dimensionering av BCG-system.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne